خانم ساینا سرلک

مدرس تخصصی کودکان

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

خانم ساینا سرلک

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی زبان و ادبیات چینی و شرق دور دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۶-۱۴۰۰
 • دانشجوی استعداد درخشان گروه زبان چینی شهید بهشتی
 • دارای مدرک  HSK5

سوابق کاری

کارمند بازرگانی شرکت حمل و نقل دنیابار

تدریس:

تدریس زبان چینی کودکان،  آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

ترجمه:

 • ترجمه ی تخصصی متون علوم سیاسی، شیمی تاریخ، اسناد و قراردادها
 • همکاری در ترجمه ی فیلم “افسانه اَکیو”
 • همکاری در ترجمه کتاب “آثار اسلامی چینی”
 • ترجمه  در دست انجام رمان”平凡的世界”
 • ترجمه و تحلیل بخشی از نامه ی های کتاب “曾国藩”
 • همکاری در ترجمه ی کتاب “تاریخ ادبیات چین”
پژوهش و مقالات:
 • سردبیر، عضو تحریریه و مترجم دوفصلنامه ی راه ابریشم دانشگاه شهید بهشتی
 • مقاله “از ادبیات کلاسیک تا مدرن چین” – دوفصلنامه ی راه ابریشم
 • مقاله “چین پیروز نبرد است یا آمریکا” – دوفصلنامه ی راه ابریشم
 • مقاله “شیجینگ، نخستین چکامه ی های چین” – دوفصلنامه ی راه ابریشم
 • موضوع پایان نامه “نقش کارآفرینی و نوآوری در توسعه اقتصاد چین”