12 غذای معروف چینی
غذای چینی

۱۲ غذای معروف چینی

۱۲ غذای معروف چینی گفته شده “مد در اروپا است، زندگی در آمریکا است اما غذا خوردن در چین است.”

دیم سم
غذای چینی

دیم سم

دیم سم از گروه غذاهای کانتونی است

که در اصطلاح فارسی بدان غذاهای میان وعده و سبک گفته می شود که انواع مختلف دارد.