Sale! -20%

درس دوازدهم-ترم دوم

300,000 تومان 240,000 تومان

حجم تقریبی: 1 گیگابایت فرمت: MP4

دسته:

توضیحات

 در درس دوازدهم آموزش زبان چینی، که آخرین درس از ترم دوم می باشد به آموزش و یادگیری نوع دوم از جمله هایی که با دو فعل یا بیشتر به هم مربوط می شوند و قسمت اول آنرا در درس 11 آموختیم،  می پردازیم. این نوع جمله ها در زبان فارسی و چینی وجود دارند و بیانگر روش، چگونگی و ابزار انجام کار هستند. با دیدن درس می توانید به کاربرد این جمله ها مسلط شده و در هنگام مکالمه با چینی زبانها از آن استفاده کنید. در قسمت آموزش خط، ابتدا به برسی هجاهایی می پردازیم که از نظر معنا با هم مشابه بوده ولی از نظر ساختار اشتراکی، یکسان نیستند. در قسمت دوم از آموزش خط به معرفی دو ساختار دیگر خط پرداخته و آنها را یاد می گیریم. تا پایان این درس که آخرین درس از ترم دوم می باشد تعداد 31 عدد از ساختار های خط را با هم آموختیم و شما می توانید با دیدن آنها به راحتی معنی هجاها را حدس بزنید.

نکته این درس:

نوع دوم از جمله هایی که با دو فعل یا بیشتر به هم ربط داده می شوند.   连动句(2)

این درس آخرین درس از ترم دوم بوده و در ادامه درس یازدهم به آموزش و یادگیری نوع دوم از جمله هایی که با دو فعل یا بیشتر به هم مربوط می شوند، می پردازد. در زندگی روزمره گاهی لازم است که روش، چگونگی و ابزار انجام کار را بیان کنیم، در این صورت باید از ساختار جمله هایی استفاده کنیم که با دو فعل یا بیشتر به هم ربط داده می شوند. همانطور که در درس گذشته بررسی کردیم، ساختار این جمله ها خاص بوده و نوع افعال استفاده شده به دو صورت است، قسمتی که ثابت بوده، شامل فعلهای “来”و “去” و قسمت دیگر که تغییر می کند و شامل افعالی است که بیانگر روش و چگونگی و ابزار لازم برای انجام آن می باشد. شما می توانید با دیدن این درس و با توجه به توضیحات داده شده و انجام تمرین هم زمان به خوبی به روش کاربرد این نوع از جمله ها مسلط شوید.

دراین جا ترم دوم را به پایان رساندیم و با ساختارهای کاربردی دیگری در زبان چینی آشنا شدیم. برای تسلط هر چه بیشتر به آنچه که در این 12 درس آموختید، همواره از روش گوش کردن، حرف زدن، خواندن و در پایان نوشتن استفاده کنید تا بتوانید به راحتی بر دانش خود مسلط باشید. 

دانلود برنامه برای باز کردن فیلم ها
TOP
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to sa18sahafi@gmail.com

× پشتیبانی