خانم بهار مؤیدی

مدرس تخصصی کودکان فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی سوابق تحصیلی ۱۳۹۷-۱۴۰۱  : کارشناسی زبان و ادبیات چینی، دانشگاه شهید بهشتی

خانم ساینا سرلک

مدرس تخصصی کودکان فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی سوابق تحصیلی کارشناسی زبان و ادبیات چینی و شرق دور دانشگاه شهید

آقای پویان مشیری

مدرس دوره های مکالمه (口语) ترمیک و تخصصی سوابق تحصیلی کارشناسی زبان چینی با گرایش اقتصاد و تجارت بین‌الملل –

دکتر تهمینه بازدار

مدرس دوره‌های ترمیک بزرگسال
دکترای تخصصی زبان شناسی کاربردی دانشگاه مطالعات خارجی پکن

خانم فائزه مؤید

مدرس دوره‌های ترمیک کودکان
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

خانم آیلار بداغی

خانم آیلار بداغی
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی