دستاوردهای آکادمی

۰
دوره آموزشی کودک، نوجوان و بزرگسال
۰
زبان آموز
۰
اساتید متخصص
۰
ساعت فیلم آموزشی

اساتید آکادمی

مدیر و مؤسس آکادمی

مدرس زبان تخصصی پزشکی و HSK و ترمیک
فارغ التحصیل دانشگاه BLCU

آقای پویان مشیری

مدرس تخصصی زبان محاوره چینی (口语)
فارغ التحصیل دانشگاه زبان پکن

مدرس تخصصی کودکان
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

مدرس تخصصی نوجوانان
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

مدرس تخصصی کودکان
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

مدرس تخصصی کودکان
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

مدرس تخصصی کودکان
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

مدرس تخصصی کودکان

مدرس تخصصی کودکان

تجربیات شما