گروه آموزشی زبان چینی میرزایی – درس سیزدهم – تمرین پنجم

50,000 تومان

فرمت فایل: MP4

حجمن تقریبی: 60 مگابایت

توضیحات

练习(五)
تمرین شماره پنجم
در این تمرین دو نکته را مورد بررسی قرار می دهیم.
نکته اول:
در این تمرین هدف اصلی یادگیری قالب تلفظ آهنگ اول، دوم، سوم و چهارم در ترکیب آنها با هجاهای qīngshēngیعنی بدون آهنگها است. به خوبی گوش کنید و این قالب را به درستی یاد بگیرید.
نکته دوم:
ادامه قانون تغییر آهنگ عدد یک (yī)

بالا