میدان تین ان من-نسرین عبدی
جذابیت‌های گردشگری

میدان تین ان من

توضحات سرکار خانم نسرین عبدی دربار میدان تین ان من

شهر ممنوعه-نسرین عبدی
جذابیت‌های گردشگری

شهر ممنوعه

توضیحات سرکار خانم نسرین عبدی درباره شهر ممنوعه

شهر جنگ جو
جذابیت‌های گردشگری

شهر جنگ جو (郑州市 )

شهر جنگ جو (郑州市:zhèngzhōushì) پایتخت استان هِنَن (河南:hénán)در قسمت مرکزی سرزمین چین است. این شهر یکی از شهرهای ملی در چین محسوب می‌شود و از لحاظ سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی و آموزشی در مرکز استان هِنَن اهمیت زیادی دارد.