موسیقی سنتی چین
موسیقی چینی

موسیقی سنتی چین

توضیحات سرکار خانم درسا سینکی
درباره موسیقی سنتی چینی

موسیقی سنتی چین
موسیقی چینی

موسیقی سنتی چین

هنر موسیقی، زبانی برای بیان اندیشه و حالات درونی انسان­ ها به بهترین و زیباترین وجه از طریق هنر است که از آغاز نوآوری و خلاقیت بشری همراه انسان بوده است.