موسیقی سنتی چین

中国音乐历史与发展

هنر موسیقی، زبانی برای بیان اندیشه و حالات درونی انسان­ ها به بهترین و زیباترین وجه از طریق هنر است که از آغاز نوآوری و خلاقیت بشری همراه انسان بوده است. به همین دلیل است­ که هنر موسیقی را گوهر نشان­دار تمدن بشری نامیده ­اند. این هنر اگرچه در هر جامعه و تمدنی رنگ و بوی خاصی دارد، ولی تنها نوع بیان حالات انسانی است که نیاز به زبان ندارد. انواع سبک­ ها و آلات موسیقی سنتی چین نیز که ریشه در تاریخ پیش از تاریخ این سرزمین دارد، در گذر زمان دچار تغییر و تحولات عمیقی شده و از حالت ابتدایی و تک صدایی و سادگی آغازین به وضعیت پیشرفته، گروهی و پیچیده ­ی کنونی رسیده است. هنر موسیقی چین نیز هم­چون فرهنگ، تاریخ و تمدن این کشور، از طریق مبادله و داد ستد با سایر اقوام و ملل پیرامونی به رشد و بالندگی رسیده و بلوغ یافته و همیشه مورد توجه حاکمان و مردم عادی بوده و در غم و شادی، نیایش و مراسم، رزم و بزم، جزیی از زندگی روز مره ­ی مردمان این سرزمین بوده است. آن­چه درپی می ­آید، مختصر اشاره­ ای به پیشینه، تاریخ پیدایش، روند شکل گیری و رشد و تکامل و وضعیت کنونی این هنر در سرزمین کهن چین است.

تاریخ موسیقی چینی

براساس اسناد و مدارک و کتاب ­ها و نوشته ­های تاریخی، استفاده از هنر و آلات موسیقی در چین از دوران پارینه سنگی و از دوران انسان ابتدایی رواج داشته است. کشفیات باستانی به دست آمده از دوران عصر حجر نشان از ابداع آلات مختلف موسیقی از سنگ و چوب و سفال از بیش از ۴٠٠٠ سال پیش در این کشور دارد. نِی ­های استخوانی کشف شده ­ی متعلق به عصر پارینه سنگی در چین، جزو قدیمی­ترین آلات موسیقی یافت شده در جهان هستند. آلات موسیقی سفالین کشف شده از منطقه ­ی شی­ اَن نیز دارای قدمتی ۶٠٠٠ ساله هستند. نوشته های تاریخی نیز از ۴٠٠٠ سال پیش به وجود ابزار موسیقی و استفاده از این هنر در زندگی روزمره ­ی مردم و دربار پادشاهان حکایت دارد. در دوران سلسله­ ی شی ا (٢٠٧٠ تا ١۶٠٠ پیش از میلاد) جامعه­ ی چین از دوران ابتدایی عصر حجر به دوران برده داری تکامل یافت. در این دوره هنر موسیقی که قبلا برای توتم ­های قبیله ­ای و ارواح نیاکان و مراسم قربانی استفاده می ­شد، و ابزاری برای بیان احساسات و ترانه ­های عامیانه در ستایش آسمان، بیان آمال و آرزوها، و مراسم قربانی بود، در کنار کاربری پیشین، به ابزاری برای تقویت قدرت و ستایش اعمال و کردار و تفریحات طبقه ­ی حاکم تبدیل شد. کتاب ­های تاریخی چین که پیدایش موسیقی سنتی ردیفی چینی را به دوران امپراتوری هوانگ ­دی (امپراتور زرد) در ۴٠٠٠ سال پیش نسبت می­ دهند، با کشف برنز در دوران هوانگ ­دی بر تنوع آلات موسیقی که پیش از آن تنها از چوب و سنگ و سفال بود افزود و با ساختن زنگ­ های فلزی ردیفی صدای متنوع­تر و بلندتری از این آلات تولید گردید. در همین دوره بود که از آلات تلفیقی سنگ و برنز برای مراسم ­هایی هم­چون رفتن به جنگ، ورود به کاخ امپراتوری، مراسم قربانی کردن و جشن ­ها استفاده می ­شد.

در دوران سلسله­ ی«جو» هنر موسیقی از حالت نیایشی پیشین به تفریحات درباری تمایل بیشتری پیدا کرد و نظارت دولتی آن را به استانداردهای لازم نزدیک­تر ساخت. در این دوره، برای استفاده از موسیقی در مراسم نیایشی و درباری و استفاده ­ی مقامات دربار براساس جایگاهشان از آن مقررات و چارچوبی تحت عنوان«موسیقی حرکات موزون ۶ سلسله­ ی پادشاهی» تعیین و معرفی شد که هیچکس حق تخلف از آن را نداشت. گروه موسیقی مربوط به دربار و امپراتور از ۶۴ هنرمند و موسیقیدان تشکیل می ­شد. از این طریق بود که هنر موسیقی وارد دنیای تمدن بشری شد.

در دوران سلسله ­های بهار و پاییز و کشورهای هم ­ستیز (٧٧٠ تا ٢٢١ پیش از میلاد) که جامعه ­ی چین از برده­ داری به فئودالی تغییر یافت، هنر موسیقی نیز متحول شده و دسته ­بندی هشتگانه­ ی آن آغاز شد. همزمان با توسعه و استاندارد یافتن موسیقی درباری، موسیقی عامیانه نیز به روند تکاملی خود ادامه داد و موسیقی محلی مناطق مختلف هم رشد یافته و برتنوع و کیفیت آلات موسیقی افزوده شد. میان آواز، رقص و موسیقی فولکلور همیشه ارتباط تنگاتنگی وجود داشته که داستانسرایی عامیانه نیز بر غنای آن افزوده است.

در دوران سلسله­ ی چین (٢٢١ تا ٢٠۶ میلادی) به عنوان نخستین امپراتور سراسر چین بود که نهاد سازمان یافته­ ای برای ساماندهی و نظارت بر آموزش، جمع آوری ترانه­ ها، موسیقیدانان و استفاده­ ی صحیح از آلات موسیقی شکل گرفت. رشد و تکامل موسیقی در دوران سلسله­ ی هَن (٢٠۶ پیش از میلاد تا ٢٢٠ میلادی) هم­چنان ادامه یافت و جمع آوری موسیقی­ های عامیانه و محلی و تلفیق آن­ها در موسیقی ملی موجب رشد و بهتر شدن هر دوبخش شده و این هنر هرچه بیشتر در زندگی خصوصی مردم تأثیر­گذار گردید. آغاز فعالیت جاده­ ی معروف ابریشم نیز در انتقال سبک و آلات موسیقی مناطق مختلف غربی به چین بسیار مؤثر بود. ورود و گسترش آیین بودا در سرزمین چین و ورود انواع هنرهای هندی به ویژه هنر موسیقی آیینی نیز زمینه را برای رشد و تکامل موسیقی آیینی در این کشور فراهم ساخت. تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی چین در دوران سلسله­ های سویی و تانگ و توسعه­ ی روابط اقتصادی و فرهنگی چین با مناطق غربی (به ویژه ایران دوران ساسانی) زمینه را برای بلوغ و رشد هرچه بیشتر انواع موسیقی چینی فراهم نمود. در این دوران بود که سبک­ های «موسیقی ٧ بخشی» یا «موسیقی ٩ بخشی» از تلفیق موسیقی سنتی چینی و مناطق غربی به وجود آمد و شهرت زیادی پیدا کرد. در دوران تانگ بود که مؤسسات آموزشی و نظارت بر موسیقی مذهبی، درباری، و عامیانه از هم مجزا شده و هر کدام به صورت تخصصی روی موسیقی کارکرده و موسیقیدان­ های برجسته­ ی متعددی در این زمینه­ ها آموزش دیده و تربیت شدند. این مراکز هم­چنین با برگزاری مسابقات بهترین موسیقی و موسیقیدان هر رشته را انتخاب و خلاقیت و نوآوری ­های زیادی در این عرصه به وجود آمد.

روند تکاملی هنر موسیقی در دوران سلسله­ های سونگ و یوان نیز هم­چنان ادامه یافت و در هر عصری با ابداع سبک و روش و آلات موسیقی جدید، قدمی در بهبود این هنر برداشته شد و از تلفیق موسیقی و اپرای جنوب و شمال در دوران یوان بهترین موسیقی و اپرای چین به وجود آمد.

در دوران سلسله­ های مینگ و چینگ هنر موسیقی هرچه بیشتر وارد زندگی عموم مردم شده و مؤسسات موسیقی غیر دولتی (بخش خصوصی) نیز وارد عرصه­  شده و بر غنا و گسترش هرچه بیشتر آن افزوده و گروه­ های کوچک و بزرگ موسیقی در شهرهای مختلف و حتی روستاها شکل گرفت.

نفوذ موسیقی غرب در چین

شکست چین از نیروهای انگلیسی در نخستین جنگ تریاک در سال ١٨۴٠ میلادی، و نفوذ سیاسی و فرهنگی کشورهای غربی و فعال شدن مبلغان و مسیونرهای مسیحی در این کشور، زمینه برای معرفی موسیقی غرب به چین نیز فراهم شد. رشد گروه­ های موسیقی تلفیقی غربی- چینی و تنوع سبک­ ها و آلات موسیقی از یک طرف و تشکیل گروه ­های موسیقی تحت عنوان گروه سرود در مدارسی که توسط مسیونرهای مسیحی و یا به تقلید از آن­ها توسط چینی­ های طالب سیستم آموزش غربی تأسیس می­ شد، از سوی دیگر، تحول گسترده ­ای در موسیقی سنتی چین ایجاد کرد. شکل گیری انجمن ­های موسیقی مدرن و آغاز به تدریس این سبک از موسیقی در آموزشگاه ­ها و مراکز آموزش عالی زمینه را برای تلفیق موسیقی شرق و غرب و تأثیر گذاری آن بر فرهنگ و هنر موسیقی چینی را فراهم ساخت. موسیقی دانان چینی آشنا به موسیقی غرب هم­چون جائویوان­ رِن، هوانگ­ جِی، شیائو یومِی، وانگ گوانگ­ چی و لیو تیان­ هوا نیز در این زمینه نقش مؤثری داشتند

در واقع، زیربنای موسیقی معاصر چین را از همان اواخر قرن ١٩ و اوایل قرن بیستم، همان سرودهای مدارس چینی تشکیل می­ دهد که تحت تأثیر موسیقی غربی، به ویژه موسیقی کلاسیک کلیسایی غرب که توسط مسیونرهای مسیحی معرفی، تبلیغ و آموزش داده می ­شد تشکیل می­ دهد. در این آموزشگاه ­ها انواع سبک­ های موسیقی و آلات و ابزارهای موسیقی غربی معرفی و آموزش داده می­ شد و فارغ التحصیلی موسیقیدانان چینی از این مؤسسات موجب فراگیری موسیقی مدرن در سطوح مختلف جامعه ­ی چین شد. سقوط نظام امپراتوری در سال ١٩١١ و آغاز جنبش ادبی چهارم ماه مه در سال ١٩١٩ میلادی که در واقع نقطه ­ی عطفی در ادبیات معاصر این کشور و پشت کردن به برخی از سنت ­های ادبی گذشته و اصلاحات به عمل آمده در سبک ادبی، بر موسیقی سنتی چین را نیز تحت تأثیر قرار داده و راه را برای مدرن شدن این هنر بیش از پیش باز نمود. همین تلاش­ های مستمر زمینه را برای مدرن شدن هنر موسیقی و ورود انواع موسیقی­ های غربی به چین فراهم کرد. روند اصلاحات آغاز شده در هنر موسیقی سنتی چین در اوایل قرن بیستم در دهه­ های بعد و حتی پس از روی کارآمدن نظام کمونیستی در سال ١٩۴٩ هم­چنان ادامه یافت. اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی در سه دهه پیش و توسعه­ ی روابط چین با جهان غرب و مبادله­ ی گروه ­های موسیقی میان این کشور با سایر کشورها نیز بر این روند سرعت بخشید و امروزه انواع موسیقی ­های غربی از کلاسیک و جاز گرفته تا رپ و پاپ در این کشور رایج شده است.

ویژگی­ ها و انواع آلات موسیقی سنتی چین

برخلاف غرب که آلات موسیقی در آن­جا براساس صدا و ساخت آن­ها تقسیم بندی می ­شوند، در موسیقی سنتی چین آلات موسیقی براساس جنس آن­ ها دسته بندی می­ شود. در دوران سلسله­ ی هن، به عناصر و ظواهر آلات موسیقی و هماهنگی آن با شرایط موجود نیز اهمیت داده می ­شد. برای نمونه، در فصل بهار از آلات تهیه شده از درخت بامبو استفاده می ­شد، فصل تابستان وقت استفاده از سازهای زهی بود، و در فصل پاییز از زنگ­ های ردیفی برنزی استفاده می­ شد و صدای بلند طبل­ ها در زمستان بیشتر شنیده می ­شد.

از نظر تاریخی، مانند سایر مناطق جهان، در سرزمین چین نخستین آلات موسیقی از چوب و گِل ساخته شدند. آلات موسیقی ساخته شده از نی و یا نوعی کدوی میان تهی، از آلات موسیقی ویژه­ ی آن دوران به­ شمار می­ آیند. با کشف برنز و ریخته­ گری در دوران سلسله­ های شانگ و جو، آلات برنزی مانند طبل­ های بزرگ نیز بر آن افزوده شد. در دوران سلسله­ ی جو استفاده از سنگ­ های صدا دار آویخته شده نیز در مراسم تشریفات استفاده می ­شد. اما باید گفت مشهور­ترین آلات موسیقی چینی اصالتا چینی نیستند و بسیاری از آن­ها از جمله سازهای زهی از مناطق غرب چین (آسیای میانه و ایران باستان) وارد این کشور شده­ اند. در گذشته، برای اجرای مراسم تشریفات تنها از زنگ­ های برنزی و سنگ­ های آویزان استفاده می ­شد، و سایر آلات موسیقی برای تفریحات و سرگرمی­ های روزانه در دربار و در میان عامه ­ی مردم بود. پس از قرن بیستم و آشنایی مردم چین با موسیقی غربی بود که آلات موسیقی جدیدی هم­چون پیانو، نی فلزی، ویولون، گیتار، و… وارد این کشور گردید.

 ابزارهای موسیقی سنتی چین به­ صورت کلی به ٨ گروه زیر تقسیم می­ شود:

١- آلات بامبویی: مشهورترین ابزار بامبویی همان نِی است که تک لوله ­ای یا ۶ تا ٢٠ لوله­ ای آن متداول است. در چین دو نوع ساز بادی نیین هست که از هر دو در جشن ­های مردمی استفاده می ­شود: یکی سورنا نام دارد که نوعی قره­ نی با دهان ه­ای فلزی است، و دومی گوان است که آن هم نوعی قره­ نی کوتاه و بدون زنگ است که احتمالا هر دو از خارج از این کشور وارد شده­ اند.

٢-آلات چوبی: مانند طبل ­های چوبی، زبانه دارها و تلق تلق کننده ­ها و گرزهای کوچکی که معمولا راهبان بودایی هنگام خواندن اوراد از آن­ها استفاده می ­کنند.

٣- آلات(زهی) ابریشمین: زِه این آلات موسیقی به جای مو و یا فلز و یا روده، از ابریشم درست شده است. مانند چین که نوعی قانون و یا سنتور است، یا سِه و جِنگ که در افسانه ­ها از ابداعات امپراتور زرد نام برده شده­ اند. سنتور و عود هم سازهای زهی هستند که از ایران و آسیای میانه و در دوران تانگ وارد چین شده است. محبوب­ترین آلت موسیقی چینی اِرخو یا همان کمانچه است که آن هم ریشه­ ی ایرانی دارد و انواع مختلف آن اغلب در موسیقی اپرای سنتی و توسط قصه گویان خیابانی مورد استفاده قرار می ­گیرد.

۴- آلات سفالین: تنها آلت سفالی موسیقی سون نام دارد که شبیه سوتک و از گِل پخته ساخته شده است.

۵- آلات فلزی: انواع زنگ­ های فلزی ردیفی که به چنگک آویخته می­ شود و از دوران سلسله­ ی جو متداول شده است. این آلت موسیقی بخش جدایی ناپذیری از موسیقی تشریفات عصر جو به­ شمار می­آمد و انواع مختلفی داشت که هر کدام نام خاصی دارند. از این آلات در زمان جنگ نیز برای حمله و یا عقب نشینی استفاده می­ شد. در سال­ های اخیر، مجموعه­ هایی از این آلات به نام گونگ از قبرهای مربوط به دوران کشورهای هم ستیز کشف شده که پس از بازسازی از آن­ها در مراسم رسمی استفاده می ­شود. نوع دیگری از آلات موسیقی فلزی بادی با نام لابَ وجود دارد که در مراسم و جشن­ ها مورد استفاده قرار می ­گیرد که همان شیپور ایرانی است و احتمالا از ایران و یا تبت وارد شده و امروزه هم در معابد بودایی از نوع بلند آن برای اعلام مراسم استفاده می ­شود.

۶- ابزار سنگی: سنگ­ های صدا داری که از چنکگ مخصوص آویزان شده و هرکدام دارای نوای خاصی هستند، از ابداعات ویژه­ ی موسیقی سنتی چینی است. این سنگ­ ها هرکدام شکل و فرم خاص مستطیلی زاویه ­دار داشته و از هر یک صدای ویژه­ ای خارج می­ شود.

٧- ابزارهای چرمی: در چین ده­ ها نوع طبل و دُهُل چرمی وجود دارد، از طبل ­های کوچک گرفته تا طبل­ های بزرگی که در وسط میدان آویخته شده و توسط چند نفر نواخته می ­شود. این نوع از آلت موسیقی از چین به ژاپن و کره نیز معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

٨- ابزارهای درست شده از کدو: این آلت موسیقی از نوعی کدو درست می ­شود که اندام و دهانه ­ی آن بستگی به میزان رشد کدو دارد. از بدنه­ ی لوله­ ای آن به داخل کدو دمیده شده و نوسانات نفس نوازنده موجب بیرون آمدن صداهای مختلفی از سوراخ­ های ایجاد شده در تنه ­ی کروی شکل کدو می­ شود. نوع کوچکی از این آلت موسیقی «یو» نام دارد که به شکل فلوت فربه وارونه به نظر می ­رسد. این آلت موسیقی ریشه در مناطق قبایلی کوهستانی جنوب چین داشته و در کشورهای لائوس، تایلند و میانمار هنوز هم از آن استفاده می ­کنند.

البته اقوام و اقلیت ­های ملی چین نیز هرکدام دارای سبک و آلات موسیقی خاص خود را دارند که برای آشنایی با آن­ها می­ بایست به اسناد و کتاب­ هایی برای معرفی فرهنگ این اقوام نوشته شده مراجعه نمود.