فا   EN   CN
+9821 22413478

دارالترجمه

دالترجمه رسمی پکن
دارای پروانه شماره 410
اولین دارلترجمه تخصصی زبان چینی و پیشرو در ترجمه زبان های آسیایی در ایران