فروش منابع آموزش زبان چینی

فروش منابع آموزش زبان چینی

در سالهای اخیر با توجه به افزایش تعداد دانشگاهها و آموزشگاه هایی که به امر آموزش زبان چینی و سایر دستاورد های علمی و دانشگاهی آن کشور اشتغال دارند و هر روز نیز به تعداد آنها افزوده می شود نیاز به منابع آموزشی و تحقیقاتی به زبان چینی بیش از پیش احساس می گردد. اما منابع آموزشی به زبان چینی بسیار متنوع بوده و تعداد زیادی از آنها کارایی کافی را نداشته و یا با زبانهای مختلف دنیا تشابه ساختاری در جهت آموزش آسان و تضمین شده ندارند.

یافتن منابع استاندارد و روشهای آموزشی بکار رفته در آنها نیاز به تخصص دارد، که این امر توسط گروه تهیه و توزیع منایع علمی آموزشی و تحقیقاتی به زبان چینی زیر نظر دکتر رضا میرزایی و متخصصان مربوط به هر رشته صورت گرفته و از این پس کار آمدترین منابع آموزشی ، علمی و تحقیقاتی به زبان چینی در اختیار شما قرا میگیرد. دانشمندان، محققین، اساتید، شرکتها، موسسات، دانشگاهها، پژوهشکده ها و مدارس می توانند جهت سفارش فرم مربوطه را کامل و ارسال نمایند.

TOP
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to sa18sahafi@gmail.com

× پشتیبانی