آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس سوم از ترم چهارم-سطح مقدماتی

در ادامه درس دوم در این درس به جمله های نوع دوم مقایسه ای که در جلسه اول در قسمت نکات دستور زبان بدان پرداختیم را با هم بررسی می کنیم. این نوع جمله ها هم حالت مثبت دارند و هم حالت منفی. موضوع این درس مربوط به گردشگری و مسافرت در قسمت اول و آب و هوا در قسمت دوم است که با استفاده از این نوع جمله های مقایسه ای آنها را بیان می کنیم. در بخش ترجمه لغت ها به بررسی و توضیح چند لغت پرداختیم که حتما مانند قبل به آنها دقت نمایید تا بتوانید آنها را در جایگاه درست خود استفاده کنید. در قسمت توضیح درس، پنج نوع جمله از این ساختار را توضیح می دهیم و جمله سازی می کنیم. در قسمت آخر هم بحث علامتهای معنایی را داریم.

کات این درس:

 1. جمله های مقایسه ای (3)
 2. جمله های مقایسه ای “一样”

نکته اول:

 1. جمله های مقایسه ای (3)

جمله های مقایسه ای نوع سوم یکسان بودن یا عدم آنرا در صفت، اسم، یا فعلی نشان می دهند. این نوع جمله ها در این درس در دارای 5 ساختار است که در قسمت خلاصه نکات دستوری بدانها پرداخته شده است.

نکته دوم:

 1. جمله های مقایسه ای “一样”

نوع دوم جمله های مقایسه ای را با استفاده از صفت بالا می سازیم. در ساخت آن می توانیم 5 نوع جمله را بکار بریم. این ساختارها را در قسمت توضیحات درس با هم به صورت مفصل بررسی کردیم و با هریک از آنها در قسمت مثالها جمله ساختیم که شما می توانید با تکرار آنها به راحتی روش استفاده و کاربرد آنها را بیاموزید. نکته بسار مهمی که در این جمله ها وجود دارد و بیشتر دانشجویان خارجی در کاربرد آنها دچار اشتباه می شوند اینست که بعد از ساختار صفتی “一样” نباید از اسم استفاده کنیم. برای اینکه این نوع از جمله ها را مانند ساختارهای گذشته به خوبی فرا گیرید و به نکات دستوری و کاربردی آن مسلط شوید با ما همراه شده و ویدئوی آموزشی را دنبال کنید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  1400/05/02 الی 1400/05/09 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس دوم از ترم چهارم-سطح مقدماتی

در ادامه در این درس به بررسی جمله های نوع دوم مقایسه ای می پردازیم که در آن از منفی کننده این جمله ها استفاده می کنیم. در قسمت نکات لغتهای درس، جهت کاربرد درست ساختار نوع دوم، دو اصطلاحی که همیشه دانشجویان خارجی در کاربرد آن مشکل دارند توضیح داده شده تا از این به بعد به درستی از آنها استفاده کنیم.

نکات این درس:

 1. جمله های مقایسه ای (2)

2. جمله های منفی مقایسه ای  “没有”

نکته اول:

1. جمله های مقایسه ای (2)

در جمله های مقایسه ای نوع دوم بر اساس نیازی که داریم باید از ساختاری استفاده کنیم تا در آن تفاوت در صفت برای شی یا شخص مقایسه شونده را به صورت منفی بیان کنیم. این نوع از جمله ها را می توان به دو صورت بیان کرد. اول به صورت ساده و دیگر با استفاده از دو ضمیر “那么”و  “这么”که ایندو برای دانشجویان خارجی به جهت کاربرد درست همواره جای اشکال بوده است. به همین خاطر این دو ضمیر را به صورت کامل توضیح دادیم. برای کاربرد صحیح، ابتدا آنها را به خوبی یاد گرفته و درادامه این نوع از جمله ها را بررسی کنید.

نکته دوم:

2. جمله های منفی مقایسه ای  “没有”

در این جمله ها بجای حرف اضافه مقایسه، از ساختار منفی کننده فوق استفاده می کنیم و به راحتی جمله ها رو منفی می کنیم. نکته بسیار مهم در این نوع جمله ها اینست که فقط همین ساختار مورد استفاده قرار می گیرد و در موارد استثنایی از قید منفی کننده “不” استفاده می کنیم که چگونگی آن در توضیح درس، کامل بیان شده است. جهت کاربرد درست و تسلط به این ساختار مثالهای جدول صفحه 142 را همراه با من تکرار کنید که این جمله ها بدون دو قید “这么” و “那么” آمده و در صفحه 143 ساختار سوالی همراه با این دو قید بکار رفته که تکرار کرده و به خوبی یاد بگیرید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  1400/04/20 الی1400/04/27 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس اول از ترم چهارم-سطح مقدماتی

با پایان ترم سوم سطح مقدماتی را به پایان رسانده و با شروع ترم چهارم وارد سطح میانه شدیم. این مجموعه آموزشی با استفاده از چهار مهارت زبانی، روش خوب و استانداردی را برای آموزش زبان چینی ارائه نموده است. زبان آموزان می توانند پس از فراگیری فایلهای آموزشی این مجموعه علاوه بر تسلط به زبان چینی، در امتحان تعیین سطح زبان چینی  HSK، شرکت کرده و نمره خوبی را کسب نمایند.

ترم چهارم را در ادامه ترم سوم و با شروع آن از درس 25 خواهیم داشت. بعد از پایان چهار درس از این کتاب در ادامه و در کتاب جدید روش نوینی را برای ادامه آموزش خواهیم داشت که به موقع به بیان آن خواهیم پرداخت.

نکات این درس:

 1. جمله های مقایسه ای (1)

2.حرف اضافه مقایسه ای

نکته اول:

1. جمله های مقایسه ای (1)

اولیننوع از جمله های مقایسه ای را در درس 22 از ترم سوم فرا گرفتیم و در آنجا از قیود برای مقایسه استفاده کردیم. در ادامه و در این درس به سراغ اولین نوع از جمله های مقایسه ای که با استفاده از حروف اضافه ساخته می شوند و تعداد آنها در زبان چینی 39 عدد می باشد رفته و آنها را فرا می گیریم. در ادامه درس به صورت کامل توضیح داده شد که جمله های مقایسه ای به دو گروه بزرگ تقسیم شده و این 39 جمله متفاوت بر اساس این دو گروه و کاربرد آنها دسته بندی می شوند. برای اینکه بیشتر این موضوع را درک کرده و آنرا فرا گیرید با ما در این درس همراه شوید تا چهارچوب و اصول این جمله ها را در شروع آموزش آنها به خوبی بیاموزید.

نکته دوم:

2.حرف اضافه مقایسه ای

در گروه اول از جمله های مقایسه ای که بیان تفاوت میان دو شخص یا شی هست این حرف اضافه که نقشهای دیگری هم در دستور زبان چینی دارد به عنوان مهمترین قسمت از جمله های مقایسه ای کاربرد دارد. در صفحه 131 با نگاهی به سه جمله مثال، به ساختار متفاوت در قسمت گزاره ولی یکسان در قسمت نهاد جمله پی می بریم. در ادامه توضیحات درس به خوبی به این تفاوتها پرادخته و آنها را توضیح داده ام. در ادامه برای اینکه به کاربرد این جمله ها تسلط کافی پیدا کنید، هر دو نوع ساختار را برای شما همراه با مثال خواندم که می توانید همراه با من تکرار نمایید.

در قسمت نکات، به خوبی دقت نمایید تا قسمتهایی که در ساختار این جمله ها باید حتما رعایت کنید را فرا گیرید که هنگام صحبت با چینی زبانها دچار اشتباه غیر عمد نگردید. در پایان این درس مانند قبل نکات دستوری را به صورت خلاصه آورده ام تا بار دیگر براحتی آنها را در زمانی کوتاه مرور نمایید.

از آنجایی که متن این درس به موضوع آب و هوا پرداخته بود جهت آشنایی با لغات مهم آن برای شما با استفاده از فرهنگ لغت مصور لغات پر کاربرد را در انتهای درس قرار داده ام که می توانید آنها را فرا گرفته و تمرین نمایید. بحث آب و هوا در همه زبانها پر کاربرد بوده به همین خاطر بهتر است برای یادگیری آن به منابعی که در درس به آنها اشاره کردم مراجعه کرده و تمرین کنید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  1400/04/12 الی1400/04/19هیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس دوازدهم از ترم سوم – سطح مقدماتی

 درس دوازدهم، آخرین درس از ترم سوم به یکی دیگر از ساختارهای زبان چینی که برای بیان نیازهای زندگی روزمره بسیار کاربردی است می پردازد. گاهی لازم است در ارتباط با چینی زبانها، حالت و چگونگی انجام کاری را بیان کنیم در این زمان می توانیم از چنین ساختاری استفاده کرده و منظور خود را به راحتی و کاملا استاندارد به طرف چینی انتقال دهیم. با دیدن درس و گوش دادن به توضیحات داده شده به راحتی می توانید این ساختار جدید و روش کاربرد آن را یاد بگیرید. در ادامه در قسمت دوم درس، روش نوشتن ایمیل را به شما نشان داده تا بعد از آن بتوانید به راحتی برای ارتباطات خود علاوه بر سایر فضاهای مجازی، از این روش ارتباطی قدیمی و همیشگی استفاده کنید.

نکات این درس:

1. متمم حالت و کلمه کمکی  

2. جایگاه دو قید “也、都”در این نوع جمله ها

نکته اول:

1. متمم حالت و کلمه کمکی

متمم از مباحث مهم در دستور زبان چینی است. متمم ها در زبان چینی بسیار متنوع بوده و با سایر زبانهای خارجی متفاوت است. این موضوع در یادگیری زبان چینی همواره برای دانشجویان خارجی مشکل زا بوده است. در زبان فارسی ما یک نوع متمم داریم یعنی عبارت بعد از حرف اضافه متمم است ولی در زبان چینی ما ده نوع متمم داریم و هر کدام کاربرد خاص خود را دارد. در این درس اولین نوع از متمم ها را با هم می خوانیم. بنابراین باید اسم و کاربرد دقیق آنرا یاد گرفته و با جمله سازی بتوانیم به راحتی از آن استفاده کنیم. متمم حالت خود دارای 3 ساختار متفاوت بوده که در توضیح درس هر یک را کامل توضیح داده و جمله سازی می کنیم. برای اینکه به خوبی به این بحث مهم تسلط پیدا کنید از هر سه ساختار جمله سازی کرده و مانند متن درس تکرار نمایید.

در قسمت خلاصه درس هم یکبار دیگر به جهت اهمیت بحث متمم ها، در غالب فرمول انواع متمم حالت توضیح داده شده است. بعد از دیدن درس به راحتی متمم حالت را یاد گرفته و بکار خواهید برد.  

نکته دوم:

2. جایگاه دو قید “也、都”در این نوع جمله ها

در ساختار جمله های متمم حالت گاهی لازم است از قیود بالا استفاده کنیم. به همین دلیل باید جایگاه درست آنها را بدانیم. با توجه به کتاب و توضیح های داده شده می توانید این کاربرد را با استفاده از جمله های متن درس و مثالها به خوبی یاد بگیرید. نکته مهم در مورد این قیود آنست که در امتحان HSK می تواند به عنوان سوال مطرح شود و در زدن پاسخ درست جای شک ایجاد نماید. در قسمت خلاصه درس فرمول این دو ساختار جهت راحتی کاربرد آن آورده شده است.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  1400/03/16 الی 1400/03/23 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس یازدهم از ترم سوم – سطح مقدماتی

 درس یازدهم به یکی دیگر از نیازهای زندگی روزمره یعنی خرید لباس می پردازد و به همین خاطر متن درس و لغات آن در این رابطه می باشد. بعد از گوش کردن به متن درس رنگهای اصلی، سایز لباس، انواع مدل لباس را به خوبی می توانید بیان کرده و در ادامه با برسی نکات درس، روش جمله سازی درست و بکار بردن ساختارهایی که باید از آن استفاده کرد را با هم بررسی می کنیم و به راحتی آنها را یاد می گیریم. با دیدن درس و گوش دادن به توضیحات داده شده به راحتی می توانید این ساختارهای جدید و روش کاربرد آنها را یاد بگیرید.

نکات این درس:

1. عبارت کوتاه  X 的

2. قید “有点儿”

3. عدد و واحد شمارش “一点儿”

4. افعال تکرار شونده “动词重叠”

نکته اول:

1. عبارت کوتاه  X 的

در ترم گذشته کاربرد این کلمه را در نقش کسره اضافه و برای بیان مالکیت بررسی کردیم. در این ترم و در این درس کاربرد دیگر این کلمه را بررسی می کنیم که در جمله جایگزین اسم می شود و می تواند نقش هایی مانند فاعل و مفعول بگیرد. برای اینکه به خوبی با این ساختار جدید جمله در زبان چینی بیشتر آشنا شده و کاربرد آن را در ارتباط با چینی زبانها بیاموزید، قسمت توضیح درس که مربوط به این ساختار هست را به خوبی گوش کنید. در جریان درس علاوه بر توضیحات لازم در مورد این نوع جمله ها، انواع و کاربرد آنها و نیز انواع   deو کاربرد آنها به صورت کامل بیان شده است که در کتابهای دستور زبان کمتر به صورت یکجا آورده و بررسی می شود. 

نکته دوم:

2. قید “有点儿”

در زبان چینی گاهی لازم است که عدم رضایت خود را از آنچه مورد استفاده قرار می دهیم بیان کنیم. در این صورت به سراغ این ساختار رفته و آنرا بکار می بریم. این ساختار قیدی بوده و نشان مقدار کمی از آنچه ناراضی هستیم می باشد. از آنجایی که دانشجویان خارجی در استفاده از این قید دچار مشکل می شوند در توضیح درس به شیوه بسیار آسان روش استفاده آن آورده شده است. به توضیحات این قسمت به خوبی گوش کرده تا آنرا به راحتی بیاموزید.

نکته سوم:

3. عدد و واحد شمارش “一点儿”

در ترم گذشته با ساختار عدد و واحد شمارشی آشنا شدیم که نشان دهنده تعداد یا مقدار کم بود. اما در این درس با همین ساختار در معنی درجه کم آشنا می شویم که همواره در کنار نکته اول استفاده می شود. این ساختار علاوه بر کابردهای گفته شده در بیان مقایسه هم بکار می رود که در توضیح این قسمت با روشی آسان بیان شده است.

4. افعال تکرا رشونده “动词重叠”

نکته ای که در زبان چینی در قسمتهای دستوری مختلف وجود دارد ولی در زبان فارسی کاربردی در گستردگی آن نداریم. در توضیح درس به بیان تکرار شونده ها پرداخته شده و انواع آن بررسی شده است. سپس به سراغ تکرار شونده های فعلی رفته و تعداد گوناگون آنرا توضیح داده ایم که به ترتیب در ترمهای بعد از آنها در جمله سازی استفاده خواهد شد. این بحث در زبان چینی بسیار مهم بوده و باید آنرا به خوبی فرا گیرید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  1400/03/09 الی 1400/03/15 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس دهم از ترم سوم – سطح مقدماتی

در درس دهم علاوه بر اینکه روش خواندن سال، قد، وزن، سن، را یاد می گیریم با یکی از مسائل فرهنگی چین هم آشنا می شویم. در قسمت نکات درس، با دو موضوع بحث را ادامه می دهیم. نوع سوم فعل “داشتن” که برای بیان تمام موارد بالا مورد استفاده قرار می گیرد و دیگری اولین نوع از جملات مقایسه ای در زبان چینی. با دیدن درس و گوش دادن به توضیحات داده شده به راحتی می توانید این ساختارهای جدید و روش کاربرد آنها را یاد بگیرید.

نکات این درس:

 1. نوع سوم فعل 
 2. قیود مقایسه ای “更、最”
 3. گاهنامه دوره ای دوازده ساله جانوری “十二生肖”

نکته اول:

 1. نوع سوم فعل 

در ترمهای گذشته دو کاربرد فعل “有”را با هم یاد گرفتیم. در این درس کاربرد سوم این فعل را که به معنی رسیدن به یک درجه ای است را با هم بررسی می کنیم. در زبان چینی وقتی بخواهیم در مورد قد، سن و وزن صحبت کنیم و یا همین موارد را برای اشیا هم بکار ببریم لازم است از این نوع سوم جملات استفاده کنیم. در حین درس و در توضیحات داده شده روش درست ساختن این نوع جمله را کاملا توضیح داده و با هم جمله سازی می کنیم. همچنین روش خواندن موارد گفته شده هر یک قوانین خواص خود را دارد که به دانش خواندن اعداد در در ادامه درس یازدهم ترم دوم می توانیم اضافه کنیم. برای اینکه روش درست خواندن را بخوبی یاد بگیرید باید بارها تمرین کنید و سعی کنید خود را معرفی کنید و همه این موارد را بکار ببرید.

نکته دوم:

 1. قیود مقایسه ای “更、最”

در هر زبانی مقایسه کردن یکی از اصول آن زبان است. در زبان چینی می توان با استفاده از قیود و نیز حروف اضافه اینکار را انجام داد. در این درس با استفاده از دو قید که در بالا آورده شده برای اولین بار می توانیم جمله های مقایسه ای را بسازیم و بکار بریم. اما در درسهای بعدی این موضوع را هم خواهیم داشت و در این زمینه بیش از 39 جمله را خواهیم آموخت. همانطور که از توضیحات درس متوجه شدین در زبان چینی قیود مقایسه ای داریم در حالی که در زبان فارسی از صفتهای مقایسه ای استفاده می کنیم. بنابراین در هنگام نیاز به چنین جمله هایی لازم است که به این موضوع دقت کنیم. سایر نکات لازم را با مشاهده ویدئو می توانید به خوبی فرا گیرید.

نکته سوم:

 1. گاهنامه دوره ای دوازده ساله جانوری “十二生肖”

در هنگام معرفی خود به یک چینی زبان او حتما از شما این سوال را خواهد پرسید که سال تولد شما کدامیک از حیوانات دوازده گانه در تقویم چینی است. این سوال و پاسخ به آن اولین مرحله از شناخت او از شما خواهد بود. چرا که نام آن حیوان سن دقیق شما را بیان کرده و از طرفی خصوصیات اخلاقی شما را هم می تواند بر اساس باور خود حدس بزند. بنابراین پیشنهاد من به شما عزیزان اینست که در هنگام پاسخ به این سوال حتما دقیق باشید. برای پی بردن به نکات دقیق تر در این مورد حتما درس را به خوبی گوش کنید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  1400/02/30 الی 1400/03/07 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

درس نهم از ترم سوم

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس نهم از ترم سوم – سطح مقدماتی

در درس نهم آموزش زبان چینی با یکی از مهمترین قسمتهای دستور زبان چینی آشنا می شویم که کاربردهای فراوانی دارد و نمی توان در سایر زبانهای دیگر مشابه ساختاری آنرا پیدا کرد. این موضوع برای دانشجویان خارجی همواره یک مشکل بزرگ بوده است. به همین خاطر در یادگیری این قسمت باید تمام تلاش خود را انجام دهید تا بتوانید در مراحل بعدی هم، آنرا به خوبی تمرین کرده و بیاموزید. این ساختار به سه شکل متفاوت کاربرد دارد که در این درس ساده ترین آنرا می خوانیم. در قسمت دوم این درس، یک جمله دیگر در ادامه سایر جمله هایی که تا کنون خوانده ایم را با هم یاد می گیریم. با دیدن درس و گوش دادن به توضیحات داده شده به راحتی می توانید این ساختار و جمله جدید و روش کاربرد آنها را یاد بگیرید.

نکات این درس:

1. کلمه کمکی

2.جمله های  主谓谓语句

نکته اول:

1. کلمه کمکی

در زبان چینی فعل شکل ثابت دارد یعنی صرف نمی شود، زمان نمی گیرد، شناسه ندارد، مذکر و مونث ندارد به عبارتی فقط فعل ونشان دهنده انجام کار است. حال تمامی نقش هایی که باید بگیرد در جمله به عهده چه قسمتهایی است؟ این نقشها بر عهده کلمه های کمکی، پسوند ها و پیشوندها، قیود، صفات، افعال کمکی، متمم ها و سایر ساختارهای دیگر در جمله می باشد. در این میان تغییر، تاکید و زمان افعال بر عهده کلمه کمکی می باشد. بنابراین نقش این کلمه کمکی در زبان چینی بسیار مهم است و از آنجایی که سه کاربرد متفاوت در جمله و کنار فعل دارد برای دانشجویان خارجی بخش پرچالشی را ایجاد می کند. اما اگر به خوبی توضیح داده شود یکی از راحترین قسمتهای دستور زبان چینی می باشد. در این درس و در ادامه در درسهای بعدی سعی بر این است که آنرا به راحترین شکل ممکن برای شما توضیح داده و همانگونه که خودم از آن لذت می برم برای شما هم لذت بخش کنم. مطمئن باشید با دیدن این درس شما هم چنین احساسی خواهید داشت.

نکته دوم:

2.جمله های  主谓谓语句

این نوع از جمله ها در زبان چینی دیده می شود و ساختار آن بر اساس دستور زبان چینی مورد بررسی قرار می گیرد. در زبان فارسی جمله ای در درون جمله دیگر قرار نمی گیرد به عبارتی گزاره جمله اصلی به عنوان یک جمله بکار برده نمی شود. اما در زبان چینی این گونه جمله ها وجود دارد و ما می توانیم برای بیان مقصود خود از آنها استفاده کنیم. ساختار دقیق این جمله ها را می توانید با دیدن درس به خوبی یاد بگیرید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  1400/02/24 الی 1400/02/31 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس هشتم از ترم سوم – سطح مقدماتی

در درس هشتم آموزش زبان چینی به سراغ دو نوع جمله جدید می رویم. نوع اول، جمله هایی هستند که با سه فعل مشخص ساخته می شوند. این نوع جمله ها ساختار خاص خود رو دارند و همیشه در یک قالب ثابت بکار می روند. نوع دوم، جمله های دو مفعولی هستند. یعنی فعل دارای دو مفعول بوده که در سایر زبانها هم این نوع جمله ها وجود دارد. با دیدن درس و گوش دادن به توضیحات داده شده به راحتی می توانید این دو جمله و روش کاربرد آنها را یاد بگیرید.

نکات این درس:

1. جمله های 兼语句

2.جمله های دو مفعولی “双宾语句”

نکته اول:

1. جمله های 兼语句

در زبان چینی وقتی بخواهیم از کسی تقاضایی داشته باشیم یا به کسی اجازه انجام کاری بدهیم یا انجام کاری را از دیگران بخواهیم، در اینصورت جمله های خود را باید در قالب این نوع جمله بیان کنیم. سه فعل اصلی که در این نوع جمله استفاده می شود همیشه ثابت بوده و تغییر نمی کند. بر اساس آنچه در ذهن ما برای بیان درخواستی هست باید از فعل مناسب آن استفاده کنیم و نمی توانیم این افعال را که هر یک معنای خاص خود دارد، جایگزین دیگری کنیم. در ادامه توضیح درس، نکات مهمی وجود دارد که برای استفاده درست از این جمله ها در هنگام صحبت با چینی زبانها باید بدان توجه شود. در پایان درس ساختار جامع و خلاصه این جمله ها رو نوشته و برای شما توضیح داده ام که با یک نگاه می توانید این ساختار را به ذهن خویش سپرده و به راحتی جمله سازی کنید.  

نکته دوم:

2.جمله های دو مفعولی “双宾语句”

در زبان چینی هم مانند سایر زبانهای دیگر جمله های دو مفعولی وجود دارد. در این جمله ها یک فعل دارای دو مفعول هست. مفعول اول نشان دهنده شخص بوده و مفعول دوم نشان دهنده شی می باشد. در زبانهای دیگر در این جمله ها موضوع مفعول مستقیم و غیر مستقیم مطرح می شود در حالی که در زبان چینی به این موضوع پرداخته نمی شود. با دیدن این قسمت از درس به راحتی می توانید روش کاربرد این جمله ها را یاد گرفته و بکار بردید.  

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  1400/02/16 الی 1400/02/23 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس هفتم از ترم سوم – سطح مقدماتی

در درس هفتم از آموزش زبان چینی پنجمین و آخرین فعل از افعال کمکی پر کاربرد در زبان چینی را می آموزیم. برای فراگیری دقیق آن باید به تعریف و نوع نیازی که در هنگام صحبت کردن به آن داریم، دقیقا توجه کرده و به همراه تکرار مثالها به خوبی یاد بگیریم. در قسمت دیگر از این درس به سراغ ساختار جمله های مثبت، منفی، سوالی می رویم که فقط با فعل خاصی بکار می رود که قبلا با آن آشنا شده ایم. در جریان توضیح درس به خوبی یاد می گیرید که در چه زمانی از آن استفاده کنید و روشهای مختلف ساخت آن را به همراه توضیح کاربرد آن می آموزید.

نکات این درس:

1. پنجمین و آخرین فعل از افعال پر کاربرد کمکی“可以”

2. ساختار دیگه از جملات مثبت منفی سوالی با فعل “是不是”

نکته اول:

1. پنجمین و آخرین فعل از افعال پر کاربرد کمکی可以

در درسهای قبل در کاربرد افعال کمکی توضیح داده شد که باید معنی و هدف از کاربرد آنها را بخوبی ابتدا آموخته و بعد در مکالمه با چینی زبانها از آن استفاده کنیم. در مورد آخرین فعل کمکی هم این موضوع یکسان است. این فعل کمکی دو کاربرد مهم دارد که در جریان درس دقیقا توضیح داده شده و برای هر یک از آنها مثالهای مختلف بیان شده است. از آنجایی که این فعل با فعل کمکی سوم از نظر معنی همسویی دارد در توضیحات درس به خوبی  کاربرد این دو مشخص شده و موارد اشتراک و یا عدم آن با بیان مثال کاملا روشن شده است به گونه ای که بعد از دیدن درس دچار اشتباه نخواهید شد.

نکته دوم:

2.ساختار دیگه از جملات مثبت منفی سوالی با فعل “是不是”

در زبان چینی هرگاه بخواهیم از کسی سوال کنیم در حالی که حدس می زنیم جواب مثبت هست ولی می خواهیم روی این مثبت بودن تاکید کنیم از این ساختار استفاده می کنیم. در زبان فارسی معادل آن نیز وجود دارد به همین خاطر در هنگام ترجمه باید همین ساختار را جایگزین نماییم. در ادامه درس، چگونگی کاربرد این ساختار در قسمتهای مختلف جمله توضیح داده شده است که با تمرین می توانید به خوبی آنها را یاد بگیرد و در جای مناسب آن استفاده کنید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  1400/02/09 الی 1400/02/16 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود
dars 6 photo

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس ششم از ترم سوم – سطح مقدماتی

درس ششم آموزش زبان چینی را می توان درس آدرس نامید. در ترم گذشته جهت ها را با هم آموختیم. در این درس با استفاده از آموخته های خود یاد می گیریم که چگونه آدرس بدهیم یا آدرس بپرسیم. جهت تکمیل این موضوع سه نکته را بررسی می کنیم. ششمین حرف اضافه در ادامه حروف اضافه قبلی، فعل فاصله داشتن از………، که در بیان فاصله دو مکان از آن استفاده می شود. قید و کلمه ربطی که با هم عبارتی می سازند که در زبان فارسی هم از آن استفاده می شود. با دیدن ویدئوی این درس می توانید به خوبی کاربرد آنها را بیاموزید.

نکات این درس:

 1. حرف اضافه

2. فعل فاصله داشتن از  “离”

3. قید “先” و کلمه ربط ”然后“ در عبارت ………先…..,然后

نکته اول:

1. حرف اضافه “往

همان طور که در بالا اشاره شد این درس برای یادگیری آدرس است و باید بعد از تمرین این درس به راحتی آدرس گرفته و آدرس بدهیم. در توضیح درس ساختار آدرس را با هم بررسی می کنیم و با استفاده از جدول داده شده به تمرین می پردازیم. حرف اضافه ” به طرف” بیشترین کاربرد را در جمله های آدرس داشته به همین خاطر در این درس آورده شده است. در ادامه به کاربرد ششمین حرف اضافه پرداخته شده است که می توانید با دنبال کردن بحث بخوبی آنها را بیاموزید و استفاده کنید.

نکته دوم:

2. فعل فاصله داشتن از  

این فعل برای نشان دادن فاصله بین دو مکان استفاده می شود و در زبان فارسی هم از آن استفاده می شود. اما در ساختار جمله سازی آن مواردی مهمی هست که باید بدان توجه کرد. تمامی موارد کاربرد و نیز انواع ساختار جمله ها در درس به خوبی توضیح داده شده است. بعد از فراگیری کاربرد این فعل بسیاری از جمله هایی که تا کنون دوست داشتید برای بیان فاصله از آن استفاده کنید را می توانید به راحتی بیان کنید.

نکته سوم:

3.قید “先” و کلمه ربط ”然后“ در عبارت ……..先…….,然后

از این ساختار برای بیان یک جمله مرکب استفاده می شود که ترتیب آن قابل تغییر نیست و بیان دو کار پشت سر هم است. از این جمله در مکالمه های روزمره بسیار استفاده می شود. بنابراین باید به خوبی آنرا فراگرفته و به نکات آنهم دقت زیادی داشته باشید که به خوبی برای شما در این درس توضیح داده شده است.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  1400/02/04 الی 1400/02/11 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود
dars 5 photo

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس پنم از ترم سوم – سطح مقدماتی

در درس پنجم آموزش زبان چینی یکی دیگر از افعال کمکی را با هم یاد می گیریم و در ادامه با ساختار حرف اضافه جدیدی آشنا می شویم که هر دو موضوع در ادامه درسهای گذشته بوده و با دیدین این درس می توانید این دو را به خوبی یاد گرفته و بر اساس توضیحاتی که داده شده در زمان مناسب از آنها استفاده کنید. در قسمت آموزش خط، یک علامت دیگر را برای شما مانند گذشته توضیح دادم که می توانید کلمه هایی که این علامت را دارند در کنار هم نوشته و به راحتی حفظ کنید. این علامت را در ترم قبل خواندیم با این تفاوت که در ترم قبل در سمت راست هجا قرار می گرفت ولی در این درس در سمت چپ قرار می گیرد و بر اساس همین تغییر، معنی کاربردی آن نیز متفاوت می شود.

نکات این درس:

 1. فعل کمکی “会”
 2. حرف اضافه“对……说”

نکته اول:

 1. فعل کمکی “会”

در درس چهاردهم سه فعل کمکی همراه با روش و شرایط کاربرد آنها در مکالمه را یاد گرفتیم. در این درس فعل چهارم از این گروه افعال را یاد می گیریم. همانطور که در قبل اشاره کردم این افعال می توانند هم فعل اصلی بوده و هم فعل کمکی. این فعل نیز این دو کاربرد را دارد. بنابراین بر اساس شرایطی که می خواهیم از این فعل در جمله استفاده کنیم باید از ساختار مناسب استفاده کنیم. این موضوع به خوبی در طول درس توضیح داده شده است. از طرفی هر فعل کمکی خصوصیات کاربردی خود را دارد که با توجه به مطالب درس از این پس به راحتی می توانید از این فعل کمکی هم استفاده کنید. در قسمت دیگر به مقایسه کاربرد این فعل با فعل کمکی “能” پرداخته شد که این موضوع در امتحان تعیین سطح زبان چینی HSK بیشتر مورد سوال قرار می گیرد. با تکرار و تمرین مثالها و نیز گوش کردن به متن درس به خوبی می توانید در مکالمه روزمره از این فعل استفاده نمایید.

نکته دوم:

 1. حرف اضافه“对……说”

در ادامه حروف اضافه در این درس، گروه سوم را مورد بررسی قرار می دهیم. این حرف اضافه به صورت ساختار ترکیبی با دو فعل بکار برده می شود و در جمله ها اغلب نقش نقل قول را دارد. بهترین را شناخت این حرف اضافه ترکیب نوشتاری خاص آن همانطور که در بالا آورده شده و در درس توضیح مفصل داده شده می باشد. این ساختار می تواند در جمله های دیگر نیز بکار رود که باید به جایگاه هریک از قسمتهای جمله دقت نمود.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  1400/01/28 الی 1400/02/05تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس چهارم از ترم سوم – سطح مقدماتی

 در درس چهارم آموزش زبان چینی با دو موضوع جدید آشنا می شویم. موضوع اول نوع دیگری از ساختار جمله که می توان گفت با زمان ماضی و مضارع مستمر در زبان فارسی تقریبا یکسان هست که در اصطلاح زبان چینی جمله های در حال انجام نامیده می شوند. موضوع دوم استفاده از کلمه کمکی هست که در زبان چینی بسیار استفاده می شود ولی کمتر در مورد قانون آن می دانستیم. با دیدین این درس می توانید این دو را به خوبی یاد گرفته و بر اساس توضیحاتی که داده شده در زمان مناسب از آنها استفاده کنید. در قسمت آموزش خط، یک علامت دیگر را برای شما مانند گذشته توضیح دادم که می توانید کلمه هایی که این علامت را دارند در کنار هم نوشته و به راحتی حفظ کنید.

نکات این درس:

1. جمله های”进行局”

2. کلمه کمکی“啊”

نکته اول:

 1. جمله های“进行局

در زبان چینی وقتی بخواهیم در مورد کاری که در حال انجام است توضیح دهیم باید از این ساختار استفاده کنیم. این ساختار را در زبان فارسی هم داریم. در توضیح درس به شرح کامل این نوع جمله ها پرداختم و در قسمت جمله سازی برای شما همه مثالها را خواندم تا شما هم همراه من تمرین کنید و روش ساخت مثبت، منفی و سوالی را به راحتی بیاموزید. در پایان هم جهت جمع بندی کامل این نوع از جمله ها برای شما ساختار های مختلف را نوشته و آنها را مقایسه کردم. راه آسان برای یاد گرفتن این جمله ها، ابتدا گوش کردن به توضیحات و سپس جمله سازی در زمانهای سه گانه می باشد.

نکته دوم:

2. کلمه کمکی“啊”

 وقتی با چینی ها صحبت می کنید آنها از کلمه هایی در آجر جمله های خود استفاده می کنند که در بیشتر وقتها از خود می پرسیم بر اساس چه ساختاری و در چه زمانی باید گفته شود. در قسمت دوم درس، 6 قانونی که می تواند این معما را برای شما حل کند، کاملا توضیح دادم تا با آموختن آنها، شما نیز از این به بعد با روشی درست از آنها استفاده کنید. برای اینکه این 6 قانون را به خوبی درک کرده و فراموش نکنید حتما باید با ساختار پین یین در ترم اول آشنا شده باشید. از طرف دیگر لازم است که کلمه های جدیدی که ساخته می شود را، هم از نظر نوشتن و هم از نظر تلفظ به خوبی فرا گیرید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  99/12/24 الی 00/01/02 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس سوم از ترم سوم – سطح مقدماتی

در درس سوم آموزش زبان چینی و در ادامه موضوع درس اول که در مورد حروف اضافه بود، یکی دیگر از این حروف به معنی ” از ” را مورد بررسی قرار می دهیم و کاربرد آنرا به صورت مستقل و نیز در حالت ترکیب در ساختار جمله می آموزیم. در قسمت دیگر از این درس در ادامه آموزش اعداد که در ترم دوم توضیح داده شد، ساختار اعداد ترتیبی در زبان چینی و نکات کاربردی آنرا در جمله یاد می گیریم. در قسمت آموزش خط، ساختاری را بررسی می کنیم که از نظر شکل ظاهری با دو ساختار دیگر تشابه زیادی داشته و دانشجویان خارجی در نوشتن آنها دچار اشتباه می شوند به همین دلیل این سه ساختار را در این قسمت توضیح دادیم تا تفاوت آنها در کنار هم به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

نکات این درس:

从“. 1” حرف اضافه

2. ساختار ترکیبی اضافه “从……到……”

3. اعداد ترتیبی- پیشوند “弟”

نکته اول:

 1. حرف اضافه“从”

در زبان چینی حرف اضافه از کاربردی شبیه به زبان فارسی دارد یعنی قبل از اسم مکان اول قرار گرفته بعد از آن فعل را می آوریم و سپس اسم مکان دوم. این ساختار در زبان چینی فقط برای اسامی مکان استفاده می شود و برای جابجایی بین دو اسم مکان است. روش ساختن جمله با این حرف اضافه در قسمت عکسها را نگاه کنید و جمله بسازید آمده است که می توانید جمله ها را همراه من تکرار کرده و به خوبی یاد بگیرید.

نکته دوم:

 1. ساختار ترکیبی اضافه “从……到……”

زمانی لازم است که علاوه بر اسم مکان سایر موارد مانند اشخاص، اعداد و زمان را هم همراه حرف اضافه بکار بریم. اما در این حالت استفاده از حرف اضافه  “从”به تنهایی نمی تواند کامل کننده معنای جمله باشد به همین خاطر از ساختار فوق استفاده می شود. این ساختار می تواند علاوه بر موارد گفته شده در بالا در مورد اسم مکان هم بکار رود که مفهوم شروع از مکان اول تا مکان دوم را می رساند. اما در مورد اعداد و انسان باید به توضیحات داده شده به خوبی دقت کنید تا کاربرد درست را یاد گیرید.

نکته سوم:

 1. اعداد ترتیبی- پیشوند “弟”

در ترم دوم پرکاربرد ترین اعداد را برای شما به صورت کامل توضیح دادم و به این موضوع تاکید کردم که بعضی از اعداد دیگر را در حین آموزش در درسهای بعد برای شما توضیح می دهم. اعداد ترتیبی در زبان چینی با استفاده از پیشوند “弟”قبل از عدد ساخته می شوند. در ادامه درس به توضیح و روش کاربرد و موارد خاص این اعداد پرداخته که می توانید آنها را به راحتی بیاموزید. پیشوند “弟”در زبان چینی، معادل “ام” یا “امین ”  در زبان فارسی است که بعد از اعداد ترتیبی قرار می دهیم.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  99/12/13 الی 99/12/20 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

درس دوم-ترم سوم

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس دوم از ترم سوم

در درس دوم آموزش زبان چینی با افعال کمکی یا وجهی در زبان چینی آشنا می شویم و سه فعل از پرکاربردترین آنها را می آموزیم. در درسهای بعدی از این گروه، فعلهای دیگر را می آموزیم و با کاربرد، شباهتها و تفاوتهای آنها آشنا شده و روش درست استفاده از آنها را به خوبی یاد می گیریم. در قسمت آموزش خط، دو ساختاری را بررسی می کنیم که آنها را در شکل های دیگر در ترم دوم آموخته بودیم.

نکات این درس:

1. افعال کمکی想,要,能

2. نکات مشترک کاربردی

نکته اول:

 1. افعال کمکی“想,要,能”

مانند بسیاری از زبانهای دیگر، زبان چینی نیز افعال کمکی دارد که کاربردی در بعضی از موارد مشترک و گاهی منحصر به فرد این زبان را دارد. فعل در زبان چینی نقش خنثی داشته صرف نمی شود، شناسه نمی گیرد، مذکر و مونث، جمع و مفرد نیز ندارد. فقط بیان عملی در جمله بوده و تمام وظایف خود را به سایر ساختارهای جمله داده و خود با خیال راحت و بدون هیچ نگرانی جایگاهش را حفظ می کند.

در جمله یکی از قسمتهایی که به فعل کمک می کند تا معنی آنرا کامل کند و بیان کاملتری از انجام کاری داشته باشد، فعل کمکی است. مهمترین افعال کمکی در زبان چینی 5 عدد بوده که نسبت به سایر افعال کمکی دیگر کاربرد بیشتری دارند. در این درس 3 تا از این افعال را با هم بررسی می کنیم  و کاربرد آنها را می آموزیم. هر یک از این افعال معنی خاصی داشته و در موقعیت مشخصی بکار می رود. با دیدین این درس می توانید با ما همراه شوید و به خوبی با این افعال آشنا شوید. در درسهای بعدی ادامه این افعال را نیز بررسی می کنیم.

نکته دوم:

 1. نکات مشترک کاربردی افعال کمکی “想,要,能”

علاوه بر معنی خاص هر یک از این افعال، آنها نقش مشترک در جمله نیز دارند. در این درس به توضیح آنها پرداخته و با روشی ساده همراه با مثال توضیح داده ایم. گاهی این نقشهای مشترک می تواند در بعضی از موارد باعث اشتباه های غیر عمدی شود و قدرت تشخیص درست را کاهش دهد به همین خاطر در ادامه به بیان مواردی که بتوانیم به درستی از فعل مناسب در جمله استفاده شود را توضیح داده ایم. شما می توانید بعد از دیدن ویدئو به راحتی آنها را همراه با مثال آموخته و بکار برید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/12/07 الی 99/12/14 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود
درس اول از ترم سوم

雷彬博士汉语学院

مجموعه آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس اول از ترم سوم، به همراه کتاب، کتاب تمرین و سی دی

ترم سوم آموزش زبان چینی را در ادامه ترم دوم و با کتابهای آموزشی راه موفقیت شروع کردیم. این مجموعه آموزشی با استفاده از چهار مهارت زبانی، روش خوب و استانداردی را برای آموزش زبان چینی ارائه نموده است. زبان آموزان می توانند پس از فراگیری کتابهای این مجموعه علاوه بر تسلط به زبان چینی، در امتحان تعیین سطح زبان چینی  HSK، شرکت کرده و نمره خوبی را کسب نمایند.

کتاب ترم سوم که به همراه خود، کتاب تمرین را دارد علاوه بر بالا بردن مهارتهای زبانی، موقعیت مناسبی را برای خود آزمایی زبان آموز فراهم کرده و باعث می شود در هر مرحله اگر نکته ای به خوبی فرا گرفته نشده باشد، مشخص شده و دوباره بروی آنها تمرکز گردد. در این کتاب بیشتر به جمله سازی با استفاده از ساختارهای بیان شده در متن درس، و پاسخ به یک سری از سوالهایی است که مربوط به نکات گفته شده در درس است. در پایان هر تمرین لغات درس جدید و حرکت درست قلم آنها آورده شده و این موضوع نوشتن خط را استاندارد کرده و یادگرفتن آن را آسان می سازد.

در کتاب اصلی هم در پایان هر درس، قسمت حرف زدن بیاموزیم، وجود دارد که زبان آموز را به نوعی مجبور به سخن گفتن می کند. هم زمان از او می خواهد که خط بنویسد. در بخش نکات، به بیان نکات دستوری و کاربردی متناسب با متن درس می پردازد. در قسمت آموزش خط در ادامه ترم دوم به بررسی قسمتهای معنایی خط که می تواند در یادگیری آسان آن بسیار موثر باشد می پردازد. در قسمت تمرینهای کتاب به چهار مهارت اصلی، شنیدن، حرف زدن، خواندن و نوشتن توجه هم زمان شده است و قسمتهای مختلف بر اساس آنها تنظیم شده است. پس از هر درس و انجام هر یک از آنها می توانیم به مهارت لازم تعیین شده در آن درس برسیم.

نکات این درس:

1. حروف اضافه ”在,给,跟

2. مقایسه حروف ربط ”或者,还是

نکته اول:

در زبان چینی مانند سایر زبانها حروف اضافه وجود دارد. بنابراین می توان آنها را نسبت به سایر نکات دستور زبانی راحتر بیاموزیم. نکته مهم در زبان چینی آنست که حروف اضافه فوق می توانند نقش فعل را هم داشته باشند که در ترم قبل آنها را آموختیم. حروف اضافه ای که می توانند هر دو نقش را داشته باشند هرگاه در جمله فعل وجود داشته باشد نقش حرف اضافه خواهند داشت در غیر اینصورت نقش فعل را دارند. چگونگی کاربرد و تفاوت این حروف اضافه را به صورت کامل در درس برای شما توضیح دادم که با تمرین مثالهای داده شده می توانید به خوبی به این گروه از حروف اضافه مسلط شوید.

نکته دوم:

در ترم دوم با جمله های انتخابی پرسشی آشنا شدیم. در این ترم کلمه ربط دیگری وجود دارد که معنای یکسان با این گونه جمله ها دارد ولی در جمله های پرسشی استفاده نمی شود. در درس به مقایسه ایندو پرداختیم و توضیحات لازم را هم همراه با مثال ارائه شد. شما می توانید با توجه به مثالهای گفته شده به خوبی ایندو رو بیاموزید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/11/26 الی 99/12/03 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود
درس دوازدهم

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس دوازدهم از ترم دوم- سطح مقدماتی

در درس دوازدهم آموزش زبان چینی، که آخرین درس از ترم دوم می باشد به آموزش و یادگیری نوع دوم از جمله هایی که با دو فعل یا بیشتر به هم مربوط می شوند و قسمت اول آنرا در درس 11 آموختیم،  می پردازیم. این نوع جمله ها در زبان فارسی و چینی وجود دارند و بیانگر روش، چگونگی و ابزار انجام کار هستند. با دیدن درس می توانید به کاربرد این جمله ها مسلط شده و در هنگام مکالمه با چینی زبانها از آن استفاده کنید. در قسمت آموزش خط، ابتدا به برسی هجاهایی می پردازیم که از نظر معنا با هم مشابه بوده ولی از نظر ساختار اشتراکی، یکسان نیستند. در قسمت دوم از آموزش خط به معرفی دو ساختار دیگر خط پرداخته و آنها را یاد می گیریم. تا پایان این درس که آخرین درس از ترم دوم می باشد تعداد 31 عدد از ساختار های خط را با هم آموختیم و شما می توانید با دیدن آنها به راحتی معنی هجاها را حدس بزنید.

نکته این درس:

نوع دوم از جمله هایی که با دو فعل یا بیشتر به هم ربط داده می شوند.   连动句(2)

این درس آخرین درس از ترم دوم بوده و در ادامه درس یازدهم به آموزش و یادگیری نوع دوم از جمله هایی که با دو فعل یا بیشتر به هم مربوط می شوند، می پردازد. در زندگی روزمره گاهی لازم است که روش، چگونگی و ابزار انجام کار را بیان کنیم، در این صورت باید از ساختار جمله هایی استفاده کنیم که با دو فعل یا بیشتر به هم ربط داده می شوند. همانطور که در درس گذشته بررسی کردیم، ساختار این جمله ها خاص بوده و نوع افعال استفاده شده به دو صورت است، قسمتی که ثابت بوده، شامل فعلهای “来”و “去” و قسمت دیگر که تغییر می کند و شامل افعالی است که بیانگر روش و چگونگی و ابزار لازم برای انجام آن می باشد. شما می توانید با دیدن این درس و با توجه به توضیحات داده شده و انجام تمرین هم زمان به خوبی به روش کاربرد این نوع از جمله ها مسلط شوید.

دراین جا ترم دوم را به پایان رساندیم و با ساختارهای کاربردی دیگری در زبان چینی آشنا شدیم. برای تسلط هر چه بیشتر به آنچه که در این 12 درس آموختید، همواره از روش گوش کردن، حرف زدن، خواندن و در پایان نوشتن استفاده کنید تا بتوانید به راحتی بر دانش خود مسلط باشید. 

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  99/10/06 الی 99/10/13 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت
آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی - درس یازدهم از ترم دوم - سطح مقدماتی

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس یازدهم از ترم دوم- سطح مقدماتی

 در درس یازدهم آموزش زبان چینی، به دو نکته می پردازیم. در قسمت اول نوع اول از جمله هایی که با دو فعل یا بیشتر به هم مربوط می شوند را بررسی می کنیم. این نوع از جمله ها در زبان فارسی و چینی وجود دارند و بیانگر هدف هستند. با دیدن درس می توانید به کاربرد این جمله ها مسلط شده و در هنگام مکالمه با چینی زبانها از آن استفاده کنید. در قسمت دوم به یکی از پایه ترین و پر کاربرد ترین بخش آموزش در همه زبانها یعنی خواندن اعداد می پردازیم. اگر چه عدد بخش مشترک همه زبانهاست اما روش خواندن آن متفاوت است. در درس چهارم عدد را از 1 تا 99 آموختیم اما در این درس می خواهیم از 1 تا صد میلیون را هم بنویسیم و هم بخوانیم. در کنار اعداد صحیح تمامی اعداد دیگر را هم یاد می گیریم. بنابراین موارد گفته شده در این درس فقط برای این ترم نیست بلکه بحث کامل گرد آوری شده از منابع مختلف زبان چینی است که در هر زمان نیاز شد می توان از آن استفاده کرد.

نکات این درس:

 1. 连动句. جمله هایی که با دو فعل یا بیشتر به هم ربط داده می شوند.   

2. روش خواندن اعداد     “称数法”

نکته اول:

“连动句. جمله هایی که با دو فعل یا بیشتر به هم ربط داده می شوند.

در ادامه آموختن و کاربرد انواع جمله در زبان چینی، گاهی لازم است که هدف خود را از انجام کاری بیان کنیم. در این صورت باید از ساختار جمله هایی استفاده کنیم که با دو فعل یا بیشتر به هم ربط داده می شوند. ساختار این جمله ها خاص بوده و نوع افعال استفاده شده به دو صورت است، قسمتی که ثابت بوده که شامل افعال “来”و “去” بوده و قسمت دیگر که تغییر می کند و شامل افعالی است که بیانگر هدف می باشد. شما می توانید با دیدین این درس با استفاده از توضیحات داده شده و انجام تمرین هم زمان به خوبی به روش کاربرد این نوع از جمله ها مسلط شوید.

نکته دوم:

روش خواندن اعداد     “称数法”

 زمانی که در دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی دوره کارشناسی بودم وقتی به بحث عدد در زبان چینی رسیدیم خیلی علاقمند بودم تا بتوانم همه اعداد را بخوانم و بنویسم و در زمانی کوتاه با شنیدن آنها بتوانم به زبان چینی و فارسی ترجمه کنم. از آنجایی که استادی نداشتیم تا بتواند این بحث را به خوبی توضیح دهد بر آن شدم تا خودم به هر روشی که شده این کار را انجام دهم. نتیجه تحقیقم را در چند صفحه نوشتم و در اختیار دانشجویان گروه قرار دادم. البته هنوز نتوانسته بودم همه آنچه را که می خواهم به صورت کامل داشته باشم. بعدها روی اعداد بیشتر مطالعه کردم و زمانی که کتاب دستور زبان پنج استاد را در دوره دکتری برای اولین بار از فارسی به چینی ترجمه کردم در مقایسه خواندن اعداد در زبان چینی و فارسی به خوبی به آنها مسلط شدم و راحترین روش را برای هر دو گروه از دانشجویان چینی علاقمند به زبان فارسی و دانشجویان ایرانی علاقمند به زبان چینی ارائه کردم که در کتابهای دستور زبان به آن پرداخته نشده است.

در این درس با توجه به موضوع آن که خواندن اعداد بود بر آن شدم تا آخرین تجربیات خود را برای شما علاقمندان به زبان چینی، ارائه کرده و به صورت کامل و با استفاده از آسان ترین روش خواندن، اعدا را در همه اشکال به شما بیاموزم تا دیگر در این مورد دچار چالش نشده و هر آنچه لازم دارین در قالب یک ویدئوی آموزشی در اختیار داشته و هر زمان که بخواهید آنها را تمرین کرده و بیاموزید. در این قسمت سعی شد تا بصورت کامل همه اعداد مطرح و روش خواندن آنها همراه با مثال توضیح داده شود.

با توجه به جستجویی که انجام دادم این ویدئو کاملترین در نوع خود بوده و بسیار با ارزش است وسهم مهمی در یادگیری شما خواهد داشت. در ساخت این ویدئو 2 ساعت زمان صرف شده تا همه موارد به صورت کامل گفته شود. امیدوارم با دیدن آن بتوانید به خوبی عدد را آموخته و اگر در هر قسمت نیاز به توضیح بود می توانید با ما ارتباط برقرار نمایید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  99/10/24 الی 99/11/01 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت
درس دهم

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس دهم از ترم دوم- سطح مقدماتی

در درس دهم آموزش زبان چینی، یکی دیگر از نیازمندیهای زندگی روزمره یعنی خرید کردن و استفاده از پول و نیز قالب جمله هایی که در هنگام خرید در ابعاد مختلف لازم هست را بررسی کردیم تا از این به بعد بتوانیم با توجه به مطالبی که در این درس گفته شده با طرح های مختلف پول چینی آشنا شده و روش گفتن آنها را بیاموزیم. در قسمت پایانی درس با استفاده از تصاویری که برای شما آماده کردیم به راحتی می توانید انواع پول چینی را در کنار خود حس کنید و تصویر آنها را به خاطر بسپارید. بعد از دیدن درس، دیگر در زمینه پول و واحدهای آن و روش گفتن آنها مشکلی نخواهید داشت. در بخش دوم با کلمه پرسشی دیگری در زیان چینی آشنا می شوید که معادل فارسی آنرا زیاد بکار می بریم. در بخش آموزش خط، سه قسمت معنایی جدید را معرفی کرده و آنها را یاد می گیریم. در صفحه 98، تمرین شماره 4 تعداد دیگری از واحدهای شمارش که بیشتر در هنگام خرید استفاده می کنیم را توضیح دادیم.

نکات این درس:

 1. آشنایی با واحدهای پول در زبان چینی و روش خواندن آن
 2. استفاده ازساختار جملات برای خرید و فروش
 3. ساختار جمله ها با کلمه سوالی “呢” ؟

نکته اول:

 1. آشنایی با واحدهای پول در زبان چینی و روش خواندن آن

خرید کردن چه در زندگی روزمره چه در کارهای تجاری و غیره از بزرگترین نیازهای زندگی است. در هنگام خرید دو نکته بسیار مهم است؛ اول اینکه باید با واحدهای پول آشنا بوده و همه آنها را بشناسیم و ارزش هر کدام را بدانیم و دیگر اینکه از ساختار درست جمله هایی که در هر زبان وجود دارد استفاده کنیم. فرض کنید اگر به کشور چینی سفر کنید بعد از پیاده شده از هواپیما از اولین نیازهای شما خرید است، فرقی ندارد شاید یک بطری آب یا سیم کارت تلفن یا گرفتن تاکسی برای رسیدن به هتل یا هر مورد دیگر. بنابراین این موضوعی نیست که بعضی از اوقات مورد نیاز باشد بلکه همواره با آن زندگی می کنیم. در این درس ابتدا واحدهای پول در زبان چینی را یاد می گیریم و ارزش هر کدام را با هم مقایسه می کنیم و بعد روشهای خواندن پول را بر اساس جدول داده شده در کتاب یاد می گیریم. پول در زبان چینی روش خواندن خاص خود را دارد و با روش خواندن اعداد که در درس بعدی به آن خواهیم پرداخت در بعضی از موارد متفاوت است. بنابراین در یک درس و تحت عنوان یک موضوع خاص بدان پرداخته شده است. بعد از دیدن این درس شما به راحتی می توانید با روشی درست واحدهای پول را بخوانید. لازم به ذکر است که در منابع چینی با این روش که جامع و کامل باشد توضیح داده نشده و قوانین و موارد استثنا گفته نشده است بنابراین در این درس می توانید هر آنچه لازم است را یاد گرفته و با تمرین بدان مسلط شوید. در قسمت پایانی جهت تکمیل موضوع این درس، تصویر کاملی از اشکال مختلف پول رایج چین آورده شده است.

نکته دوم:

 1. استفاده ازساختار جملات برای خرید و فروش

بعد از خواندن پول، نیاز است تا بتوانیم خرید کنیم. در اینجا دوباره نیاز به یکسری از جمله هایی داریم تا بر اساس آن نیازهای خود را بیان کنیم. در ادامه این درس به تمرین روش گفتن جمله های خرید و فروش پرداخته شده و در پایان جهت سهولت در یادگیری، فرمول هر جمله برای شما آورده شده که می توانید در کنار هر یک از آنها جمله مرتبط را نوشته و بارها با خود تمرین کنید تا به خوبی یاد گیرید.

نکته سوم:

 1. ساختار جمله ها با کلمه سوالی“呢” ؟

در زبان چینی می توانیم از کلمه سوالی فوق استفاده کنیم تا لازم نباشد همه جمله را تکرا کنیم. این یک ساختار خاص است که در زبان فارسی هم کاربرد دارد. در زبان چینی در دو حالت می توان از این کلمه سوالی استفاده کرد که شرح کامل آنرا برای شما بیان کردیم و شما می توانید بعد از یادگیری به دایره دانش زبانی خود اضافه نمایید و از این به بعد در هنگام صحبت کردن استفاده کنید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  99/10/15 الی 99/10/22 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت

درس نهم- ترم دوم

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس نهم از ترم دوم- سطح مقدماتی

 در درس نهم آموزش ربان چینی، دو روش جدید در ساختن جمله های سوالی، چگونگی کاربرد آنها و استفاده در جمله سازی و ارتباط با چینی زبانها را بررسی می کنیم. در بخش آموزش خط، دو قسمت معنایی جدید را معرفی کرده و آنها را یاد می گیریم. در صفحه 87، تمرین های شماره 4، 5، 6 و8 را که برای اولین بار در این درس اضافه شده اند را توضیح دادیم. بر اساس موضوع این درس در صفحه 89 اولین منوی رستوران را با هم بررسی کردیم تا با روش چیدمان آن در فرهنگ غذایی چین آشنا شویم.

نکات این درس:

استفاده از ساختار 还是

استفاده ازساختار جملات مثبت منفی سوالی

نکته اول:

استفاده از ساختار “还是”

در زندگی روزمره بیشتر اوقات نیاز داریم تا از جمله های سوالی انتخابی استفاده کنیم، این جمله ها در همه زبانها وجود دارد از جمله زبان چینی. برای ساختن چنین جمله هایی در زبان چینی از ساختار گفته شده استفاده می کنیم و آخر جمله علامت سوال می گذاریم. در این حالت از شنونده می خواهیم که از میان موارد پیشنهاد شده یکی را انتخاب کرده و پاسخ دهد. به همین خاطر اسم این جمله ها، جمله های سوالی انتخابی است. قسمتهای مختلف از ساختار جمله می توانند در این قالب قرار گیرند و در مورد آنها پرسش شود. در این درس در بخش اول این جمله ها را معرفی کرده و تمامی نکات آنرا همراه با مثال بیان کردیم. بعد از دیدن این درس به راحتی می توانید از این جمله ها در زبان چینی استفاده کنید. 

نکته دوم:

استفاده ازساختار جملات مثبت منفی سوالی

 روش دیگر در این درس برای سوالی کردن جمله ها، استفاده از قالب مثبت، منفی، سوالی است. این روش در دو حالت فعلی و صفتی کاربرد دارد. در حالت فعلی به دو روش ولی در حالت صفتی می توان با یک روش این کار انجام داده و جمله سازی کرد. علت قرار دادن چنین جمله هایی در این درس به این دلیل است که در رستوران بیشتر از این ساختار ها استفاده می شود. به توضیح های داده شده در این درس دقت کرده تا در هنگام استفاده از این جمله ها دچار اشتباه نشوید. جهت تسلط به دو ساختار فوق حتما بخش حرف زدن را تکرار و تمرین کنید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  99/10/03 الی 99/10/10 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس هشتم از ترم دوم- سطح مقدماتی

 در درس هشتم آموزش زبان چینی، و در ادامه درس هفتم، شش جهت دیگر، چگونگی کاربرد آن و استفاده در جمله سازی و ارتباط با چینی زبانها را بررسی می کنیم. در بخش آموزش خط، ابتدا در مورد ساختار معنایی و تلفظی و ارتباط آن با یادگیری آسان خط چینی، توضیح داده سپس سه قسمت معنایی جدید را معرفی کرده و آنها را یاد می گیریم. در صفحه 76، تمرین شماره 8 را که برای اولین بار در این درس آورده شده را توضیح دادیم.

نکات این درس:

 1. روش بیان جهت، قسمت دوم

2. استفاده از فعل “有” در ساختن جملات جهت، قسمت دوم

نکته اول:

1. روش بیان جهت، قسمت دوم

در درس هفتم جهت های اصلی به همراه دو جهت فرعی را بررسی کردیم. در این درس همانطور که گفتیم در ادامه به بررسی 6 جهت دیگر می پردازیم. در درس قبل جهت های گفته شده بیشتر با دو فعل“是” و“在”بکار می رفتند ولی جهت های این درس با فعل “有” بکار می روند. به همین خاطر کتاب در دو درس جداگانه به بررسی آنها پرداخته است. این موضوع به خاطر نقشهای متفاوتی است که کلمه های جهت می توانند در جمله داشته باشند. پس از بررسی نکات کاربردی، روش و ساخت جمله ها به صورت خلاصه آورده شده تا به راحتی بتوانید آنها را به خاطر سپرده و در هنگام مکالمه از آنها استفاده کنید.

نکته دوم:

استفاده از فعل   در ساختن جملات جهت، قسمت دوم

“有”سومین فعلی است که در جملات جهت بکار می رود. اما استفاده از آن ساختار ویژه خود را دارد. کلمه های جهت در این نوع جمله ها در نقش نهاد استفاده می شوند. بنابراین روش بیان آن با جمله های نوع اول متفاوت است و باید به آن دقت کافی داشته باشیم. همین تفاوت گاهی دانشجویان خارجی را به اشتباه انداخته، هم در بیان و هم در نگارش ممکن است از جمله های اشتباه استفاده کنند. برای اینکه در کاربرد این جملات کمتر دچار اشتباه شویم برای شما به روشی ساده، چیدمان درست این جملات را در سه روش بیان کردیم. بنابراین در کاربرد فعلهای جهت، باید با مقایسه روشهای گفته شده و گفتن مثال به خوبی کاربرد آنها را یاد بگیریم.

در همین قسمت در مورد کاربرد دو اسم جهت یعنی، بالا و داخل، توضیح دادیم که نکات آنرا با دیدن ویدئو می توانید به خوبی فرا گیرید. بهترین راه آنست که هر سه فعل جهت را همراه با کلمه های جهت با گفتن جمله یاد بگیرید و در قسمت تمرینهای کتاب تسلط خور را امتحان کنید.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/09/30 الی 99/10/07 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس هفتم از ترم دوم- سطح مقدماتی

 در درس هفتم آموزش زبان چینی، جهت های اصلی جغرافیایی، چگونگی کاربرد آن و استفاده در جمله سازی و ارتباط با چینی زبانها را بررسی می کنیم. در بخش خط، دو قسمت معنایی جدید را معرفی کرده و آنها را یاد می گیریم. در صفحه 68 این درس به بررسی نقشه چین پرداخته و موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری آنرا توضیح دادیم.

نکات این درس:

 1. روش بیان جهت های جغرافیایی، قسمت اول

2. استفاده از دو فعل “在”و “是” در ساختن جملات جهت، قسمت اول

نکته اول:

1. روش بیان جهت های جغرافیایی، قسمت اول

جهت های جغرافیایی مانند ساعت و تقویم در همه زبانها یکسان هستند، فقط روش بیان آنها متفاوت است. در همه زبانها، شمال و جنوب، شرق و غرب در روی نقشه با هم تفاوتی ندارند. در زبان چینی هم باید بتوانیم جهت ها را یاد گرفته و روش بیان و استفاده از آنها را در زندگی روزمره، بیاموزیم. در این درس سعی کردیم تا با استفاده از جمله های متن درس و ساختارهایی که لازم است آنها را حتما بیاموزیم، روشی آسان برای بیان کلمه های جهت، ارائه نماییم تا زبان آموزان بتوانند با استفاده از آنها به راحتی در ارتباط خود و مکالمه از آنها استفاده کنند.

در درس هفتم اولین قسمت از این موضوع را که مربوط به جهت های اصلی بود و نیز دو جهت فرعی دیگر را بررسی کردیم. و در قسمت گفتگو با ساختن جمله های متفاوت راه درست استفاده را تمرین کردیم. در درس بعدی به ادامه بحث جهت ها که موضوع آن جهت های فرعی است، این موضوع را ادامه خواهیم داد تا به این ترتیب جهت های پر کاربرد را به صورت کامل فرا گیریم.

نکته دوم:

استفاده از دو فعل “在”و “是” در ساختن جملات جهت، قسمت اول

نکته ای که بیشتر هم در آزمونها و هم در صحبت کردن برای دانشجویان خارجی مهم است، استفاده از فعلهایی است که در زبان چینی در بیان جمله های جهت از آنها استفاده می شود. اگر روش درست استفاده از این افعال به خوبی آموزش داده نشود، امکان جابجایی در کاربرد این افعال بسیار زیاد است. در زبان فارسی فعلهایی که برای بیان جهت استفاده می شود، می توانند جایگزین یکدیگر شوند و ساختار جمله را از نظر دستوری دچار اشکال نکنند، این در حالی است که در زبان چینی این امر به این سادگی نبوده و باید برای استفاده از دو فعل فوق، ساختاری مناسب برای آنها در نظر گرفته شود. به همین خاطر ضمن بیان این نکات در حین آموزش در پایان بحث نیز برای راحتی هر بیشتر، به صورت فرمول این مورد بیان شده که می توانید آنها را بر اساس مثالهای نوشته شده به خوبی آموخته و بارها تمرین کنید.  این بهترین راه برای فراگیری زبان خارجی است.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  99/09/26 الی 99/10/03 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس ششم از ترم دوم- سطح مقدماتی

 در درس ششم آموزش زبان چینی، روش گفتن ساعت، چگونگی کاربرد آن و استفاده در جمله سازی و ارتباط با چینی زبانها را بررسی می کنیم. در بخش خط، سه قسمت معنایی جدید را معرفی کرده و آنها را یاد می گیریم.

نکات این درس:

 1. بیان ساعت
 2. استفاده از 时候+ 动词

نکته اول:

خواندن ساعات یکی از نیازهای مهم در زبان آموزیست. ساعت از ابزارهایی است که قرنها با انسان همراه شده و تمام زندگی را بر اساس آن تنظیم می کنیم. بنابر اهمیت بسیار زیاد زمان به خصوص در زندگی انسان پیشرفته امروزی، خواندن و یاد گرفتن آن در هر زبانی از مهمترین نیازهاست. در این درس با روشی ساده خواندن ساعت را می آموزیم و با استفاده از نکاتی که یاد گرفته ایم به راحتی آنرا به کار می گیریم. در این درس با روشی ساده و با استفاده از جدول ساعتها، روشهای مختلف خواندن و بیان ساعت را آموزش میدهیم که شما با فرا گرفتن آنها می توانید از این درس به بعد به راحتی با نگاه به ساعت خود زمان را گفته و از این مهارت لذت ببرید.

نکته دوم:

استفاده از 时候+ 动词

عبارتهای زمانی می توانند در قسمت گزاره جمله و قبل از فعل قرار گرفته و به عنوان قید زمان استفاده شوند. در بسیاری از موارد ما نیاز داریم تا از عبارت زمانی استفاده کنیم تا در زندگی روزمره با دیگران ارتباط بر قرار کرده و گزارشهای لازم را به آنها بدهیم، بنابراین استفاده از این ساختار می تواند روش خوبی برای آن باشد. بعد از آموختن این ساختار و با استفاده از روش بیان ساعت می توانیم جمله سازی کرده و بارها آنرا تکرار کنیم. این بهترین راه برای فراگیری زبان خارجی است.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  99/09/22 الی 99/09/29 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

 

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت
آموزش زبان چینی

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس پنجم از ترم دوم- سطح مقدماتی

در درس پنجم آموزش زبان چینی، خواندن تقویم، چگونگی کاربرد آن و استفاده در جمله سازی و ارتباط با چینی زبانها را بررسی می کنیم.

نکات این درس:

 1. خواندن تقویم
 2. انواع جمله در زبان چینی

نکته اول:


خواندن تقویم یکی از نیازهای مهم در زبان آموزیست. چون برنامه ریزی برای هر موردی نیاز به تعیین زمان دارد. در این درس به روشی ساده خواندن تقویم را می آموزیم و با استفاده از نکاتی که یاد گرفته ایم به راحتی می توانیم تقویم را بخوانیم. بهترین راه اینست که برنامه تقویم میلادی را روی گوشی خود نصب کرده و با استفاده از آن با توجه به روشهایی که در این درس گفتیم بارها آنرا تمرین کنیم. در این درس به انواع تقویم در فرهنگ چینی و نیز جشن ها و مراسم سنتی و زمان آنها اشاره کردیم تا هر چه بیشتر با آنها آشنا شوید.


نکته دوم:


بررسی 4 نوع جمله و ساختار آنها که تا کنون با آنها آشنا شده ایم. شناخت انواع جمله در زبان چینی به ما کمک می کند که در هنگام استفاده از آنها به راحتی بتوانیم به صورت استاندارد استفاده کرده و منظور خود را به خوبی انتقال دهیم. بعد از آموختن این 4 نوع در این درس باید با کلمه های مختلف در قالب ساختار آنها جمله بسازیم و تمرین کنیم. این بهترین راه برای فراگیری زبان خارجی است.


قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/09/08 الی 99/09/15 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت
درس 4 ترم 2

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس چهارم از ترم دوم- سطح مقدماتی

در درس چهارم آموزش زبان چینی مقدماتی، به دو نکته این درس، شمارش اعداد از 1 تا 99، ضمیر پرسشی مقدار، از 10 به بالا، و مقایسه آن با ضمیر پرسشی که در جلسه سوم خواندیم، چگونگی کاربرد آنها و استفاده در جمله سازی و ارتباط با چینی زبانها را بررسی می کنیم. در قسمت خط، در ادامه درس سوم به توضیح در مورد ساختارهای دیگر خط چینی می پردازیم.

نکات این درس:


“1-99” ضمیر پرسشی

ضمیر پرسشی “多少”

کلمه پرسشی عدد“几” و “多少”و مقایسه آنها


نکته اول:


شمارش در زبان چینی روش خاص خود را دارد که در بعضی از قسمتها با زبان فارسی تفاوت دارد. به همین دلیل باید از ساده ترین روش که شمارش اعداد صحیح است شروع کرد و سایر قسمتها را با یادگیری فرمول آنها می توان به راحتی آموخت. در این درس شمارش از 1 تا 99 را یاد می گیریم و سعی می کنیم با تکرار و نوشتن آنها، گوش کردن و سپس نوشتن، کاملا مسلط شویم. در درس 11 به صورت کامل تمامی اعداد را با هم بررسی خواهیم کرد و بعد از آن هر نوع عددی که لازم باشد را به راحتی می توانیم بیان کرده یا بنویسیم.


نکته دوم:


هر گاه بخواهیم در مورد عدد سوال کنیم و مقدار آن مساوی یا بیشتر از ده باشد در مورد هر عددی می توانیم از این ضمیر پرسشی سوال کنیم. گاهی از اوقات هم نمی دانیم که مقدار عددی سوال شده و یا پاسخ آن چیست، در این جا نیز می توانیم از این ضمیر پرسشی سوال کنیم. توضیح بیشتر و چگونگی کاربرد آنرا درس می توانید به خوبی فرا گیرید.


نکته سوم:


در درس قبل در مورد “几”و کاربرد آن به صورت کامل صحبت کردیم اما در این درس آنرا در کنار ضمیر پرسشی “多少”آورده و چون این دو به عدد و شمارش مربوط می شوند باید و جوه اشتراک و افتراق آنها را بیان می کردیم تا زبان آموزان در کاربرد آن دچار اشکال یا سردرگمی نشوند به همین خاطر علاوه بر مواردی که در کتاب بیان شده و آنها را توضیح دادیم، سایر موارد دیگر را هم بدان اضافه کردم تا در هر کجا که از این به بعد دیدید با کاربرد آن از قبل آشنا شده باشید. به نکات مهمی که در این درس گفته شده به خوبی گوش داده و آنرا تمرین کنید.


قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/08/02 الی 99/08/09 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت
درس سوم ترم دوم

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس سوم از ترم دوم- سطح مقدماتی

در درس سوم آموزش زبان چینی مقدماتی، به سه نکته این درس، ضمیر پرسشی انسان، ضمیر پرسشی اشیا و کلمه پرسشی عدد، نیز ضمایر شخصی، زمانی که قبل از کسره اضافه قرار می گیرند، چگونگی کاربرد آنها و استفاده در جمله سازی و ارتباط با چینی زبانها را بررسی می کنیم. در قسمت خط، در ادامه درس دوم به تو ضیح در مورد ساختارهای دیگر خط چینی می پردازیم. در پایان، سه قسمت معنایی جدید را معرفی کرده و آنها را یاد می گیریم.

نکات این درس:

“谁”1.ضمیر پرسشی
2. ضمیر پرسشی “什么”
3. کلمه پرسشی عدد “几”
4. ضمایر شخصی در نقش “定语”

نکته اول:

یکی دیگر از روشهای سوالی کردن جملات در زبان چینی، استفاده از ضمایر پرسشی می باشد. در این درس، 3 ضمیر را بررسی می کنیم. ضمایر پرسشی دیگری هم در ادامه می خوانیم که با کاربرد آنها آشنا خواهیم شد. ضمیر پرسشی شماره یک برای سوال در مورد انسان استفاده می شود. اما یک سری نکات خاص کاربردی دارد که با گوش دادن به درس و نیز حل تمرین ها، می توانید به خوبی از آن استفاده کنید.

نکته دوم:

ضمیر پرسشی بعد در مورد اشیا بکار می رود و دیگر نمی توان از آن برای پرسش در مورد اشخاص استفاده نمود. این ضمیر هم در جملات در دو جایگاه مختلف قرار می گیرد که بعد از دیدن درس می توانید همراه با حل تمرین به خوبی فرا گیرید.

نکته سوم:

برای آنکه بتوانیم در مورد تعداد سوال کنیم و یا آمار و ارقام را جستجو کنیم باید از کلمه پرسشی عدد استفاده کنیم. این کلمه در جمله حتما جایگزین عدد می شود ولی از نظر جایگاه کاربردی محدود تر از دو ضمیر پرسشی قبلی است. باید با توجه به توضیحات و استفاده از مثال، آنها را به خوبی یاد گرفته و مهارت لازم را به دست آوریم.

نکته چهارم:

این قسمت باعث ایجاد سوالهای زیادی برای دانشجویان زبان چینی خارجی است و مهمترین سوال آنست که در کجا باید از حرف اضافه “的” استفاده کرد و در کجا نباید. در ادامه بحث این درس برای آنکه به این سوال پاسخ جامع داده شود با استفاده از منابع دیگر به صورت کامل به این سوالها جواب داده شده. شما می توانید با استفاده از دو قسمت توضیح، به راحتی جواب پرسش خود را دریافت کنید. با توضیحات این قسمت دیگر سوالی در این مورد نخواهید داشت.
برای یادگیری زبان چینی و تسلط به موارد فوق باید آنها را همراه با جمله تمرین کرده و بیان کنیم.
قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/08/27 الی 99/09/04 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید 

 

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود درس اول

برای خرید و دانلود فایل های صوتی و کتاب ترم دوم روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود سی دی و کتاب ترم دوم

 

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس دوم از ترم دوم- سطح مقدماتی

در درس دوم، به سه نکته این درس، کسره اضافه، فعل داشتن و چهار واحد شمارش در زبان چینی پرداخته و چگونگی کاربرد آنها و استفاده در جمله سازی و ارتباط با چینی زبانها را بررسی می کنیم. در قسمت خط، در ادامه درس اول به تو ضیح در مورد ساختارهای دیگر خط چینی می پردازیم. در پایان، سه قسمت معنایی جدید را معرفی کرده و آنها را یاد می گیریم.

نکات این درس:

的 کسره اضافه
فعل “有”
واحدهای شمارش“量词”


یکی از نکاتی که در زبان چینی بسیار مهم است، بحث استفاده از کلمه کمکی“的” که در اصطلاح فارسی کسره اضافه نامیده می شود، می باشد. در این درس به معرفی آن پرداخته و با یک فرمول و استفاده از مثالهایی از متن درس روش و جایگاه کاربرد آنرا مشخص کردیم. جالبه بدانید که دانشجویان چینی هم در هنگام آموختن کسره اضافه در زبان فارسی دچار چالش شده و در بعضی از موارد کاربرد آنرا فراموش می کنند. در درس سوم، این بحث را به صورت کامل بیان می کنیم که شما می توانید بعد از آن به راحتی در موارد مختلف از آن استفاده کنید.


نکته دوم فعل “有”و روش استفاده از آن:


این فعل در گزاره جمله قرار گرفته و جملاتی به نام خود می سازد. در درس قبل فعل “是” را بررسی کردیم، که مانند فعل “有” جمله بر اساس نام آن نامیده شده و کاربرد خاص خود را دارد. در زبان چینی“有” سه کاربرد دارد که در درسهای بعدی بدان خواهیم پرداخت. در نوع اول، کاربرد آن همراه با نکات مهم بیان شد که شما می توانید همراه با مثال آنها را به درستی بکار برید.


نکته سوم “量词” :


همانطور که در این درس گفته شد، نکته مهم در آموزش زبان چینی هست که به صورت کامل توضیح داده شد و روش آسان برای یاد گرفتن آن و کتابهای مربوطه برای شما نوشته شد تا بتوانید با استفاده از آنها بخوبی در ادامه مسیر آموزش، بدانها مراجعه کرده و یاد بگیرید.
در ادامه به بحث عدد یک و تغییر آهنگ آن پرداختیم که شرح کامل آن در ترم اول بیان شد و در این ترم دوباره کتاب بدان پرداخته است. شما می توانید با مراجعه به ترم اول این قوانین را بخوبی فرا گیرید.
در بحث خط سه نوع “包围” را می بینیم که در ترم اول به تفضیل آنها را بیان کردیم و دوباره در این جا جهت دقت بیشتر بدان پرداخته شده است.
در آخرین قسمت، دومین گروه از“偏旁” شامل سه علامت، توضیخ دادیم که با نگاه کردن به آنها می توانیم معنی کلمه هایی که با آنها شروع می شوند را به راحتی حدس بزنیم.
برای یاد گرفتن و تسلط به موارد فوق باید آنها را همراه با جمله تمرین کرده و بیان کنیم.


قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/08/21 الی 99/08/27 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود فایل های صوتی و کتاب ترم دوم روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود سی دی و کتاب ترم دوم

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت
دکتر میرزایی

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语学院
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس اول از ترم دوم، به همراه کتاب اصلی، تمرین و سی دی آن – سطح مقدماتی

در درس اول، هدف این ترم و تعداد جلسات آموزشی را مشخص کرده و سپس منابع آن را معرفی نمودیم که می توانید آنها را دانلود کرده و با ما همگام گردید. بعد به سراغ درس رفته و آنرا بر اساس روش بسیار خوب کتاب و با استفاده از تمامی تجربیاتی که تا کنون کسب شده توضیح دادیم. شما می توانید این مجموعه را، از طریق سایت رسمی آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی Persiansino.com دانلود نمایید.

ترم دوم را با منبع آموزشی راه موفقیت شروع کردیم. این مجموعه آموزشی با استفاده از تمامی مهارتهای زبانی روش خوب و استانداردی را برای آموزش زبان چینی ارائه نموده است. زبان آموزان می توانند پس از فراگیری کتابهای این مجموعه علاوه بر تسلط بر زبان چینی، در سطوح مختلف، در امتحان تعیین سطح زبان چینی شرکت کرده و نمره خوبی را کسب نمایند.
کتاب ترم دوم که به همراه خود، کتاب تمرین و سی دی هم دارد، علاوه بر بالا بردن مهارتهای زبانی، موقعیت مناسبی را برای خود آزمایی زبان آموز فراهم کرده و باعث می شود در هر مرحله اگر نکته ای به خوبی فرا گرفته نشده باشد، مشخص شده و دوباره بروی آنها تمرکز گردد. در کتاب تمرین در هر درس لغات آن و چگونگی درست نوشتن آنها آورده شده و این موضوع نوشتن خط را استاندارد کرده و یادگرفتن آن را آسان می سازد.
در کتاب اصلی هم در پایان هر درس، قسمت حرف زدن بیاموزیم، وجود دارد که زبان آموز را به نوعی مجبور به سخن گفتن می کند. هم زمان از او می خواهد که خط بنویسد. در بخش نکات، به بیان نکات دستوری و کاربردی زبان چینی متناسب با متن درس می پردازد. در قسمت آموزش خط به صورت مرحله ای ساختار آنرا بررسی کرده که در ترم اول مفصل بدان پرداختیم. بعد از آن به سراغ تمرینهای کتاب می رویم که شامل شنیدن، حرف زدن، خواندن و نوشتن می شود. در مجموع با تمرین آنها با استفاده از روش درست که در اول درس بیان گشت می توانیم پس از هر درس پیشرفت سطح خود را به خوبی ببینیم.

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/08/18 الی 99/08/25 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

بخشی از این فیلم را در ادامه میتوانید مشاهده کنید

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود

برای خرید و دانلود فایل های صوتی و کتاب ترم دوم روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود سی دی و کتاب ترم دوم

 

آموزش تصویری نحوه خرید و دانلود ویدئوهای آموزشی از سایت

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس چهاردهم از ترم اول،آخرین جلسه از این ترم، آموزش خط چینی، به همراه دو جلد کتاب مرجع آموزش خط و نکات مهم این درس – سطح مقدماتی

یکی از مهمترین قسمتهای زبان چینی که آنرا به یک زبان کاملا متفاوت تبدیل کرده و مانند دیوار چین، زبان چینی را در بر گرفته و باعث پدید آمدن افسانه هایی در مورد آن شده، خط چینی است. گاهی می شنویم که خط چینی بیش از بیست و پنج هزار علامت دارد و یا اینکه حروف الفبای آن قابل شمارش نسیت، ناشناخته بودن خط چینی را بیان می کند. همه این موارد باعث شده که عده ای از زبان آموزان همیشه از آموختن آن ترس داشته و ترجیح می دهند که آنرا یاد نگیرند. اما خط و زبان چینی هرگز نمی توانند از همدیگر جدا شده و حضور آنها در کنار یکدیگر است که سطح و ارزش زبان آموزی را مشخص می کند. هرگز امکان پذیر نیست که کسی بتواند بدون آموختن خط، بر همه زوایای آن زبان مسلط گردد. کسی که بتواند حرف بزند ولی نتواند افکار خویش را بنویسد در دنیای امروز بی سواد نامیده می شود.
تنها زبان دنیا که فاقد حروف الفباست زبان چینی است. تنها زبانی است که آنچه باید بخوانی و بنویسی باید از قبل آنرا در حافظه خویش بارگذاری کرده و در موقع لزوم به سرچ آن بپردازید. زبانی است که دائم از نیروی حافظه استفاده می کند در نتیجه آنرا همواره آماده و به روز نگه میدارد. این خاصیت زبان چینی است که خواندن آن بیماری آلزایمر را به زمانی دیرتر هدایت می کند.
خط چینی بیان کننده تاریخ زبان چینی است، از زمانی که مانند همه تمدنها از نقاشی روی دیوار غارها شروع به نگارش کردند تا امروز که به ساده ترین شکل ممکن آن نقاشی ها به علامتهای معنا دار تبدیل شده است.
آموختن خط چینی هم مانند زبان چینی دارای اصولی است که با فرا گرفتن آنها به سادگی می توان از راز بزرگ آن آگاه شد و از کشیدن هزاران نقاشی با مفاهیم متفاوت لذت برد. خط چینی مانند نقاشی است که باید در کشیدن آنها از اصول صحیح آن استفاده کرد. خط چینی مانند چهره ما انسانهاست که برای شناختن آنها باید تک تک به خاطر سپرده شوند.

برای خرید و دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید ودانلود درس چهاردهم

 

در این درس تمامی تجربیات و منابع بگارگرفته شده، تا به ساده ترین روش بتوانید وارد این دنیای رمز آلود شده و پس از کشف آن با هر حرکت قلم از نگارش آن لذت ببرید. به همراه این درس دو جلد کتاب در اختیار شما زبان آموزان عزیز قرار گرفته تا با استفاده از آنها در این راه گام به گام حرکت کنید. آموزش و نگارش خط چینی، در ترمهای دیگر هم ادامه خواهد داشت و همچنان نکات ریز آن توضیح داده خواهد شد.
مهمترین نکته در آموزش خط چینی صبر فراوان، همراه تمرین بسیار زیاد است. این همان راهی است چینی ها قرنهاست آنرا ادمه داده اند. در صورت داشتن سوالی، زبان آموزان عزیز می توانند آنرا به صورت آنلاین پرسیده و پاسخ خود را دریافت نمایند.

برای خرید و دانلود کتاب ها روی دکمه زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود کتاب های خط

 

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/07/17 الی 99/07/23 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس چهاردهم از ترم اول،آخرین جلسه از این ترم، آموزش خط چینی، به همراه دو جلد کتاب مرجع آموزش خط و نکات مهم این درس – سطح مقدماتی

در درس چهاردهم، یکی از مهتمرین قسمتهای آموزش زبان چینی که همان اصول نگارش استاندارد هجاهای چینی است با استفاده از روشی ساده، آموزش داده شده است. اگر چه این درس، جلسه پایانی آموزش زبان چینی از ترم اول بوده ولی اصول آموزش داده شده در تمامی ترمها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این مجموعه، از طریق سایت رسمی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی Persiansino.com در اختیار زبان آموزان عزیز قرار گرفت. جهت دانلود به سایت، قسمت آموزش تصویری مراجعه فرمایید.
قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/07/17 الی 99/07/23 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语教学团队

مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس سیزدهم از ترم اول –  سطح مقدماتی

阅读

تمرین خواندن

این بسته آموزشی از مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا، شامل 5 تمرین از آنچه که تا کنون خوانده ایم به صورت کلی و بررسی قالبهای تلفظی آهنگها و ترکیب آنها با هم به صورت خاص، همراه با نکات و قوانینی است که در هر قسمت توضیح داده خواهد شد.

练习(一)

تمرین شماره یک

در این تمرین دو نکته را مورد بررسی قرار می دهیم.

نکته اول:

در این تمرین هدف اصلی یادگیری قالب آهنگ اول و ترکیب آن با چهار آهنگ زبان چینی یعنی، آهنگ اول تا چهارم و بدون آهنگها است. به خوبی گوش کنید و این قالب را به درستی یاد گیرید.

نکته دوم:

قانون استرس هجاهای چینی.

این تمرین، از طریق سایت رسمی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی Persiansino.com در اختیار زبان آموزان عزیز قرار گرفت. جهت دانلود به قسمت آموزش تصویری مراجعه فرمایید.

 

دانلود درس سیزدهم – قسمت اول

练习(二)

تمرین شماره دو

در این تمرین دو نکته را مورد بررسی قرار می دهیم.

نکته اول:

در این تمرین هدف اصلی یادگیری قالب آهنگ دوم و ترکیب آن با چهار آهنگ زبان چینی یعنی، آهنگ اول تا چهارم و بدون آهنگها است. به خوبی گوش کنید و این قالب را به درستی یاد گیرید.

نکته دوم:

قانون تغییر آهنگ عدد یک

 

دانلود درس سیزدهم تمرین دوم

 

练习(三)

تمرین شماره سه
در این تمرین دو نکته را مورد بررسی قرار می دهیم.

نکته اول:
در این تمرین هدف اصلی یادگیری قالب آهنگ سوم که بسیار مهم هست و ترکیب آن با چهار آهنگ زبان چینی یعنی، آهنگ اول تا چهارم و بدون آهنگها است. به خوبی گوش کنید و این قالب را به درستی یاد گیرید.
نکته دوم:
پنج قانون تلفظ صحیح؛ 儿华韵

برای خرید و دانلود تمرین سوم روی دکمه زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود تمرین سوم

 

练习(四)
تمرین شماره چهارم
در این تمرین سه نکته را مورد بررسی قرار می دهیم

نکته اول:
در این تمرین هدف اصلی یادگیری قالب تلفظی آهنگ چهارم و ترکیب آن با چهار آهنگ زبان چینی یعنی، آهنگ اول تا چهارم و بدون آهنگها است. به خوبی گوش کنید و این قالب را به درستی یاد بگیرید.
نکته دوم:
روش خواندن سه آهنگ سوم با هم
نکته سوم:
ادامه تغییر آهنگ (不:bù)

برای خرید و دانلود این تمرین روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود تمرین چهارم درس سیزدهم

 

练习(五)
تمرین شماره پنجم
در این تمرین دو نکته را مورد بررسی قرار می دهیم 

نکته اول:
در این تمرین هدف اصلی یادگیری قالب تلفظ آهنگ اول، دوم، سوم و چهارم در ترکیب آنها با هجاهای qīngshēngیعنی بدون آهنگها است. به خوبی گوش کنید و این قالب را به درستی یاد بگیرید.
نکته دوم:
ادامه قانون تغییر آهنگ عدد یک (yī)

برای خرید و دانلود تمرین پنجم روی دکمه زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود تمرین پنجم از درس سیزدهم

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语教学团队

مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس دوازدهم از ترم اول، آموزش مصوت ساده هفتم تا دهم و مقایسه تلفظی آنها، گروه سوم از صامتهای دهگانه و تلفظ استاندارد آنها، نکات مهم این درس به همراه خواندن جدول پین ین و تمرینها، جدول کامل ترکیب صامتها و مصوتها به صورت گویا – سطح مقدماتی

از آنجایی که این جلسه، آخرین جلسه از آموزش پین ین بوده، ابتدا بحث مصوتهای ساده را مطرح کردیم تا آنها را به اتمام برسانیم. به همین خاطر دوباره از مصوت هفتم تا دهم آنها را توضیح دادیم و با استفاده از آناتومی تصاویر، تلفظ آنها را با هم مقایسه کردیم. این روش باعث می شود تا به خوبی نحوه تلفظ آنها را یاد بگیریم و به تفاوت آنها پی ببریم. در میان مصوتهای ساده، مصوت نهم هم توضیح کامل داده شده تا ابهامی در مورد آن وجود نداشته باشد. در ادامه برنامه آموزش، چگونگی تمرین و شنیدن آنچه تا کنون خواندیم را بررسی کردیم. بحث آموزش خط و زمان آنرا توضیح داده و بعد از آن وارد بحث گروه پایانی صامتهای دهگانه شدیم و مانند جلسات قبل با روشی که منحصر به این مجموعه آموزشی بوده آنها را توضیح دادیم. جهت یادگیری هر چه بیشتر این درس، جدول پین ین و تمرینات هم، در ادامه قرار گرفت. این جلسه علاوه بر این دو مورد، جدول کامل گویای تلفظ تمامی ترکیبهای صامت ها و مصوتها هم آورده شده است تا هر زمان که دوست داشتید تمامی ترکیبات را با چهار آهنگ زبان چینی شنیده و تمرین کنید.

برای خرید و دانلود فایل درس دوازدهم روی دکمه زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود درس دوازدهم

با گوش کردن و تمرین آنچه در طول این دوازده جلسه آموزشی فرا گرفتید، بدون شک می توانید به تلفظ استاندارد زبان چینی مسلط شده و هنگام صحبت کردن با این زبان، باعث لذت خود و چینی زبانها و همه آنهایی که زبان چینی می دانند، شوید. بی شک این بزرگترین دست آورد شما در فراگیری زبان چینیست.

برای خرید و دانلود فایل تمرین درس دوازدهم روی دکمه زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود فایل تمرین درس دوازدهم

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  99/06/20 الی 99/06/26 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

جدول کامل ترکیب صامت‌ها و مصوت‌ها در زبان چینی

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语教学团队

مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا

درس دوازدهم از ترم اول، آموزش مصوت ساده هفتم تا دهم و مقایسه تلفظی آنها، گروه سوم از صامتهای دهگانه و تلفظ استاندارد آنها، نکات مهم این درس به همراه خواندن جدول پین ین و تمرینها، جدول کامل ترکیب صامتها و مصوتها به صورت گویا سطح مقدماتی

 در درس دوازدهم، آموزش مصوتهای ساده هفتم تا دهم و مقایسه تلفظی آنها و گروه سوم صامتهای دهگانه و ترکیب آنها با سایر مصوتهای ساده، حفره بینی و مرکب، جدول پین ین و خواندن تمرینات و تلفظ استاندارد آنها با بکارگیری روشی ساده، آموزش داده شده است. این درس، جلسه پایانی آموزش تلفظ زبان چینی بوده، به همین خاطر جدول کامل ترکیب صامتها و مصوتها به صورت گویا در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. این مجموعه، از طریق سایت رسمی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی Persiansino.com در اختیار زبان آموزان عزیز قرار گرفت. جهت دانلود به سایت، قسمت آموزش تصویری مراجعه فرمایید.

 

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ  99/06/20  الی 99/06/26 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس یازدهم از ترم اول، آموزش مصوت ساده هشتم، مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده پنجم و تلفظ استاندارد آنها، نکات مهم این درس به همراه خواندن جدول پین ین و تمرینها – سطح مقدماتی

در درس یازدهم، آموزش مصوت ساده هشتم و گروه چهارم از مصوتهای مرکب و حفره بینی، ترکیب آنها با گروه دوم از صامتهای دهگانه، و سایر صامتها، جدول پین ین و خواندن تمرینات و تلفظ استاندارد آنها را بررسی می کنیم.
مصوت ساده هشتم، در آموزش پین ین به جهت آنکه بلافاصله بعد از مصوتهای ساه شش گانه آورده نمی شود کمتر تحت عنوان مصوت ساده هشتم مورد برسی قرار می گیرد. این مصوت ساده روش خاص تلفظ خود را دارد و بیشتر در لهجه پکنی استفاده می شود. قوانین مربوط به تلفظ این مصوت ساده در این درس به صورت کامل توضیخ داده شده است.


در قسمت دیگر از این درس، گروه چهارم که آخرین گروه از مصوتهای مرکب و حفره بینی است با استفاده از روش، بیان نحوه تلفظ و نیز آناتومی تلفظ هر یک، مانند درسهای گذشته آموزش داده شده است. نکات بسیار مهم برای یادگیری تلفظ آسان آنها و نیز تغییراتی که در سیستم نگارش دارند به خوبی در جدولهایی با طراحی زیبا آورده شده و نکاتی که بیشتر دانشجویان خارجی در آن اشکال داشته و تلفظ صحیح آنها را تحت تاثیر قرار میدهد یک به یک بیان گردیده است.
در جدول پین ین، ترکیب این گروه از مصوتهای مرکب با صامتهای گروه دوم از صامتهای دهگانه و صامتهای دیگر را می خوانیم که نقش مهمی در تلفظ زبان چینی داشته و زبان آموزان لازم است که بارها آنها را تمرین کرده تا مسلط شوند.

برای خرید و دانلود این درس روی دکمه زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود درس یازدهم

 

در پایان تمرین های این درس که مجموعه ای از ترکیب صامتها و مصوتها و آهنگها با یکدیگر است به صورت فایل جداگانه قرار گرفته که با تکرار و تمرین آنها می توانید به آنچه در درسهای قبل و این درس آموخته اید کاملا مسلط شوید.

برای خرید و دانلود فایل تمرین روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود فایل تمرین درس 11

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/06/06  الی 99/06/12 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس یازدهم از ترم اول، آموزش مصوت ساده هشتم، مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده پنجم و تلفظ استاندارد آنها، نکات مهم این درس به همراه خواندن جدول پین ین و تمرینها –
سطح مقدماتی

در درس یازدهم، آموزش مصوت ساده هشتم و گروه چهارم از مصوتهای مرکب و حفره بینی، ترکیب آنها با صامتها، جدول پین ین و خواندن تمرینات و تلفظ استاندارد آنها را بررسی می کنیم. نکات بسیار مهم و کلیدی این درس، با بکارگیری روشی ساده، آموزش داده شده است. این مجموعه، از طریق سایت رسمی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی Persiansino.com در اختیار زبان آموزان عزیز قرار گرفت. جهت دانلود به سایت، قسمت آموزش تصویری مراجعه فرمایید.
قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/06/06 الی 99/06/12 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

 

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس دهم از ترم اول، آموزش سه صامت گروه دوم از صامتهای دهگانه همراه با بیان نکات کلیدی در تلفظ استاندارد آنها – سطح مقدماتی

در درس دهم، مهمترین و یکی از تاثیر گذارترین قسمتهای تلفظ در زبان چینی را برسی می کنیم که نقش بسیار مهمی نسبت به دو گروه دیگر از صامتهای دهگانه دارد. تلفظ این قسمت برای همه خارجی ها به خصوص آنهایی که در گروه زبانهای تبتی قرار ندارند بسیار متفاوت است، چون این نوع تلفظ، خاص زبان چینی بوده و در زبانهای خارجی دیگر وجود ندارد. از طرفی به دلیل آنکه تلفظ صامتهای دهگانه، میزانی برای سنجش سطح تلفظ در زبان چینی می باشد، همواره، هم در امتحان برای خارجی زبانها و هم در داخل کشور چین برای تعیین سطح استاندارد بودن زبان، از ترکیب آنها با یکدیگر استفاده می شود و این ترکیب، تغییر سریع زبان و یافتن جایگاه درست آنرا لازم دارد. به همین خاطر صامتهای دهگانه به خصوص سه صامت این درس نقش بسیار مهمی در تسلط به تلفظ زبان چینی را ایفا می کنند. مانند سه صامت گروه اول، باید با استفاده از روش درست و آسان، این گروه نیز آموزش داده شود تا زبان آموزان به راحتی و با علاقه آنها را فرا گیرند.


از خصوصیات این گروه آموزشی استفاده از آموخته های درسهای قبلی برای آموزش درسهای جدید است. در درس دهم نیز این روش بکار گرفته شده تا شما بتوانید به راحتی صامتهای این گروه را فرا گیرید. اما این مشروط بر آن است که درسهای قبلی را تمرین کرده و به خوبی فرا گرفته باشید. این نکته در آموزش زبان چینی مهم است که همه درسها به هم پیوسته بوده و نمی توان هر درس را بدون یادگیری درسهای قبلی فرا گرفت.
برای خوب یادگرفتن این درس حتما باید درسهای قبلی را به خوبی تمرین و فرا گرفته باشید. روش آموزش این گروه از صامتها، بسیار آسان و سریع بوده که حاصل تجربه و تحقیق در آموزش پین ین زبان چینی بوده است. بعد از دیدن این درس مطمئن باشید که مانند سایر صامتها با وجود خاص بودن این گروه به خوبی آنها فرا گرفته و مسلط خواهید شد.

برای خرید و دانلود درس دهم روی دکمه ی زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود درس دهم

قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/05/23 الی 99/05/29 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس دهم از ترم اول، آموزش سه صامت گروه دوم از صامتهای دهگانه همراه با بیان نکات کلیدی در تلفظ استاندارد آنها – سطح مقدماتی
در درس دهم، آموزش گروه دوم از صامتهای دهگانه و تلفظ استاندارد آنها را بررسی می کنیم. نکات بسیار مهم و کلیدی این درس، با بکارگیری روشی ساده، آموزش داده شده است. این مجموعه، از طریق سایت رسمی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی Persiansino.com در اختیار زبان آموزان عزیز قرار گرفت. جهت دانلود به سایت، قسمت آموزش تصویری مراجعه فرمایید.
قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/05/23 الی 99/05/29 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس نهم از ترم اول، آموزش مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده چهارم و مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده ششم و تلفظ استاندارد آنها، نکات مهم این درس به همراه خواندن جدول پین ین و تمرینها – سطح مقدماتی

در درس نهم، به سراغ مصوتهای مرکب و حفره بینی می رویم که بخش اول از صامتهای ده گانه فقط با آنها ترکیب می شوند. سه صامتی که در جلسه گذشته بررسی شد با هیچ مصوت مرکب و حفره بینی دیگری ترکیب نمی شوند. این مصوتهای مرکب و حفره بینی به دو گروه تقسیم می شوند که در حین آموزش به آنها پرداخته شده است. این تقسیم بندی، روشی منحصر به فرد و مختص این مجموعه آموزشی است که راه یادگیری را آسان و سرعت آنرا افزایش می دهد. در این قسمت، نکات آموزشی بسیار مهمی است که اگر زبان آموز به خوبی آنها را نیاموزد همواره در تلفظ، مشکلات فراوانی خواهد داشت. در بین مصوتهای حفره بینی گروه دوم، در حین تلفظ، نکاتی است که حتی خود چینی ها که بیشتر شامل جنوبی ها هستند به آن دقت نداشته و به اشتباه تلفظ می کنند. این نکته در یاد گیری زبان چینی که از چه کسی باید آموخت بسیار مهم است.

بعد از بیان نکات تلفظ با بکارگیری نحوه تلفظ و آناتومی آن، به سراغ قوانین نگارش رفته که چند نکته بسیار مهم در محیطی با طراحی بسیار زیبا ارائه گردیده است. این نکات مانند قبل در یادگیری پین ین و تایپ زبان چینی و خط چینی بسیار مهم هستند. تلفظ بخش زیادی از زبان چینی به درست آموختن نکات و قوانین نگارشی این قسمت بستگی دارد. اگر این نکات با صرف زمان و به درستی آموزش داده نشود، مشکلات تلفظی فراوانی را بوجود می آورد که اکثر افرادی که به درستی آنها را نخوانده اند نمی توانند دوباره آن را اصلاح کنند.

برای خرید این درس روی دکمه زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود درس نهم از ترم اول

در پایان این درس، به صورت جداگانه، فایل تمرینها قرار داده شده که مجموع آنچه آموزش داده شده را می توانید به خوبی خوانده و بارها تکرار نمایید.

برای دانلود فایل تمرین روی دکمه زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود فایل تمرین درس نهم

 

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/05/17 الی 99/05/23 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس نهم از ترم اول، آموزش مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده چهارم و مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده ششم و تلفظ استاندارد آنها، نکات مهم این درس به همراه خواندن جدول پین ین و تمرینها – سطح مقدماتی

در درس نهم، به سراغ مصوتهای مرکب و حفره بینی می رویم که بخش اول از صامتهای ده گانه فقط با آنها ترکیب می شوند. سه صامتی که در جلسه گذشته بررسی شد با هیچ مصوت مرکب و حفره بینی دیگری ترکیب نمی شوند. این مصوتهای مرکب و حفره بینی به دو گروه تقسیم می شوند که در حین آموزش به آنها پرداخته شده است. این تقسیم بندی، روشی منحصر به فرد و مختص این مجموعه آموزشی است که راه یادگیری را آسان و سرعت آنرا افزایش می دهد. در این قسمت، نکات آموزشی بسیار مهمی است که اگر زبان آموز به خوبی آنها را نیاموزد همواره در تلفظ، مشکلات فراوانی خواهد داشت. در بین مصوتهای حفره بینی گروه دوم، در حین تلفظ، نکاتی است که حتی خود چینی ها که بیشتر شامل جنوبی ها هستند به آن دقت نداشته و به اشتباه تلفظ می کنند. این نکته در یاد گیری زبان چینی که از چه کسی باید آموخت بسیار مهم است. بعد از بیان نکات تلفظ با بکارگیری نحوه تلفظ و آناتومی آن، به سراغ قوانین نگارش رفته که چند نکته بسیار مهم در محیطی با طراحی بسیار زیبا ارائه گردیده است. این نکات مانند قبل در یادگیری پین ین و تایپ زبان چینی و خط چینی بسیار مهم هستند. تلفظ بخش زیادی از زبان چینی به درست آموختن نکات و قوانین نگارشی این قسمت بستگی دارد. اگر این نکات با صرف زمان و به درستی آموزش داده نشود، مشکلات تلفظی فراوانی را بوجود می آورد که اکثر افرادی که به درستی آنها را نخوانده اند نمی توانند دوباره آن را اصلاح کنند.

در پایان این درس، به صورت جداگانه، فایل تمرینها قرار داده شده که مجموع آنچه آموزش داده شده را می توانید به خوبی خوانده و بارها تکرار نمایید.
قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/05/17 الی 99/05/23 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس هشتم از ترم اول، آموزش بخش اول از صامتهای مهم ده گانه و تلفظ استاندارد آنها – سطح مقدماتی

درس هشتم

از شروع این درس تا پایان صامتهای دهگانه چه در مورد خود آنها و چه در مورد ترکیب با مصوتها، مهمترین، ظریف ترین و پر کاربرد ترین بخش آموزش تلفظ در زبان چینی را خواهیم داشت. این صامتها مرز تلفظ درست یا نادرست در زبان چینی بوده و معیار سنجش و تشخیص سطح زبان چینی هم برای دانشجویان چینی و هم برای دانشجویان خارجی است. اگر سطح زبان چینی شما بسیار عالی باشد ولی نتوانید این صامتها را استاندار تلفظ کنید، در اصطلاح لهجه خواهید داشت. این موضوع نه تنها برای دانشجویان خارجی، بلکه برای چینی ها هم وجود دارد.
صامتهای دهگانه برای امتحان HSHKK بسیار مهم بوده و همواره بدون استثنا از آنها سوال می شود. بنابراین فرا گرفتن اصولی آنها، یکی از مهمترین قسمتهای آموزش زبان چینی است. در آموزش صامتهای ده گانه روش آموزش و تجربه استاد بسیار مهم است. اگر استاد نتواند روشی درست و ساده برای یاد دادن بکار برد و نکات را دقیق بیان کند، سه گروه از مصوتهای ده گانه در هنگام تلفظ از نظر جایگاه با هم اشتباه خواهند شد. به همین خاطر در این درس و درسهای بعدی این صامتها با روشی ساده و با بکارگیری امکانات آموزشی با تکیه بر تجربه آموزشی، به راحتی آموزش داده شده است و شما می توانید آنها را به خوبی یاد بگیرید. روش تدریس و امکانات آموزشی بکار گرفته شده منحصر به این گروه بوده و بعد از دیدین این قسمت به آن پی خواهید برد.

برای خرید این درس روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود درس هشتم

قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/04/31 الی 99/05/06 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس هشتم از ترم اول، آموزش بخش اول از صامتهای مهم ده گانه و تلفظ استاندارد آنها – سطح مقدماتی
در درس هشتم، آموزش بخش اول از صامتهای مهم ده گانه و تلفظ استاندارد آنها را بررسی می کنیم. نکات بسیار مهم و کلیدی این درس، با بکارگیری روشی ساده، آموزش داده شده است. این مجموعه، از طریق سایت رسمی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی Persiansino.com در اختیار زبان آموزان عزیز قرار گرفت. جهت دانلود به سایت، قسمت آموزش تصویری مراجعه فرمایید.
قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/04/31 الی 99/05/06 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس هفتم از ترم اول، آموزش دو قانون بسیار مهم تغییر آهنگ در زبان چینی半三声.轻声 یعنی هجاهای بدون آهنگ، آهنگ سوم و ترکیب آن با سایر آهنگهای دیگر در یک فایل. خواندن تمرینات مهم این قسمت در فایل جداگانه – سطح مقدماتی

 

در زبان چینی، دانشجویان خارجی همواره دو چالش بسیار مهم در خواندن هجاهای بدون آهنگ و نیز تغییرات آهنگ سوم در ترکیب با سایر آهنگها دارند.
اولین آن qīngshēng زمانی است که یک هجای بدون آهنگ بعد از هجای دارای آهنگ قرار می گیرد. برای خواندن هجا در زبان چینی به آهنگ نیاز داریم در غیر اینصورت نمی تواند خوانده شود. برای خواندن این هجا باید نکته اول از خصوصیات صدا و تاثیر آن در تلفظ زبان چینی را که در جلسه پیش نیاز بدان اشاره شد را بدانیم. در آن جا به کشش صدا اشاره کردیم و گفتیم که در این حالت باید کشش آهنگ هجای قبلی را زیادتر کرده و سپس آهنگ بعدی را بخوانیم. در این درس با ارائه نمودارهای مربوط به هر یک از آهنگها و ترکیب آنها، توضیح کامل در این زمینه داده شده که می توانید با دیدن آن به راحتی و به سادگی آنرا فرا گیرید. بعد از گوش کردن می توانید در قسمت تمرینات بارها و بارها روش صحیح تلفظ را ببینید و تکرار کنید و به راحتی یاد بگیرید.
در قسمت دوم از تغییر آهنگ، به چالش دیگر دانشجویان خارجی پرداخته، ابتدا ترکیب آهنگ سوم با آهنگ سوم را که قبلا آنرا خوانده بودیم را یادآوری کردیم. در ادامه bànsānshēng را که بسیاری از دانشجویان خارجی با آن مشکل دارند، با بیان ساده و با استفاده از نمودارهایی که منحصرا در این مجموعه آموزشی بکار گرفته می شوند، شیوه آسان و درست تلفظ، آموزش داده شده است. شما می توانید در کمترین زمان با نگاه دقیق به نمودارها به روش درست تلفظ پی برده و با آگاهی کامل از آن همراه با توضیحات، به خوبی مسلط شده و با گوش دادن به تمرینات به بهترین سطح تلفظ دست یابید. در بعضی موارد به اشتباه گفته می شود که bànsānshēng همان آهنگ چهارم است و این بزرگترین اشتباه در یاد دادن تلفظ است. برای آنکه این اشتباه هرگز تکرار نشود، نمودار تغییر آهنگ ها برای شما طراحی شده است تا با دیدن آن به ماهیت اصلی آن پی ببرید. در این درس زمان بسیار زیادی صرف شد تا با بهترین شکل، مانند گذشته و با بالاترین استاندارد به این دو موضوع مهم پرداخته شده و در پایان با خواندن تمرینات، همزمان این تلفظ به ساده ترین شیوه آموزش داده شود.
قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/04/26 الی 99/05/01 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

برای خرید و دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود درس هفتم از ترم اول

 

برای خرید و دانلود فایل تمرین درس هفتم روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود فایل تمرین درس هفتم

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس هفتم از ترم اول، آموزش دو قانون بسیار مهم تغییر آهنگ در زبان چینی半三声. 轻声 یعنی هجاهای بدون آهنگ، آهنگ سوم و ترکیب آن با سایر آهنگهای دیگر در یک فایل. خواندن تمرینات مهم این قسمت در فایل جداگانه – سطح مقدماتی

در درس هفتم، دو قانون بسیار مهم در تلفظ زبان چینی را بررسی می کنیم. پس از یادگیری آنها، در فایل جداگانه، تمرین های این قسمت را با هم می خوانیم و تلفظ استاندارد این دو تغییر مهم را یاد می گیریم. نکات بسیار مهم و کلیدی این درس، با بکارگیری روشی ساده، آموزش داده شده است. این مجموعه، از طریق سایت رسمی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی Persiansino.com در اختیار زبان آموزان عزیز قرار گرفت. جهت دانلود به سایت، قسمت آموزش تصویری مراجعه فرمایید.
قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/04/26 الی 99/05/01 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس ششم از ترم اول، آموزش تلفظ 5 مصوت حفره بینی، بیان نکات کلیدی در روش تلفظ استاندارد آنها، همراه خواندن جدول پین ین این قسمت – سطح مقدماتی

گفتیم که تعداد مصوتهای حفره بینی 16 عدد است که به دو گروه هشت تایی تقسیم می شوند. در درس ششم تعداد 5 مصوت، 2 مصوت از گروه اول و 3 مصوت از گروه دوم را بررسی کرده و روش درست تلفظ آنها را یاد میگیریم. در پایان مصوتهای حفره بینی و صامتهای یازدهگانه را با هم ترکیب کرده و هجا سازی می کنیم. نکته بسیار مهم و کلیدی در تلفظ مصوتهای حفره بینی وجود دارد که در بیشتر موارد گفته نمی شود و زبان آموز نمی تواند به دلیل عدم آگاهی از آن، تلفظ را به درستی انجام دهد. هنگام تعین سطح از زبان آموز می خواهم که این مصوتها را تلفظ کند که در بیشتر موارد نمی توانند تلفظ درستی داشته باشند. اما در این درس به نکته کلیدی تلفظ توجه خاص شده و در طول آموزش بارها و بارها تکرار می شود تا زبان آموزان آنرا به خوبی رعایت کنند. بنابراین در آموزش پین ین که پایه آموزش زبان چینی است، مدرس و تجربه آموزشی او بسیار مهم است و اگر فردی مجرب نبوده و خود اصول درست آموزش را فرا نگرفته باشد، نمی تواند روش درستی را ارائه کرده و باعث شکل گیری تلفظ های غیر اصولی در ذهن زبان آموز شده که به مراتب پاک کردن آنها و آموزش درست، سخت تر از آنست که به یک زبان آموز جدید با ذهنی خالی از هر گونه تلفط، آموزش داده شود. بسیاری از افراد چندین ترم هزینه و زمان ارزشمند خود را برای فراگیری زبان چینی صرف می کنند اما وقتی تعین سطح می شوند تا دوره های بالاتری را آموزش ببینند، با این مسئله روبرو می شوند که باید از صفر شروع کرده و آموزش پین ین را دوباره شروع کنند. به همین دلیل لازم است که به این موضوع در شروع آموزش دقت شود، در غیر اینصورت جبران آن به سختی و تحمل وقت و زمان دوباره نیاز دارد. بنابراین در این درس و سایر قسمتهای دیگر خوب خوب به این نکات کلیدی دقت نمایید و تلفظ استاندارد را یاد بگیرید. تعداد ترم آموزشی و زمان، در آموزش زبان چینی مهم نیست، مهم آنست که آنچه را فرا گرفته اید بر اساس اصول درست آموزش بین المللی زبان چینی باشد.

در جدول پین ین، ضمن طراحی بسیار زیبا و دلنشین که منحصر به این مجموعه آموزشی بوده، می توانید تمام آموخته های خود را بارها تکرار کرده تا کاملا به تلفظ ها مسلط شوید و هم از محیط آموزشی آن لذت ببرید.

جهت خرید و دانلود این درس روی دکمه ی زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود درس ششم
قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 99/04/19 الی 99/04/24 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس ششم از ترم اول، آموزش تلفظ 5 مصوت حفره بینی، بیان نکات کلیدی در روش تلفظ استاندارد آنها، همراه خواندن جدول پین ین این قسمت – سطح مقدماتی
در درس ششم، بر اساس سیلابس طراحی شده، 5 مصوت حفره بینی، از مجموع 16 مصوت را بررسی می کنیم. پس از یادگیری آنها، جدول پین ین که ترکیب صامتهای یازدهگانه و مصوتهای حفره بینی است را با هم می خوانیم و تلفظ استاندارد آنها را یاد می گیریم. نکات بسیار مهم و کلیدی این درس با بکارگیری روشی ساده، آموزش داده شده است. این مجموعه، از طریق سایت رسمی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی در اختیار زبان آموزان عزیز قرار گرفت. جهت دانلود به  قسمت آموزش تصویری مراجعه فرمایید.

قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ ٩٩/٠۴/١٩ الی ٩٩/04/24 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس پنجم از ترم اول، آموزش تلفظ چهار آهنگ زبان چینی، بیان چند نکته مهم در آموزش پین ین به همراه خواندن تمرین های این قسمت – سطح مقدماتی
گفتیم که هجا در زبان چینی شامل سه قسمت است؛ صامت، مصوت و آهنگ. در چهار درس گذشته به آموزش قسمتی از صامتها و مصوت ها پرداختیم. در درس پنجم، این قسمت از هجا که بسیار مهم است و تکمیل کننده دو قسمت دیگر است، مورد بررسی قرار دادیم.

در زبان چینی، با تغییر آهنگ، شکل نگارش خط و معنی هجا تغییر پیدا می کند. بنابراین در صورت عدم یادگیری آهنگ ها به روش استاندارد، صحبت کردن به زبان چینی و انتقال منظور دقیق، امکان پذیر نخواهد بود. وجود چهار آهنگ در زبان چینی، یعنی اینکه یک هجا می تواند چهار معنی متفاوت داشته باشد. اصولا وقتی در زبان چینی گفته می شود که شخصی لهجه دارد منظور آنست که نمی تواند صامتها را استاندارد تلفظ کند، این بدان معنی است که در هر حال آهنگ باید درست تلفظ شود. در درس پنجم، ابتدا آهنگها معرفی و بعد با روشی ساده به آموزش آنها پرداخته شده که با تکرار آن می توانید به راحتی آنها را یاد بگیرید. بعد از آن به بررسی 5 نکته در آموزش قوانین نگارش و اولین قانون تغییر آهنگ و معرفی خط چینی و ارتباط آن با هجاهای زبان چینی پرداخته شده است.

برای خرید درس پنجم روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود درس پنجم

در فایل مستقل تمرین، با استفاده از آموزش تصویری، تک تک هجاها خوانده شده که شما می توانید با دیدن و تکرار و سپس نوشتن آنها، مهمترین گام در آموختن زبان چینی با استفاده از 4 روش یادگیری آن بپردازید. این روش منحصر به فرد بوده که در این گروه آموزشی می توانید دنبال کنید و آموختن را با لذت همراه نمایید.
قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را هفته اول، از تاریخ 04/07/ 99 تهیه کنند، می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

 

برای تهیه ی فایل تمرین درس پنجم روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید و دانلود فایل تمرین درس پنجم

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس پنجم از ترم اول، آموزش تلفظ چهار آهنگ زبان چینی، بیان چند نکته مهم در آموزش پین ین به همراه خواندن تمرین های این قسمت – سطح مقدماتی
در درس پنجم، آموزش تلفظ، با استفاده از نمودار چهار آهنگ زبان چینی، بیان چند نکته مهم در آموزش پین ین به همراه خواندن تمرین های این قسمت با بکارگیری روشی ساده، آموزش داده شده است. این مجموعه، از طریق سایت رسمی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی Persiansino.com در اختیار زبان آموزان عزیز قرار گرفت. جهت دانلود به سایت، قسمت آموزش تصویری مراجعه فرمایید.
قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایل های آموزشی را هفته اول، از تاریخ ٠۴/٠٧/ ٩٩ تهیه کنند، می توانند از تخفیف ٢٠ درصدی آن استفاده نمایند.

درس چهارم ترم اول

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی
雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس چهارم از ترم اول، چهار مصوت مرکب از مصوتهای مرکب 13 گانه – سطح مقدماتی
در درس چهارم، چهار مصوت مرکب از مصوتهای مرکب 13 گانه به همراه اولین جدول پین ین، با بکارگیری روشی ساده، آموزش داده شده است. مصوتهای مرکب از ترکیب 2 یا 3 مصوت ساخته شده و تعداد آنها 13 عدد می باشد. بر اساس سیلابس آموزشی در نظر گرفته شده، در درس چهارم به بررسی تعداد چهار عدد از آنها پرداخته و در درسهای بعدی به ترتیب بقیه آنها نیز تدریس خواهد شد. در این درس، هر 4 مصوت مرکب از ترکیب 2 مصوت ساده ساخته شده که برای تلفظ آنها باید حتما درس دوم را به خوبی فرا گرفته باشیم و با روشهای گفته شده بارها آنها را تمرین کرده باشیم تا در درس چهارم بر اساس روش ساده ای که علاوه بر نحوه تلفظ و دیدن آناتومی تلفظ بیان می گردد، مصوتهای ساده چهار تایی را بخوبی تلفظ کنیم.

درس چهارم ترم اول
در ادامه به جدول پین ین رسیده که در آن با ترکیب صامتهای یازده گانه و مصوتهای ساده 6 تایی و 4 مصوت مرکب این درس، با اولین ساختار های هجایی زبان چینی آشنا می شویم که تک تک آنها تلفظ شده و شما بر اساس جدول طراحی شده می توانید به راحتی فرا گیرید. این جدول و انجام تلفظهای صحیح آن بیانگر تسلط شما بر مطالبی است که تا کنون آموزش داده شده است. بنابراین در تکرار و تمرین آن تلاش نمایید.
قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را تا یک هفته اول، از تاریخ 03/30/ 99 تهیه نمایند می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده کنند.

برای خرید فایل و دانلود روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید.

خرید و دانلود درس چهارم

تیزر درس 4

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی – تیزر درس چهارم– ترم اول از سطح مقدماتی

雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس چهارم از ترم اول، چهار مصوت مرکب از مصوتهای مرکب 13 گانه – سطح مقدماتی
در درس چهارم، چهار مصوت مرکب از مصوتهای مرکب 13 گانه به همراه اولین جدول پین ین، با بکارگیری روشی ساده، آموزش داده شده است. این مجموعه، از طریق سایت رسمی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی Persiansino.com در اختیار زبان آموزان عزیز قرار گرفت. جهت دانلود به سایت، قسمت آموزش تصویری مراجعه فرمایید.
قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را تا یک هفته اول، از تاریخ 03/30/ 99 تهیه کنند می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده نمایند.

این مجوعه آموزشی، با زبانی ساده و بر اساس روش آموزش بین المللی زبان چینی با تاکید بر اصول چهار گانه آموزش زبان چینی شامل: شنیدن، حرف زدن، خواندن و نوشتن مطالب خود را ارائه می کند که زبان آموزان می توانند به راحتی زبان متفاوت چینی را در بالاترین کیفیت و کوتاهترین زمان بیاموزند. پس از پایان این مجموعه آموزشی، زبان آموزان می توانند به راحتی نمره عالی HSK4 را دریافت نمایند و در صورت علاقه و تلاش بیشتر می توانند در آزمون HSK5 شرکت کرده و نمره مطلوب را بدست آورند.
در این مجموعه آموزشی، زبان آموزان علاوه بر فراگیری زبان چینی، با فرهنگ، تاریخ و جامعه شناسی چین نیز آشنا خواهند شد که نقش موثری در ارتباطات و همکاری با آن کشور دارد.
درس سوم

雷彬博士汉语教学团队
مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس سوم از ترم اول، صامتهای یازده گانه در سه بخش و سه فایل تصویری مجزا- سطح مقدماتی
در درس سوم، ابتدا به بررسی تعداد و انواع صامتها و مصوتها پرداخته و آنها را یاد می گیریم. بعد به مهمترین قسمت در آموزش صامتها یعنی جدول صامتهای یازده گانه که در یک نگاه کلی همه آنچه لازمست از نظر جایگاه و نوع تلفظ بدانیم می پردازیم. مهمترین مشکل در آموزش دانشجویان خارجی آنست که به جایگاه تلفظ در صامتها و مصوتها، آن هم به صورت شنیداری نه تصویری پرداخته می شود ولی به نوع تلفظ دقت نمی شود. این در حالی است که نوع تلفظ، از مهمترین مواردی است که در استاندارد سازی تلفظ، نقش بسیار مهمی دارد. در جدول صامتهای یازده گانه ابتدا به بررسی روش استاندارد تلفظ اولین بخش از صامتهای یازده گانه، 4 صامت لب و حفره دهانی پرداخته و هر یک را با سه روش؛ بررسی نحوه تلفظ، بررسی آناتومی تلفظ و سپس مقایسه تلفظ در زبان چینی و فارسی آموزش می دهد.

برای خرید و دانلود قسمت اول از درس سوم روی دکمه ی زیر کلیک کنید:

قسمت اول از درس سوم

بعد از آن به تلفظ استاندارد هر یک از صامتها پرداخته که شما با دیدین تصاویر و سپس تلفظ همراه با دیدن تصویر خود در آینه به راحتی می توانید به تسلط در تلفظ بپردازید. در پایان هم صامتهای 4 گانه قسمت اول با هم تلفظ می شوند تا برای بارها شنیدن و تلفظ کردن به راحتی امکان پذیر باشد.
در بخش دوم از صامتهای یازدهگانه، 4 صامتی که جهت تلفظ، زبان پشت دندانهای بالا قرار می گیرد را با هم یاد می گیریم. این گروه هم مانند گروه قبل دارای جایگاه تلفظی یکسانی هستند ولی در نوع تلفظ با هم متفاوت بوده که حتما باید بدان توجه شود. هر یک از صامتها را با سه روش؛ بررسی نحوه تلفظ، بررسی آناتومی تلفظ و سپس مقایسه تلفظ در زبان چینی و فارسی می آموزیم. این روش آموزش سه گانه در این مجموعه آموزشی منحصر به فرد بوده و راه یادگیری را آسان می نماید.
بعد از آن به تلفظ استاندارد هر یک از صامتها پرداخته که شما با دیدین تصاویر و سپس تلفظ همراه با دیدن تصویر خود در آینه به راحتی می توانید به تسلط در تلفظ بپردازید. در پایان هم صامتهای گروه دوم با هم تلفظ می شوند تا برای بارها شنیدن و تلفظ کردن به راحتی امکان پذیر باشد.

برای خرید و دانلود قسمت دوم از درس سوم بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید:

قسمت دوم از درس سوم

در بخش سوم به بررسی و یادگیری آخرین گروه از صامتهای یازده گانه یعنی گروه سوم می پردازیم. این گروه شامل 3 صامت هست و در قسمت حفره بینی، صامتی برای تلفظ نداریم. این سه صامت از نظر جایگاه تلفظ یکسان بوده و همه آنها با چسبیدن انتهای زبان به انتهای نرمکامه تلفظ می شوند. در این بخش هم مانند دو بخش بالا نحوه تلفظ، آناتومی تلفظ و مقایسه در زبان فارسی را بررسی می کنیم. پس از پایان آموزش صامتها همانطور که در درس دوم به شما قول داده شده بود، روش تلفظ مصوت ساده سوم و نیز مصوت ساده ششم و صامت یازدهم که بیشتر دانشجویان خارجی و فارسی زبان در تلفظ آنها مشکل دارند، آموزش داده شد. در پایان تلفظ مصور همه صامتهای یازده گانه، اضافه گردیده تا زبان آموزان به راحتی بتوانند با دیدن تصویر تلفظ به بهترین شکل به تکرار و تمرین آنها پرداخته و پس از اتمام این درس، دیگر اشکالی در جایگاه و نوع تلفظ نداشته باشند.

برای خرید و دانلود قسمت سوم از درس سوم بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید:

قسمت سوم از درس سوم

قابل توجه زبان آموزان عزیز؛ کسانی که فایل های آموزشی را تا یک هفته اول تهیه نمایند می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده کنند.

 

مجموعه آموزش بین المللی گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته برای فارسی زبانان دنیا
درس سوم این مجموعه آموزشی منحصر به فرد که شامل آموزش گام به گام زبان چینی از مقدماتی تا پیشرفته می باشد از طریق سایت رسمی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی Persiansino.com در اختیار زبان آموزان عزیز قرار گرفت. جهت دانلود به بخش آموزش‌ تصویری مراجعه فرمایید.
قابل توجه زبان آموزان عزیر؛ کسانی که فایلهای آموزشی را تا یک هفته اول تهیه نمایند می توانند از تخفیف 20 درصدی آن استفاده کنند.

این مجوعه آموزشی، با زبانی ساده و بر اساس روش آموزش بین المللی زبان چینی با تاکید بر اصول چهار گانه آموزش زبان چینی شامل: شنیدن، حرف زدن، خواندن و نوشتن مطالب خود را ارائه می کند که زبان آموزان می توانند به راحتی زبان متفاوت چینی را در بالاترین کیفیت و کوتاهترین زمان بیاموزند. پس از پایان این مجموعه آموزشی، زبان آموزان می توانند به راحتی نمره عالی HSK4 را دریافت نمایند و در صورت علاقه و تلاش بیشتر می توانند در آزمون HSK5 شرکت کرده و نمره مطلوب را بدست آورند.
در این مجموعه آموزشی، زبان آموزان علاوه بر فراگیری زبان چینی، با فرهنگ، تاریخ و جامعه شناسی چین نیز آشنا خواهند شد که نقش موثری در ارتباطات و همکاری با آن کشور دارد.