فا   EN   CN
+9821 22413478

ثبت نام ترم بهار 97

ثبت نام ترم اول سطح مبتدی بهار 97 دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد. زبان آموزانی که فرم اولیه را ارسال نموده انداند، فرم نهایی را تکمیل و ارسال نمایند .

آغاز دوره یکشنبه 26 فروردین ماه

ظرفیت ثبت نام محدود است

تماس از ساعت 10 تا 6 بعد از ظهر

02122413478

09129472505