آزمون بی سی تی آزمون بین المللی و استاندارد است که به منظور تعیین سطح افرادی طراحی شده است که زبان اول آنها چینی نیست و به کار تجارت مشغول هستند. این آزمون توسط مرکز خن بن ایجاد شده است. نام کامل انگلیسی آن business chinese test بوده که به صورت BCT مخفف شده است. داوطلبان این آزمون در مناسبات گسترده کاری، زندگی روزمره و ارتباطات اجتماعی، مهارت های ارتباطی خود را به نمایش می گذارند. کاربردی و ارتباطی بودن از ویژگی های بارز این آزمون است. این آزمون از دو نوع آزمون مرتبط BCT) شنیداری- خوانداری( و )گفتاری- نوشتاری( تقسیم شده است. می توان به طور جداگانه در هر دو نوع آزمون ، و یا به طور همزمان در هر دو شرکت کرد. در این آزمون سن، مدرک تحصیلی و مدت زمان یادگیری چینی هیچ محدودیتی ندارند. مرکز خن بن با اختیار کامل آزمون”چینی کسب و کار” را هدایت کرده سپس ” گواهی آزمون چینی در کسب و کار” را اعطا می کند.

این آزمون هرساله در تاریخ معین در چین و سایر کشورها برگزار می شود.

امروزه BCT به دو شکل تست کتبی و تست انطباقی رایانه بنابر انتخاب شما برگزار میشود. تست انطباقی در حال حاضر تنها در سنگاپور برگزار میشود.

استاندارد نمرات BCT :

سطح ۱ : هنوز مهارت برقراری ارتباطی به زبان چینی را در فعالیت های تجاری خود ندارد.

سطح ۲ : در فعالیت های تجاری میتواند ارتباطات پایه و اولیه را به زبان چینی برقرار کند.

سطح ۳ : در فعالیت های تجاری میتوان به شکل نسبتاً موثری به زبان چینی ارتباط برقرار کند.

سطح ۴ : در فعالیت های تجاری میتواند مسلط تر ارتباط برقرار کند.

سطح ۵ : در فعالیت های تجاری میتواند آزادانه و متناسب با شرایط به زبان چینی ارتباط برقرار کند.

نتایج و گواهی آزمون:

این آزمون از دو نوع آزمون مرتبط BCT) شنیداری- خوانداری( و )گفتاری- نوشتاری( تقسیم شده است. می توان به طور جداگانه در هر دو نوع آزمون ، و یا به طور همزمان در هر دو شرکت کرد.

آزمون BCT (شنیداری- خوانداری) ۱۰۰ نمره و BCT )گفتاری- نوشتاری( نیز ۱۰۰ نمره دارد. نمره هر سطح مجموعاً از ۰ تا ۲۰۰ محاسبه میشود. در نتیجه مجموع نمرات سطوح ۱ تا ۵ از ۰ تا ۱۰۰۰ است.

با گرفتن نمره ۴۰۰- ۲۰۱ در آزمون BCT (گفتاری- نوشتاری) میتوان ” گواهی شنیداری- خوانداری زبان چینی کسب و کار سطح دو ” را دریافت کرد و با گرفتن نمره ۴۰۰- ۲۰۱ در آزمون BCT (گفتاری- نوشتاری) میتوان ” گواهی گفتاری- نوشتاری زبان چینی کسب و کار سطح دو “. سطح یک شامل گواهی نمیشود. گواهی این آزمون از روز امتحان تا ۲ سال اعتبار دارد.

زمان و محل امتحان:

BCT هر ساله در تاریخ معین د رچین و سایر کشورها برگزار میشود. بنابر نیاز بعضی کسب و کارها و مراکز خدمات آزمون نیز ارائه میشود.

براای اطلاع دقیق از زمان و مکان آزمون ها میتوانید به سایت مرجع(www.chinesetest.cn) مراجعه کنید.

هزینه آزمون:

هزینه BCT در هر کشور متفاوت است.هزینه آزمون در چین به شرح زیر است:

BCT شنیداری- خوانداری: ۱۲۰ یوان

BCT گفتاری- نوشتاری: ۱۸۰ یوان

محتوای آزمون:

محتوای آزمون عمدتاً شامل فعالیت های تجاری، زندگی روزمره و ارتباط اجتماعی مرتبط با تجارت است.

برای آمادگی بیشتر میتوانید به کتاب های《商务汉语考试大纲•商务汉语交际功能项目》(“shāngwù hànyǔ kǎoshì dàgāng•shāngwù hànyǔ jiāojì gōngnéng xiàngmù”.) و 《大纲》(“Dàgāng” ) مراجعه کنید. 《大纲》شامل معرفی آزمون، استانداردهای درجه بندی، لیست کلمات پرکاربرد و نمونه سوال همراه با سی دی است.