متوسطه ۱ (آموزش ساختار دستوری)

2,400,000 تومان

Loading...
با پایان ترم سوم سطح مقدماتی را به پایان رسانده و با شروع ترم چهارم وارد سطح میانه شدیم. این مجموعه آموزشی با استفاده از چهار مهارت زبانی، روش خوب و استانداردی را برای آموزش زبان چینی ارائه نموده است. زبان آموزان می توانند پس از فراگیری فایلهای آموزشی این مجموعه علاوه بر تسلط به زبان چینی، در امتحان تعیین سطح زبان چینی  HSK، شرکت کرده و نمره خوبی را کسب نمایند. ترم چهارم را در ادامه ترم سوم و با شروع آن از درس 25 خواهیم داشت. بعد از پایان چهار درس از این کتاب در ادامه و در کتاب جدید روش نوینی را برای ادامه آموزش خواهیم داشت که به موقع به بیان آن خواهیم پرداخت. نکات این درس:  1. جمله های مقایسه ای (1) 2.حرف اضافه مقایسه ای  نکته اول: 1. جمله های مقایسه ای (1) اولیننوع از جمله های مقایسه ای را در درس 22 از ترم سوم فرا گرفتیم و در آنجا از قیود برای مقایسه استفاده کردیم. در ادامه و در این درس به سراغ اولین نوع از جمله های مقایسه ای که با استفاده از حروف اضافه ساخته می شوند و تعداد آنها در زبان چینی 39 عدد می باشد رفته و آنها را فرا می گیریم. در ادامه درس به صورت کامل توضیح داده شد که جمله های مقایسه ای به دو گروه بزرگ تقسیم شده و این 39 جمله متفاوت بر اساس این دو گروه و کاربرد آنها دسته بندی می شوند. برای اینکه بیشتر این موضوع را درک کرده و آنرا فرا گیرید با ما در این درس همراه شوید تا چهارچوب و اصول این جمله ها را در شروع آموزش آنها به خوبی بیاموزید. نکته دوم: 2.حرف اضافه مقایسه ای  در گروه اول از جمله های مقایسه ای که بیان تفاوت میان دو شخص یا شی هست این حرف اضافه که نقشهای دیگری هم در دستور زبان چینی دارد به عنوان مهمترین قسمت از جمله های مقایسه ای کاربرد دارد. در صفحه 131 با نگاهی به سه جمله مثال، به ساختار متفاوت در قسمت گزاره ولی یکسان در قسمت نهاد جمله پی می بریم. در ادامه توضیحات درس به خوبی به این تفاوتها پرادخته و آنها را توضیح داده ام. در ادامه برای اینکه به کاربرد این جمله ها تسلط کافی پیدا کنید، هر دو نوع ساختار را برای شما همراه با مثال خواندم که می توانید همراه با من تکرار نمایید. در قسمت نکات، به خوبی دقت نمایید تا قسمتهایی که در ساختار این جمله ها باید حتما رعایت کنید را فرا گیرید که هنگام صحبت با چینی زبانها دچار اشتباه غیر عمد نگردید. در پایان این درس مانند قبل نکات دستوری را به صورت خلاصه آورده ام تا بار دیگر براحتی آنها را در زمانی کوتاه مرور نمایید. از آنجایی که متن این درس به موضوع آب و هوا پرداخته بود جهت آشنایی با لغات مهم آن برای شما با استفاده از فرهنگ لغت مصور لغات پر کاربرد را در انتهای درس قرار داده ام که می توانید آنها را فرا گرفته و تمرین نمایید. بحث آب و هوا در همه زبانها پر کاربرد بوده به همین خاطر بهتر است برای یادگیری آن به منابعی که در درس به آنها اشاره کردم مراجعه کرده و تمرین کنید.
 
در ادامه در این درس به بررسی جمله های نوع دوم مقایسه ای می پردازیم که در آن از منفی کننده این جمله ها استفاده می کنیم. در قسمت نکات لغتهای درس، جهت کاربرد درست ساختار نوع دوم، دو اصطلاحی که همیشه دانشجویان خارجی در کاربرد آن مشکل دارند توضیح داده شده تا از این به بعد به درستی از آنها استفاده کنیم. نکات این درس:  1. جمله های مقایسه ای (2) 2. جمله های منفی مقایسه ای  “没有” نکته اول: 1. جمله های مقایسه ای (2) در جمله های مقایسه ای نوع دوم بر اساس نیازی که داریم باید از ساختاری استفاده کنیم تا در آن تفاوت در صفت برای شی یا شخص مقایسه شونده را به صورت منفی بیان کنیم. این نوع از جمله ها را می توان به دو صورت بیان کرد. اول به صورت ساده و دیگر با استفاده از دو ضمیر “那么”و  “这么”که ایندو برای دانشجویان خارجی به جهت کاربرد درست همواره جای اشکال بوده است. به همین خاطر این دو ضمیر را به صورت کامل توضیح دادیم. برای کاربرد صحیح، ابتدا آنها را به خوبی یاد گرفته و درادامه این نوع از جمله ها را بررسی کنید. نکته دوم: 2. جمله های منفی مقایسه ای  “没有” در این جمله ها بجای حرف اضافه مقایسه، از ساختار منفی کننده فوق استفاده می کنیم و به راحتی جمله ها رو منفی می کنیم. نکته بسیار مهم در این نوع جمله ها اینست که فقط همین ساختار مورد استفاده قرار می گیرد و در موارد استثنایی از قید منفی کننده “不” استفاده می کنیم که چگونگی آن در توضیح درس، کامل بیان شده است. جهت کاربرد درست و تسلط به این ساختار مثالهای جدول صفحه 142 را همراه با من تکرار کنید که این جمله ها بدون دو قید “这么” و “那么” آمده و در صفحه 143 ساختار سوالی همراه با این دو قید بکار رفته که تکرار کرده و به خوبی یاد بگیرید.
در ادامه درس دوم در این درس به جمله های نوع دوم مقایسه ای که در جلسه اول در قسمت نکات دستور زبان بدان پرداختیم را با هم بررسی می کنیم. این نوع جمله ها هم حالت مثبت دارند و هم حالت منفی. موضوع این درس مربوط به گردشگری و مسافرت در قسمت اول و آب و هوا در قسمت دوم است که با استفاده از این نوع جمله های مقایسه ای آنها را بیان می کنیم. در بخش ترجمه لغت ها به بررسی و توضیح چند لغت پرداختیم که حتما مانند قبل به آنها دقت نمایید تا بتوانید آنها را در جایگاه درست خود استفاده کنید. در قسمت توضیح درس، پنج نوع جمله از این ساختار را توضیح می دهیم و جمله سازی می کنیم. در قسمت آخر هم بحث علامتهای معنایی را داریم. نکات این درس:
 1. جمله های مقایسه ای (3)
 2. جمله های مقایسه ای “一样”
نکته اول:
 1. جمله های مقایسه ای (3)
جمله های مقایسه ای نوع سوم یکسان بودن یا عدم آنرا در صفت، اسم، یا فعلی نشان می دهند. این نوع جمله ها در این درس در دارای 5 ساختار است که در قسمت خلاصه نکات دستوری بدانها پرداخته شده است. نکته دوم:
 1. جمله های مقایسه ای “一样”
نوع دوم جمله های مقایسه ای را با استفاده از صفت بالا می سازیم. در ساخت آن می توانیم 5 نوع جمله را بکار بریم. این ساختارها را در قسمت توضیحات درس با هم به صورت مفصل بررسی کردیم و با هریک از آنها در قسمت مثالها جمله ساختیم که شما می توانید با تکرار آنها به راحتی روش استفاده و کاربرد آنها را بیاموزید. نکته بسار مهمی که در این جمله ها وجود دارد و بیشتر دانشجویان خارجی در کاربرد آنها دچار اشتباه می شوند اینست که بعد از ساختار صفتی “一样” نباید از اسم استفاده کنیم. برای اینکه این نوع از جمله ها را مانند ساختارهای گذشته به خوبی فرا گیرید و به نکات دستوری و کاربردی آن مسلط شوید با ما همراه شده و ویدئوی آموزشی را دنبال کنید.

در درس چهارم برای اولین بار با روش بیان زمان در آینده یعنی کاری که در شرف انجام شدن هست آشنا می شویم. این ساختار به چهار روش مختلف بیان می شود که اولین روش آنرا را در این درس با هم بررسی کردیم و سه روش دیگر آنرا در کتاب بعدی از این مجموعه بررسی می کنیم. به همین خاطر باید از ابتدا با شروع این بحث به خوبی دقت کرده و آنرا را بیاموزید تا در قسمتهای بعدی به راحتی بتوانید در موقعیتهای مناسب از ساختار های متفاوت استفاده کنید. در قسمت مثالهای درس روش ساختن این ساختار و در قسمت خلاصه دستور زبان فرمولهای آن برای شما آورده شده تا با یک نگاه مختصر بتوانید آنها را به خاطر بسپارید.

نکات این درس:

1. ساختاری که نشان میدهد کاری به زودی اتفاق می افتد (1) (要……了)

در زبان چینی مانند سایر زبانهای دیگر نیاز است تا نشان بدهیم که عملی به زودی در شرف انجام شدن است. به همین خاطر برای بیان این جمله ها چهار قالب داریم که در این درس اولین از آنها را با هم یاد می گیریم. در درسهای بعدی به توضیح سه نوع دیگر می پردازیم که هر یک مانند ساختار فوق روش ساختاری خاص خود را دارند و نوع و چگونگی بیان زمان در آنها بستگی به موقعیت خاص زمانی دارد. در این درس به نوع اول پرداخته و برای شما روش بیان آن را همراه با مثال بیان کردم و نکات لازم را هم در حین توضیحات درس و هم در پایان درس همراه با فرمول بیان کردم. شما می توانید با دیدن ویدئوی درس به خوبی نکارت را فرا گرفته و با توجه به مثالها و تکرار آنها بتوانید در حین مکالمه با چینی زبانها با توجه به موقعیت زمانی از آنها به خوبی استفاده کنید. نکته مهم در این ساختار، قالب ثابت آنست که باید به جاگذاری درست سایر قسمتهای جمله در آن دقت نماییم.

با به پایان رسیدن کتاب 起步篇二 در این جلسه در ادامه ترم چهارم کتاب 顺利篇一 را با هم شروع کرده و 5 درس از این کتاب را می خوانیم. این کتاب شامل 3 单元 هر کدام 4 درس، هر درس 2 متن با دو موضوع متفاوت همراه با لغات و دستور زبان مستقل می باشد. متن درسها پین یین ندارند و باید خط بخوانید و این تسلط و شناختن لغات را آسان می کند. در قسمت تمرینها نیز با تنوع زیادی روبرو هستیم که به ترتیب روی صحبت کردن در بخش اول، شنیدن در بخش دوم و خواندن در بخش سوم متمرکز شده است و این تفاوت نسبت به کتاب قبل به دلیل پیشرفت شما در آموختن زبان چینیست. در کتاب تمرین تعداد تمرینها بیشتر و موضوع تمرینها متفاوت تر شده است و دیگر آموزش خط وجود ندارد و این بدان معنی است که وارد مرحله ای شده اید که به راحتی می توانید خط چینی را بنویسید و در مورد ترتیب نگارش آنها تسلط کافی را به دست آورده اید. مجموع این تغییرات بیانگر پیشرفت خوب سطح زبان چینی شما و ورود به سطح میانه است.

نکات این درس:

1.کلمه کمکی با لحن تاکیدی “2

2. ساختار还没(有)……呢

نکته اول:

1.کلمه کمکی با لحن تاکیدی “2

در زبان چینی هرگاه در مورد 了” صحبت می کنیم به یاد جمله معروف اساتید چینی می افتم که می گویند این موضوع در آموزش زبان چینی به دانشجویان خارجی بسیار سخت است. این نکته درست بوده و اکثر دانشجویان خارجی، در هنگام کاربرد دچار مشکل می شوند و این به نوع زبان یا کشور بستگی ندارد. یکی از دلایل سخت بودن این موضوع در هنگام آموزش برای اساتید چینی آنست که آنها به صورت عادت می دانند که در کجا و در چه شرایطی می توان از این ساختار استفاده کرد و در چه موقعیتهایی لازم به استفاده نیست. اما این موضوع برای دانشجوبان خارجی به صورت اکتسابی بوده و در ابتدا باید در هر موقعیتی فکر کنند که آیا این جا لازم به استفاده از این کلمه کمکی هست یا نه. برای یادگیری آسان و کامل این کلمه کمکی در زبان چینی باید ابتدا انواع کاربردها و هدف کاربرد را دقیقا مشخص کرد و همه ابعاد آنها را به صورت کامل توضیح داد و سپس به بررسی هر یک از انواع کاربردها پرداخت. این روشی است که بر اساس تجربه می تواند این موضوع سخت را به بحث شیرینی در زبان چینی تبدیل کند.

در شروع این درس برای هرچه ساده تر شدن این بحث که در درسهای دیگر با ما همراه خواهد بود و بعد از این باید آنرا درست و استاندارد بکار بریم با بیان مثال و روش مقایسه ای، کاربرد انواع 了”را بیان کردم و آنرا به شیوه ای آسان توضیح دادم. با روش بکار گرفته شده بر اساس تجربیات گذشته، شما هم می توانید به خوبی مانند یک چینی زبان از این کلمه استفاده کرده و منظور خود را بیان کنید. با دقت کامل به توضیحات داده شده گوش فرا دهید تا بر اساس دانش این جلسه سایر کاربردها را در جلسه های بعدی به خوبی بیاموزیم.

نکته دوم:

2. ساختار还没(有)……呢

در قسمت دوم درس در مورد این ساختار و کاربرد آن توضیح دادیم اما قبل از آن کاربرد کلمه(呢) را که تا کنون در درسهای قبل خوانیدم، جهت یاد آوری برای شما باز گو کردم. این ساختار را در زبان فارسی هم بکار می بریم بنابراین نمی تواند برای ما دور از ذهن باشد اما هر زبانی روش خاص خود را دارد و زبان چینی هم همینطور است.

شما می توانید با دیدین کلاس، مثالهای مختلف را با توجه به توضیحات داده شده تکرار نمایید و به خوبی آنها را یاد بگیرید.

در قسمت تمرینها برای آسانی کار شما زبان آموزان عزیز لغات هر قسمت را ترجمه می کنم تا با زمان بیشتری بتوانید بخش خواندن را انجام دهید.

در این کتاب ابتدا و انتهای هر درس سوالاتی مطرح شده که شما می توانید برای بلابردن قدرت مکالمه خود بعد از خواندن متن درس به آنها پاسخ دهید که این یکی از روشهای تمرین مکالمه در زبان چینی می باشد

درس ششم به موضوع خرید کردن پرداخته و به شما یاد می دهد که در این مورد چگونه باید مکالمه کنید. نیز در یک مرکز خرید چگونه باید تخفیف گرفته و روش خواندن آن در زبان چینی چگونه هست. با توجه به موضوع، سعی شده است تا در توضیحات درس، فرهنگ خرید کردن، زمان و روشهای گرفتن تخفیف در چین، برای شما توضیح داده شود. برای اینکه بتوانید به صورت آنلاین در چین به راحتی خرید کنید سایتهای معروف و معتبر چینی نیز در قالبی زیبا معرفی شده که با دیدن این ویدئو می توانید از این به بعد هر آنچه لازم داشته باشید بدون واسطه و با اتکا به دانش چینی خود به راحتی با قیمت مناسب و با تخفیف عالی خریداری کنید. در حین ترجمه لغتهای درس، به صورت کامل، لغت سوم که بسیاری از افراد در بکار بردن آن مشکل دارند به همراه 5 مثال به خوبی توضیح داده شد تا شما به راحتی و مانند یک چینی بتوانید از آن استفاده نمایید. با حفظ کردن متن درس می توانید ساختار دستوری که هدف این قسمت هست را به خوبی آموخته و از این به بعد برای بیان کامل تر جمله های خود و نیز نوشتن استفاه نمایید.

نکات این درس:

 1. کلمه کمکی نشان دهنده زمان فعل “了1”
 2. کاربرد مفعول و کلمه کمکی نشان دهنده زمان فعل “了1”
 3. جمله های “后续句 و کلمه کمکی نشان دهنده زمان فعل “了1”

نکته اول:

 1. کلمه کمکی نشان دهنده زمان فعل “了1”

در درس گذشته بحث “了” را بصورت کامل با هم بررسی کردیم و انواع آنرا یاد گرفتیم. در این درس به دومین قسمت از این ساختار یعنی “了1” می پردازیم. این کلمه کمکی نشان دهنده زمان فعل بوده و به همین خاطر بلافاصله بعد از آن قرار می گیرد. در زبان چینی اگر بخواهیم نشان دهیم یا بیان کنیم که کاری در گذشته انجام شده و به پایان رسیده است از این کلمه کمکی استفاده می کنیم. در این درس با اولین ساختار جمله های زمان گذشته فعل آشنا می شویم که در ادامه نکات مهم آنرا برای شما بیان می کنم و شما با دیدن  درس می توانید به کاربرد درست این ساختار مسلط شودید و مفهوم کاربردی زمان فعل را در زبان چینی به خوبی یاد بگیرید. ساختار زمان را در درسهای بعدی هم خواهیم داشت که حتما دنبال کنید.

نکته دوم:

 1. کاربرد مفعول و کلمه کمکی نشان دهنده زمان فعل “了1”

اولین ساختار در این گونه جمله ها قرار گرفتن مفعول بعد از کلمه کمکی نشان دهنده زمان می باشد که در کاربرد درست آن باید دقت کافی داشته باشید تا جمله ای که بکار می برید معنی درست و کاملی را نشان دهد. روش درست بکار بردن مفعول و نکات بسیار مهم آن در درس به صورت کامل و تخصصی توضیح داده شده و در کنار آن نیز برای هر یک، مثال مناسب بیان شده تا با تکرار آنها بتوانید از یک الگوی ساختاری درست استفاده کنید.

نکته سوم:

 1. جمله های“后续句 و کلمه کمکی نشان دهنده زمان فعل “了1”

اگر در کاربرد افعال در زمان گذشته به همراه کلمه کمکی، مفعول را به تنهایی استفاده کنیم اگر چه در زبانهای دیگر معنی کامل می دهد ولی در زبان چینی این گونه جمله ها کامل نبوده و حتما چینی زبان از شما ادامه  جمله را می پرسد. به همین دلیل از ساختار بالا استفاده می کنیم تا معنی جمله را کامل نماییم. در غیر اینصورت

جمله معنی نخواهد داشت. جهت تسلط هر چه بیشتر به موارد فوق به نکات گفته شده و نیز نوشته شده دقت نمایید. نکات گفته شده به آسان ترین روش بیان شده تا با لذت این نکات را فرا گیرید و بر صفحه ذهنتان بنشیند.

در پایان بحث این درس مثالهای مربوط به آن را نیز برای شما می خوانم تا با تکرار زیاد آنها بتوانید آنچه گفته شد را از راه گوش فرا گرفته و سپس تکرار نمایید.

درس هفتم در ادامه درس ششم به موضوع خرید پرداخته و در این درس می خواهیم روش پس دادن کالایی که خرید کردیم را با هم تمرین کنیم. اگر چه موضوع درس پس دادن لباس هست ولی می توانیم با یاد گرفتن لغت ها و روش درست مکالمه کردن، هر موضوع دیگری را نیز با همین روش بیان کنیم. در این درس، نکات دستوری که در ترمهای گذشته نیز آموختیم هم وجود دارد. در ترجمه لغتهای درس به نکات مهمی اشاره شده که همراه با مثال برای یادگیری بهتر آورده شده است. در حین مکالمه و پاسخ به سوالهای پایان درس می توانید به نکات دستوری این متن هم به خوبی توجه کرده و از این به بعد در صورت نیاز در حین مکالمه از آن استفاده نمایید. در پایان درس لغات بخش تمرینها، شامل شنیداری و خواندن متن را هم برای شما ترجمه کردم تا بتوانید به راحتی از آنها استفاده نمایید. در متن تمرینهای کتاب در قسمت حرف زدن، فاکتور خرید اجناس را ترجمه کرده و توضیح دادم تا از این به بعد بتوانید به راحتی این لیست را هم بخوانید.

نکات این درس:

 1. ساختار افعال تکرار شونده از نظر ماهیت زمانی، 单音节
 2. ساختار افعال تکرار شونده از نظر ماهیت زمانی، 双音节
 3. سایر ساختار افعال تکرار شونده و کاربرد آنها

 

نکته اول:

 1. ساختار افعال تکرار شونده از نظر ماهیت زمانی، 单音节

برای اولین بار با تکرار شونده ها “重叠”در درس 11 از ترم سوم آشنا شدیم و در مورد انواع تکرار شونده ها  به غیر از افعال نیز صحبت کردیم. می توانید جهت یادآوری و فراگرفتن خوب آن به ویدئوی آموزشی آن درس دوباره مراجعه نمایید. این درس افعال را از نظر ماهیت زمانی حال و گذشته بررسی کرده است. اما قبل از اینکه به موضوع درس بپردازم برای اینکه ماهیت کلی و کاربرد دقیق تکرار شونده ها را در حالت فعلی یاد بگیرید در شش مثال و 4 مورد کاربرد آنها را به صورت کامل توضیح دادم که بعد از دیدن این درس دیگر هیچ سوالی در ذهن شما در مورد کاربرد افعال تکرار شونده وجود نخواهد داشت. برای اینکه ماهیت زمانی این افعال را بیاموزید 2 مثال اول را در مورد افعال تک هجایی توضیح دادم، بارها تکرار کرده و به خاطر بسپارید. در کتاب روی این قسمت تمرکز کرده و توضیحاتی که در حین درس برای شما دادم مربوط به همین موضوع می باشد.

نکته دوم:

 1. ساختار افعال تکرار شونده از نظر ماهیت زمانی، 双音节

در مثال شماره 3 و توضیح آن روش ساخت و کاربرد افعال دو هجایی تکرار شونده را در دو زمان حال و گذشته توضیح دادم که به این موضوع کمتر پرداخته شده و دانشجویان در مورد آن همیشه سوال می کنند. در قسمت خلاصه نکات دستوری باز هم به صورت فرمولی برای شما نوشته ام. بنابراین بعد از این درس دیگر هیچ موضوعی در مورد این افعال باقی نمی ماند.

نکته سوم:

 1. سایر ساختار افعال تکرار شونده و کاربرد آنها

در توضیح این افعال 3 کاربرد دیگر را هم به همراه مثال برای شما می خوانم و توضیح می دهم که این روش بهترین و جامع ترین روش برای توضیح افعال تکرار شونده می باشد که همه موارد را یکجا برای شما آورده و کامل توضیح می دهم. شما با دیدن کامل درس و شنیدن مثالها و نیز حل تمرینهای آخر نکات درس، علاقمند به ادامه تکرار شونده ها که در درسهای بعد به آن خواهیم پرداخت خواهید شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “متوسطه ۱ (آموزش ساختار دستوری)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *