درس اول-ترم سوم

150,000 تومان

حجم تقریبی: 1

گیگابایت فرمت: MP4

توضیحات

ترم سوم آموزش زبان چینی را در ادامه ترم دوم و با کتابهای آموزشی راه موفقیت شروع کردیم. این مجموعه آموزشی با استفاده از چهار مهارت زبانی، روش خوب و استانداردی را برای آموزش زبان چینی ارائه نموده است. زبان آموزان می توانند پس از فراگیری کتابهای این مجموعه علاوه بر تسلط به زبان چینی، در امتحان تعیین سطح زبان چینی  HSK، شرکت کرده و نمره خوبی را کسب نمایند.

کتاب ترم سوم که به همراه خود، کتاب تمرین را دارد علاوه بر بالا بردن مهارتهای زبانی، موقعیت مناسبی را برای خود آزمایی زبان آموز فراهم کرده و باعث می شود در هر مرحله اگر نکته ای به خوبی فرا گرفته نشده باشد، مشخص شده و دوباره بروی آنها تمرکز گردد. در این کتاب بیشتر به جمله سازی با استفاده از ساختارهای بیان شده در متن درس، و پاسخ به یک سری از سوالهایی است که مربوط به نکات گفته شده در درس است. در پایان هر تمرین لغات درس جدید و حرکت درست قلم آنها آورده شده و این موضوع نوشتن خط را استاندارد کرده و یادگرفتن آن را آسان می سازد.

در کتاب اصلی هم در پایان هر درس، قسمت حرف زدن بیاموزیم، وجود دارد که زبان آموز را به نوعی مجبور به سخن گفتن می کند. هم زمان از او می خواهد که خط بنویسد. در بخش نکات، به بیان نکات دستوری و کاربردی متناسب با متن درس می پردازد. در قسمت آموزش خط در ادامه ترم دوم به بررسی قسمتهای معنایی خط که می تواند در یادگیری آسان آن بسیار موثر باشد می پردازد. در قسمت تمرینهای کتاب به چهار مهارت اصلی، شنیدن، حرف زدن، خواندن و نوشتن توجه هم زمان شده است و قسمتهای مختلف بر اساس آنها تنظیم شده است. پس از هر درس و انجام هر یک از آنها می توانیم به مهارت لازم تعیین شده در آن درس برسیم.

نکات این درس:

1. حروف اضافه ”在,给,跟“

2. مقایسه حروف ربط ”或者,还是“

نکته اول:

در زبان چینی مانند سایر زبانها حروف اضافه وجود دارد. بنابراین می توان آنها را نسبت به سایر نکات دستور زبانی راحتر بیاموزیم. نکته مهم در زبان چینی آنست که حروف اضافه فوق می توانند نقش فعل را هم داشته باشند که در ترم قبل آنها را آموختیم. حروف اضافه ای که می توانند هر دو نقش را داشته باشند هرگاه در جمله فعل وجود داشته باشد نقش حرف اضافه خواهند داشت در غیر اینصورت نقش فعل را دارند. چگونگی کاربرد و تفاوت این حروف اضافه را به صورت کامل در درس برای شما توضیح دادم که با تمرین مثالهای داده شده می توانید به خوبی به این گروه از حروف اضافه مسلط شوید.

نکته دوم:

در ترم دوم با جمله های انتخابی پرسشی آشنا شدیم. در این ترم کلمه ربط دیگری وجود دارد که معنای یکسان با این گونه جمله ها دارد ولی در جمله های پرسشی استفاده نمی شود. در درس به مقایسه ایندو پرداختیم و توضیحات لازم را هم همراه با مثال ارائه شد. شما می توانید با توجه به مثالهای گفته شده به خوبی ایندو رو بیاموزید.

دانلود برنامه برای باز کردن فیلم ها
TOP
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to sa18sahafi@gmail.com

× پشتیبانی