این یک آزمون تعیین سطح مهارت کلامی چینی است که مخصوص کارکنان ، محافل دانشگاهی ، آموزشی و تجاری است که گویش مادری آنها پو تونگ خواَ (استاندارد) نیست. OCT توسط گروه خن بن تایید شده و توسط کمیته اچ اس کی کی اجرا و توسعه می یابد. OCT با هدف ترکیب شنیدار، گفتار و خواندار، تحت مکانیسم کاربردی، علمی و عینی توانایی به کار بردن چینی استاندارد (پو تونگ خوا) را می سنجد.

این آزمون پاسخگوی نیاز همه اقشار جامعه به ویژه قشر کارمند است و بیشتر توانمندی داوطلب را در کار، زندگی و هر نوع ارتباط اجتماعی کلامی به زبان چینی بررسی می کند. برای دانش آموزان ابتدایی، متوسطه و دبیرستان، همچنین برای افراد جویای کار در مسیر پیشرفت تاییدیه معتبر مهارت ارائه می دهد.

آزمون گفتار(口语) آن از طریق کامپیوتر انجام می گیرد. نمره کامل آن ۱۰۰ نمره است و بر اساس نمرات از بالا به پایین، از سطح ۵ تا ۸ نمره درجه بندی میشود. مرکز بین المللی خن بن بر اساس نتایج کسب شده “گواهی تعیین سطح گفتار چینی” را اعطا می کند.