خانم اکرم طباطبایی

مدرس تخصصی کودکان

 

اکرم طباطبایی

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۷
  • فارغ التحصیل دوره های ترمیک آکادمی زبان چینی تخصصی دکتر میرزایی ۱۴۰۰-۱۴۰۲
  • شرکت در دوره های تربیت مدرس و روانشناسی کودک- آکادمی زبان چینی تخصصی میرزایی

سوابق کاری

  • سابقه تدریس زبان انگلیسی به صورت آنلاین ۱۳۹۸- ۱۴۰۰
  • طراح و سازنده ابزارهای آموزشی کودک و خردسال
  • مدرس رده کودک و نوجوان زبان چینی – آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی