خانم فاطمه بحرینی

مدرس تخصصی کودکان

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

خانم فاطمه بحرینی

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی زبان چینی
  ۱۳۹۷- ۱۳۹۳ دانشگاه شهید بهشتی
  کارشناس زبان و ادبیات چینی، مدرس و مترجم زبان چینی با متد کودک و بزرگسال
 • کارشناسی ارشد زبان شناسی-گرایش آزفا
  ۱۳۹۹- ۱۳۹۷ دانشگاه شهید بهشتی 
   

سوابق کاری

تدریس:

 • مدرس زبان چینی به کودکان، رده ی سنی ۷تا ۱۲ سال- آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی
 • مدرس زبان چینی- شرکت فرادرس
 • آموزش زبان فارسی به چینی زبانان (سطحB1)

ترجمه:

 • پیشینه ادبیات فمنیستی (زنان) در چین مدرن
 • مقایسه آموزش از دیدگاه کنفسیوس و اسلام به زبان چینی قدیم
 • « یک جاده ، یک کمربند » ترجمه گزیده ای از اخبار جاده ابریشم
 • عضو تحریریه.مترجم بخش فرهنگ و جامعه-نشریه فرهنگی،اجتماعی دانشجویی رصد دانشگاه شهید بهشتی
 • ترجمه گزیده ای از تحلیل های منتشر شده در رسانه های چین درباره ایران
 • ترجمه گزیده ای از تحلیل های منتشر شده در رسانه های چین درباره ایران و امکان توسعه آوردگاه انرژی پس از لغو تحریم های اقتصادی در ایران