خانم مریم رضایی تبار

مدرس تخصصی کودکان

فوق لیسانس حقوق بین الملل

مریم رضایی تبار2

سوابق تحصیلی

  • زبان آموز ممتاز آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
  • شرکت در دوره های تربیت مدرس و روانشناسی کودک آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
  • شرکت در دوره زبان چینی انستیتوی کنفوسیوس دانشگاه پولی تکنیک هنگ کنگ

سوابق کاری

  • همکاری با سرکنسولگری ایران در هنگ کنگ در زمینه تولید محتوای گردشگری