آزمون تعیین سطح زبان چینی

HSK1

 

 1. معرفی سطح:

داوطلبان با قبولی در این سطح می توانند جملات و کلمات روزمره ابتدایی را درک کرده و از آنها استفاده کنند. نیاز های ارتباطی کلی را برطرف کنند و توانایی یادگیری فراتر زبان چینی را دارند. این سطح معادل (A1) چارچوب مرجع مشترک اروپایی (CEF) است.  

 1. دایره لغات مورد نیاز برای سطحHSK1 :

برای قبولی در این سطح می بایست ۱۵۰ لغت پایه را آموخت. علاوه بر آن باید افعال، اسم ها، واحد شمارش، ضمایر و سایر طبقه بندی های کلمات متناسب با سطح مبتدی را نیز فرا گرفت. همچنین باید بتوانید درمورد زمان، سن، پول و اعداد صحبت کنید؛ از نظر دستوری لازم است ساختار سوالی، منفی، امری و… را بلد باشید. 

HSK10
 1. نکات گرامری سطح HSK1: 
 • بیان زمان
 • بیان تاریخ
 • مالکیت (的)   
 • ساختار جملات پایه
 • ساختار سوالی کردن جملات با ( 吗 ) و ( 呢 )
 • کلمات پرسشی نظیر: کی، کجا، چه چیزی، چه کسی، چرا و…
 • ساختار تاکیدی是(shì)……的 (de)
 • کاربرد و تفاوت قیود منفی ساز(bù) 不 و (méi) 没
 • تفاوت (èr) 二 و (liǎng) 两
 • کاربرد و تفاوت (能 (nénɡ) 会 (huì
 • کاربرد (le)了در جمله
 1. ساختار و محتوای تست HSK 1:

در برگه آزمون به طور کلی دو بخش شنیداری و درک مطلب وجود دارد. 

بخش شنیداری:

دارای ۲۰ آیتم و ۱۵ دقیقه زمان پاسخگویی 

بخش اول:  

این بخش دارای ۵ سوال می باشد. 

در این سوال هر آیتم دارای یک تصویر است و فایل صوتی هر آیتم دوبار پخش می شود. شرکت کنندگان باید بر اساس آنچه که می شنوند، درستی یا نادرستی آن را در مطابقت با عکس مشخص کنند. 

بخش دوم: 

این بخش دارای ۵ سوال می باشد. 

هر فایل صوتی دو بار پخش می شود. درهر آیتم یک جمله با سه تصویر وجود دارد. شرکت کنندگان در آزمون باید تصاویر مربوطه را بر اساس آنچه می شنوند، انتخاب کنند. 

بخش سوم: 

این بخش دارای ۵ سوال می باشد. 

هر فایل صوتی دو بار پخش می شود. در هر مورد چند جمله و آیتم وجود دارد. شرکت کنندگان در آزمون باید تصاویر مربوطه را بر اساس آنچه می شنوند، انتخاب کنند. 

بخش چهارم: 

این بخش دارای ۵ سوال می باشد. 

هر فایل صوتی دو بار پخش می شود. در این آیتم یک جمله گفته می شود و پس از آن سوالی در آن خصوص پرسیده می شود. در نهایت شرکت کننده باید از بین سه گزینه درج شده گزینه صحیح را انتخاب نمایند. 

پایان بخش شنیداری: 

در این مرحله شرکت کنندگان ۳ دقیقه فرصت دارند تا پاسخ ها را وارد پاسخنامه کنند.

HSK12

 بخش  خواندن: دارای ۱۷ آیتم و ۲۰ دقیقه زمان پاسخگویی

بخش اول:

این بخش دارای ۵ سوال می باشد.

هر مورد شامل یک تصویر و یک عبارت است. شرکت کننده می بایست تعیین کند که آیا تصویر داده شده و عبارت همخوانی دارند یا خیر.

بخش دوم:

این بخش دارای ۵ سوال می باشد.

در داخل برگه سوالات چندین تصویر و به ازای هر تصویر نیز یک عبارت وجود دارد. شرکت کننده باید با توجه به محتوای جمله یکی از تصاویر داده شده را انتخاب کند.

بخش سوم:

این بخش شامل ۵ سوال و ۵ پاسخ است که شرکت کننده باید پاسخ مناسب و صحیح هر سوال را از بین پاسخ های داده شده، انتخاب کند.

بخش چهارم:

این بخش دارای ۵ سوال می باشد.

در این بخش عبارتی با یک جای خالی وجود دارد. شرکت کننده باید یکی از کلمات را در بخش پاسخ ها انتخاب کرده  و جای خالی را با آن پر کند.

مدت زمان آزمون:

مدت زمان آزمون به طور دقیق ۳۵ دقیقه است که با در نظر گرفتن ۵ دقیقه تکمیل اطلاعات شخصی داوطلب، در مجموع ۴۰ دقیقه خواهد بود.

نتیجه آزمون:

نمره مهارت شنیدار از ۱۰۰ نمره و خواندن نیز از ۱۰۰ نمره محاسبه میشود، شرکت کننده حداقل باید نمره ۱۲۰ را کسب کند تا موفق به قبولی در آزمون گردد.

مدت زمان اعتبار مدرک:

مدرک اچ اس کی از روز برگزاری آزمون حد اکثر تا دو سال اعتبار قانونی خواهد داشت.