رمز خود را فراموش کرده اید ؟

غذاهای چینی

آموزش غذای چینیادامه مطلب +۱۰ اسفند ۱۳۹۸ توسط گروه آموزشی زبان چینی میرزایی در غذا

دیم سُم (点心:diǎnxīn )DIM SUM

بالا