مصاحبه با پویان مشیری به زبان چینی

یکی از برترین فارغ التحصیلان گروه آموزشی زبان چینی میرزایی