آقای پویان مشیری

مدرس دوره های مکالمه (口语) ترمیک و تخصصی سوابق تحصیلی کارشناسی زبان چینی با گرایش اقتصاد و تجارت بین‌الملل –

دکتر تهمینه بازدار

مدرس دوره‌های ترمیک بزرگسال
دکترای تخصصی زبان شناسی کاربردی دانشگاه مطالعات خارجی پکن

خانم فائزه مؤید

مدرس دوره‌های ترمیک کودکان
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

خانم آیلار بداغی

خانم آیلار بداغی
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی