مدرک دکتری در رشته زبان شناسی کاربردی با گرایش آموزش زبان چینی به دانشجویان خارجی از دانشگاه زبان و فرهنگ پکن  BLCU به زبان چینی.

مدرک دکتری در رشته زبان شناسی کاربردی با گرایش آموزش زبان چینی به دانشجویان خارجی از دانشگاه زبان و فرهنگ پکن BLCU به زبان انگلیسی.

 ارزشیابی مدرک دکتری در رشته زبان شناسی کاربردی، گرایش آموزش زبان چینی به دانشجویان خارجی در وزارت علوم و تایید آن به زبان فارسی.

مدرک کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسی کاربردی با گرایش آموزش زبان چینی به دانشجویان خارجی از دانشگاه زبان و فرهنگ پکن  BLCU به زبان چینی.

مدرک کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسی کاربردی با گرایش آموزش زبان چینی به دانشجویان خارجی از دانشگاه زبان و فرهنگ پکن  BLCU به زبان انگلیسی.

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از دانشگاه زبان و فرهنگ پکن در رشته زبان شناسی کاربردی، گرایش آموزش زبان چینی به دانشجویان خارجی به زبان فارسی.

مدرک فارغ التحصیلی دکتری در رشته زبان شناسی کاربردی با گرایش آموزش زبان چینی به دانشجویان خارجی از دانشگاه زبان و فرهنگ پکن (BLCU) در سال ۲۰۱۰.

مدرک فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسی کاربردی با گرایش آموزش زبان چینی به دانشجویان خارجی از دانشگاه زبان و فرهنگ پکن  BLCU به زبان چینی.

مدرک C.TEST آزمون مهارت عملی 口语 زبان چینی در بالاترین سطح در دوره دکتری. دارندگان این مدرک فقط مجاز به دفاع از رساله دکتری بودند. نمره اخذ شده بالاترین نمره در بین دانشجویان دکتری خارجی بوده است.

تنها دفتر ترجمه رسمی زبان چینی در ایران با سابقه ۸ سال ترجمه بیش از صد ها نسخه مدارک رسمی و غیر رسمی زبان چینی و فارسی.

بورسیه تحصیلی دولت چین به دانشجویان ممتاز خارجی. این بورسیه به جهت کسب رتبه سوم کنکور دکتری زبان چینی در سال ۲۰۰۸ از طرف مرکز بورس تحصیلی دولت چین CSC اعطا گردید.

دریافت نشان بالاترین امتیاز کیفیت تدریس در مقطع کارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی به گروه زبان چینی، سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵ در زمان مدیریت اینجانب در گروه زبان چینی.

دریافت لوح سپاس از سفیر محترم کشورمان جناب آقای دکتر منصوری در چین در اولین همایش علمی دانشجویان ایرانی مقیم چین. در این همایش از دانشجویان برجسته و موفق ایرانی در چین در رشته های مختلف تقدیر گردید.

تقدیر ریاست محترم وقت دانشگاه شهید بهشتی، جناب دکتر سید حسن صدوق از ۶ سال مدیریت گروه زبان چینی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶.

تقدیر ریاست محترم وقت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، جناب دکتر محمد علی اکبری از سرپرستی گروه زبان چینی تا انتصاب مدیر جدید گروه.

لوح تقدیر مدیر محترم امور فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای هادی عظیمی، به خاطر ۸ سال مسولیت استاد مشاوره گروه زبان چینی و شرق دور دانشگاه شهید بهشتی از طرف آن معاونت.

لوح تقدیر معاونت محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی جناب آقای دکتر منصور حیدری از انجمن علمی دانشجویی زبان چینی به عنوان غرفه برگزیده هفتمین جشنواره داخلی حرکت. انجمن علمی دانشجویی گروه زبان چینی در سال ۱۳۹۰ توسط اینجانب تاسیس و تا کنون در حوزه های مختلف برای آن گروه افتخار آفریده است. از جمله انتشار مجله دو زبانه (چینی – فارسی) رصد و جاده ابریشم و کسب رتبه های برگزیده نهمین جشنواره حرکت و نیز کسب رتبه انجمن علمی فعال آبان ماه سال ۱۳۹۷ و بسیاری از موارد دیگر.

لوح تقدیر دانشجویان عزیز و موفق ورودی سال ۱۳۹۳ گروه زبان چینی و شرق دور دانشگاه شهید بهشتی.

تقدیر معاونت محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از همکاری در برگزاری، اجرا  و ارائه مقاله نقش و جایگاه حکیم ناصر خسرو قبادیانی در ادبیات و فرهنگ چین در همایش مذکور.

معرفی نامه پرفسور “سُن دِ جین” مدیر کل دفتر مرکزی کنفسیوس در دانشگاه زبان و فرهنگ پکن BLCUو استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد از  سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷. پایان نامه کارشناسی ارشد که تحت نظر ایشون نوشته شد به عنوان پایان نامه برتر سال ۲۰۰۷ در سایت CNKIقرار گرفت و در دانشگاه شهید بهشتی امتیاز چاپ گرفت.

برای اولین بار بعد از ۲۰ سال بازدید سفیر و رایزن محترم فرهنگی چین از گروه زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی با دعوت و پیگیری اینجانب. در این بازدید قول همکاری با این گروه در بورسیه دانشجویان و اعزام به چین و نیز تقویت گروه زبان چینی از نظر منابع آموزشی داده شد که اهدای بیش از ۵۰۰ جلد کتاب تخصصی زبان چینی به این گروه از اولین اقدامات این همکاری دو جانبه بود.

حکم عضو کمیته علمی همایش واکاوی منابع آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. در این همایش به صورت تخصصی در مورد منابع آموزشی زبان فارسی موجود در دانشگاه های چین و نقاط قوت و ضعف آنها و چگونگی همکاری با آن دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.

حکم عضویت در شورای اجرایی همایش بزرگداشت ناصرخسرو با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

حکم نماینده شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در گروه زبان چینی. از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶ به صورت پیوسته در این شورا حضور داشته و در خصوص چاپ مقاله ها و کتابهای آن گروه در خصوص آموزش زبان چینی در ایران تلاشهای فراوانی انجام گردید.

حکم ریاست وقت دانشگاه شهید بهشتی در خصوص همکاری با مرکز پژوهشی جاده ابریشم به مدیریت جناب آقای دکتر باستانی نماینده یونسکو در این مرکز. این مرکز برای اولین بار در دانشگاه شهید بهشتی تاسیس گردید.

اولین حکم مدیریت گروه زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی از طرف ریاست وقت دانشگاه جناب دکتر شعبانی. تا سال ۱۳۹۰ گروه زبان چینی توسط مدیرانی با مدرک غیر زبان چینی اداره می شد. تا قبل از بازگشت اینجانب به ایران این گروه هیچ گونه هیات علمی نداشت و اینجانب به عنوان اولین عضو هیات علمی و اولین مدیر گروه با رشته آموزش زبان چینی شروع به فعالیت کردم.

حکم مدیریت گروه زبان چینی از طرف ریاست وقت دانشگاه جناب آقای دکتر طهرانچی که در حال حاضر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده دارند.

چاپ مقاله های بررسی چند ویژگی نظام آوایی زبان چینی و نیز تحلیلی بر اشتباهات غیر عمدی دانشجویان ایرانی در استفاده از ساختار جملات   (把字句) در مجله نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی.

ترجمه گزیده ای از قوانین و مقررات تضمین حقوق و منافع اقلیتهای ملی در قانون اساسی جمهوری خلق چین. انتشارات مجله انسان شناسی. همکاری با سرکار خانم دکتر شهشهانی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی.

ترجمه سخنرانی ویژه پروفسور “فی سیاو تنگ” در میان کنگره مجمع بین المللی علوم انسان شناسی و قوم شناسی. انتشارات مجله فرهنگ و انسان. همکاری با سرکار خانم دکتر شهشهانی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی.

همکاری با آقای دکتر اسماعیل پور، استاد برجسته گروه زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی در نشست جمعی از شاعران برجسته ایرانی مانند شمس لنگرودی، حافظ موسوی، محمود معتمدی، موسی اسوار، گروس عبدالملکیان به همراه جیدی ماجیا از شاعران مشهور و جهانی چین که جوایز بین المللی بسیاری را دریافت کرده اند. لازم به ذکر است کتاب فوق از مجموعه آثار ایشان توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر اسماعیل پور به زبان فارسی ترجمه و به چاپ رسیده است.  

از سری همایشهای روابط فرهنگی ایران و چین در زمینه فرهنگ، تاریخ، زبان چینی و نقش هر یک در روابط دو کشور که هر ساله در سازمان ارتباطات اسلامی برگزار می گردد.