مصاحبه به زبان چینی با آقای محمد امین انصاری

مصاحبه به زبان چینی با آقای محمد امین انصاری نفر دوم ترم پنجم دوره‌ی چهاردهم گروه آموزشی زبان چینی میرزایی