فا   EN   CN
+9821 22413478

تاریخ دقیق آغاز ترم بهار 96

به اطلاع زبان آموزان محترم رسانده می شود، کلاس های ترم بهار 96 از

روز پنج شنبه 14 اردیبهشت در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

 

شماره تماس: 02122413478