-19% تخفیف

آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی – دروس ترم اول

5,250,000 تومان 4,250,000 تومان

فرمت فایل ها : PDF , RAR

حجم تقریبی : 11 گیگابایت

توضیحات

دروس ترم اول سطح مقدماتی

 درس اول: پیش نیاز تلفظ
 درس دوم: آموزش تلفظ مصوتهای ساده
 درس سوم: آموزش تلفظ صامتهای یازده گانه – قسمت اول
 درس سوم: آموزش تلفظ صامتهای یازده گانه – قسمت دوم
 درس سوم: آموزش تلفظ صامتهای یازده گانه  قسمت سوم
 درس چهارم: آموزش چهار مصوت مرکب از مصوتهای مرکب 13 گانه
 درس پنجم: آموزش تلفظ چهار آهنگ زبان چینی
 درس پنجم: آموزش تلفظ چهار آهنگ زبان چینی  فایل تمرین
 درس ششم: آموزش تلفظ 5 مصوت حفره بینی
 درس هفتم: آموزش دو قانون بسیار مهم در زبان چینی 半三声bànsānshēng“轻声qīngshēng
 درس هفتم: آموزش دو قانون بسیار مهم در زبان چینی 半三声bànsānshēng“轻声qīngshēng  فایل تمرین
 درس هشتم: آموزش بخش اول از صامتهای مهم ده گانه
درس نهم:آموزش مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده چهارم و مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده ششم
 درس نهم:آموزش مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده چهارم و مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده ششم  فایل تمرین
 درس دهم: آموزش سه صامت گروه دوم از صامتهای دهگانه
 درس یازدهم: آموزش مصوت ساده هشتم، مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده پنجم
 درس یازدهم: آموزش مصوت ساده هشتم، مصوتهای مرکب و حفره بینی از گروه مصوت ساده پنجم  فایل تمرین
 درس دوازدهم: آموزش مصوت ساده هفتم تا دهم و مقایسه تلفظی آنها، گروه سوم از صامتهای دهگانه
 درس دوازدهم: آموزش مصوت ساده هفتم تا دهم و مقایسه تلفظی آنها، گروه سوم از صامتهای دهگانه – فایل تمرین
 درس سیزدهم: شامل 5 تمرین از آنچه که تا کنون خوانده ایم
 درس 13 تمرین اول
 درس 13 تمرین دوم
 درس 13 تمرین سوم
 درس 13 تمرین چهارم
 درس 13 تمرین پنجم
 درس چهاردهم: آموزش خط چینی، به همراه دو جلد کتاب مرجع آموزش خط
 درس چهاردهم: دانلود دو جلد کتاب مرجع آموزش خط

 

عزیزانی که مجموعه را به صورت کامل تهیه کنند، از تخفیف ویژه بهره مند میگردند.

بالا