رمز خود را فراموش کرده اید ؟

آشنایی با اعضای گروه آموزشی زبان چینی میرزایی

دکتر رضا میرزایی برزکی

دکتر رضا میرزایی برزکی

مدیر و موسس گروه آموزشی زبان چینی میرزایی

متولد ١٣٥٣ شهر برزک، ١٣٧٦ در رشته زبان و ادبیات چینی دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شدم و بعد از هفت ترم با کسب رتبه اول، تحصیلات خود را به پایان رسانده و موفق به دریافت بورسیه تحصیلی کشور چین شدم. از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٦ به مدت شش سال مدیریت آموزشی گروه زبان چینی و شرق دور را بر عهده داشتم. در حال حاضر مدیریت گروه آموزشی زبان چینی میرزایی که در ١٣٩٢ تاسیس گردید را بر عهده دارم.

 

دانلود رزومه فارسی ::::  دانلود رزومه چینی :::: دانلود رزومه انگلیسی

بالا