درس هشتم-ترم دوم

175,000 تومان

حجم تقریبی: 1

گیگابایت فرمت: MP4

دسته:

توضیحات

در درس هشتم آموزش زبان چینی، و در ادامه درس هفتم، شش جهت دیگر، چگونگی کاربرد آن و استفاده در جمله سازی و ارتباط با چینی زبانها را بررسی می کنیم. در بخش آموزش خط، ابتدا در مورد ساختار معنایی و تلفظی و ارتباط آن با یادگیری آسان خط چینی، توضیح داده سپس سه قسمت معنایی جدید را معرفی کرده و آنها را یاد می گیریم. در صفحه 76، تمرین شماره 8 را که برای اولین بار در این درس آورده شده را توضیح دادیم.

نکات این درس:

1. روش بیان جهت، قسمت دوم2. استفاده از فعل “有” در ساختن جملات جهت، قسمت دوم

نکته اول:

1. روش بیان جهت، قسمت دومدر درس هفتم جهت های اصلی به همراه دو جهت فرعی را بررسی کردیم. در این درس همانطور که گفتیم در ادامه به بررسی 6 جهت دیگر می پردازیم. در درس قبل جهت های گفته شده بیشتر با دو فعل“是” و“在”بکار می رفتند ولی جهت های این درس با فعل “有” بکار می روند. به همین خاطر کتاب در دو درس جداگانه به بررسی آنها پرداخته است. این موضوع به خاطر نقشهای متفاوتی است که کلمه های جهت می توانند در جمله داشته باشند. پس از بررسی نکات کاربردی، روش و ساخت جمله ها به صورت خلاصه آورده شده تا به راحتی بتوانید آنها را به خاطر سپرده و در هنگام مکالمه از آنها استفاده کنید.

نکته دوم:

استفاده از فعل   در ساختن جملات جهت، قسمت دوم“有”سومین فعلی است که در جملات جهت بکار می رود. اما استفاده از آن ساختار ویژه خود را دارد. کلمه های جهت در این نوع جمله ها در نقش نهاد استفاده می شوند. بنابراین روش بیان آن با جمله های نوع اول متفاوت است و باید به آن دقت کافی داشته باشیم. همین تفاوت گاهی دانشجویان خارجی را به اشتباه انداخته، هم در بیان و هم در نگارش ممکن است از جمله های اشتباه استفاده کنند. برای اینکه در کاربرد این جملات کمتر دچار اشتباه شویم برای شما به روشی ساده، چیدمان درست این جملات را در سه روش بیان کردیم. بنابراین در کاربرد فعلهای جهت، باید با مقایسه روشهای گفته شده و گفتن مثال به خوبی کاربرد آنها را یاد بگیریم.در همین قسمت در مورد کاربرد دو اسم جهت یعنی، بالا و داخل، توضیح دادیم که نکات آنرا با دیدن ویدئو می توانید به خوبی فرا گیرید. بهترین راه آنست که هر سه فعل جهت را همراه با کلمه های جهت با گفتن جمله یاد بگیرید و در قسمت تمرینهای کتاب تسلط خور را امتحان کنید.
دانلود برنامه برای باز کردن فیلم ها
TOP
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to sa18sahafi@gmail.com

× پشتیبانی