گروه آموزشی زبان چینی میرزایی – درس سیزدهم – تمرین سوم

50,000 تومان

فرمت فایل: MP4
حجم تقریبی: 105 مگابایت

توضیحات

در این تمرین دو نکته را مورد بررسی قرار می دهیم.
نکته اول:
در این تمرین هدف اصلی یادگیری قالب آهنگ سوم که بسیار مهم هست و ترکیب آن با چهار آهنگ زبان چینی یعنی، آهنگ اول تا چهارم و بدون آهنگها است. به خوبی گوش کنید و این قالب را به درستی یاد گیرید.
نکته دوم:
پنج قانون تلفظ صحیح؛ 儿华韵

بالا