گروه آموزشی زبان چینی میرزایی – مصاحبه به زبان چینی با خانم سارا نظری
نفر سوم ترم پنجم از دوره ی چهاردهم

雷彬博士汉语教学团队
گروه اموزشی زبان چینی میرزایی – مصاحبه به زبان فارسی با آقای محمد امین انصاری
نفر دوم ترم پنجم دوره ی چهاردهم گروه آموزشی زبان چینی میرزایی

雷彬博士汉语教学团队
گروه اموزشی زبان چینی میرزایی – مصاحبه به زبان چینی با آقای محمد امین انصاری
نفر دوم ترم پنجم دوره ی چهاردهم گروه آموزشی زبان چینی میرزایی

گروه آموزشی زبان چینی میرزایی – مصاحبه با خانم سارا نظری

نفر سوم ترم پنجم از دوره چهاردهم گروه آموزشی زبان چینی میرزایی

مصاحبه با مهندس محمد افاضلی

دانشجوی گروه آموزشی زبان چینی میرزایی و مدیرعامل شرکت مهندسی- تولیدی در زمینه محصولات الکترونیکی

 

مصاحبه با پویان مشیری

یکی از برترین فارغ التحصیلان گروه آموزشی زبان چینی میرزایی